R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nicolaaskerk 401x600Midden 19e eeuw bleek de Schuurkerk aan het Overeind, waar sinds 1688 werd gekerkt, te klein. Op een gunstiger gelegen plaats werd grond aangekocht voor de bouw van een nieuwe kerk. In 1873 kwam pastoor G.W. van Heukelum naar Jutphaas en vroeg architect Alfred Tepe een neogotische dorpskerk te ontwerpen.

Deze kerk werd ontworpen en ingericht volgens de inzichten van het St. Bernulphusgilde, m.n. F.W. Mengelberg (beeldhouwer), H. Geuer (glasschilder), A. Kniep (siersmid) en G. Brom (edelsmid).

Op 11 mei 1874 legde de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. A.I. Schaepman, de eerste steen voor deze driebeukige kruisbasiliek. Een jaar later - op 11 mei 1875 - wijdde hij de nieuwe St. Nicolaaskerk in. In één jaar tijds gebouwd!

Aannemer N.H. Peters had voor € 28.000,-- (ƒ 61.500,-) zijn taak volbracht.

Van binnen was de Nicolaaskerk toen nog kaal en wit. Jarenlang is er gewerkt aan de inrichting en schilderingen. Het is vooral een monument door het interieur, dat na een grondige restauratie nog grotendeels in de originele staat verkeert. Het is een monument vanwege diverse kunstwerken, zelfs uit de Middeleeuwen: het laatgotische orgelfront, afkomstig uit de Nieuwezijdskapel te Amsterdam (H. Stede), het beeld van Rochus en het schilderij van de Noodhelpers (uit de school van Michael Wohlgemuth, 1434-1519). Het altaar en de preekstoel zijn neogotische kunstwerken.

Op 1 april 1992 werd begonnen met de restauratiewerkzaamheden van de 50 meter hoge toren o.l.v architect Paul van Vliet. Jarenlang stonden onderdelen van de kerk in de steigers.

Op 22 november 1998 vond de plechtige heropening plaats door Adrianus Kardinaal Simonis. Dankzij subsidies en de inzet van vele vrijwillig(st)ers van de Stichting Restauratie Nicolaaskerk is de benodigde 5 miljoen gulden bijeen gebracht. Het kunstwerk - gemaakt door Dini Versteeg-Zwambag - buiten aan de muur (oostzijde - kanaalkant) symboliseert deze periode. Een resultaat dat gezien mag worden.
Er is een boekje verschenen onder de titel Refrein van de Toekomst, met daarin een beschrijving van alle details.

In een "Canon van Nederland" staat nog een artikel met als titel "1875 Nicolaaskerk (Jutphaas) gebouwd".

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top