R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie van 23 november 2016

  • Het verslag van het liturgisch beraad, samengesteld uit afvaardigingen van de koren en de kosters, werd nader toegelicht door de voorzitter van dit beraad.

  • Inzicht werd gegeven over het programma van de volwassenencatechese. Het programma voor 2017 komt in BIJeen te staan en zal voornamelijk bestaan uit 1 daags activiteiten.

  • Afspraken zijn gemaakt over de kerstpakkettenactie van de caritas.

  • Op de parochiedag zijn de plannen voor de gespreksrondes met alle geloofsgemeenschappen van de parochie over de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen toegelicht. Er zijn door de Barbaracommissie drie afspraken gemaakt: dinsdagavond 10 januari, dinsdagavond 24 januari en dinsdagmiddag 7 februari. In de 2e vergadering worden groepsgesprekken gehouden onder leiding van het vitaliteitsteam (Henk van Brussel en Marion Korenromp). Op de laatste bijeenkomst volgt een evaluatie en nieuwe afspraken.

  • Met het oog op het voornemen om de verzelfstandiging van de Tabor-geloofs­gemeenschappen te organiseren is een overzicht van werkzaamheden, die centraal en decentraal kunnen worden georganiseerd, opgesteld en besproken. Vóór 8 december moet iedere geloofsgemeenschap van de Tabor dit overzicht inleveren bij de Taborcommissie. Dit ter voorbereiding van het verzelfstandigingsproces van de Tabor-geloofsgemeenschappen.

  • Het verslag van de kascontrolecommissie is besproken. Er is decharge verleend voor het gevoerde beheer over het jaar 2015.

  • Een toelichting is gegeven op onderhoudswerkzaamheden aan de Barbarakerk. Het schilderwerk aan de buitenkant van de kerk is gereed. Dankzij subsidie van de overheid voor het onderhoud van dit rijksmonumenten en een bijdrage van het onderhoudsfonds van de kerk is de financiering rondgekomen. De ringleiding in de kerk wordt uitgebreid naar de zijbeuk voor in de kerk.

  • Op 7 december is er een bespreking met de kerkenraad van De Rank. Dit overleg wordt sinds 2001 twee keer per jaar gehouden. Praktische onderwerpen staan op de agenda zoals de organisatie van de viering op het water en de kerstvolkszang. Ook wordt informatie uitgewisseld.

  • De volgende vergadering van de Barbaracommissie is op 21 februari 2017
Tineke Steen secretaris Barbaracommissie
28 november 2016
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top