R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

EMMAUS2 Kerkcentrum Emmaus:
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein
tel. 030 603 60 41
voor e-mail (inclusief de Emmauscommissie) emmauskerk

Beheerder/verhuur: Stanis Parus
Rekeningnummers
  • Kerkbijdrage
    NL66 RABO 0322 5977 81
    H. Drie-eenheid Emmauskerk
  • Overige betalingen
    NL 10 RABO 0322 5947 15
    H. Drie-eenheid Emmauskerrs

Als onderdeel van de Drie-eenheidparochie heeft deze deelgemeenschap een 'kerkcommissie' die tevens fungeert als pastoraatgroep.
De Emmauscommissie is te bereiken via email


De samenstelling van de Emmauscommissie vindt u hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top