Afdrukken

Als  Pasen en Pinksteren op een dag vallen ……….

Pasen PinksterenDie uitdrukking wordt gebruikt als iets nooit zal gebeuren. Toch in het evangelie van Johannes 20 staat dat Jezus op de ochtend blijkt te zijn opgestaan uit de dood en in de avond aan zijn leerlingen verschijnt .
In onze Nicolaaskerk is de grote Kerststal tot nu toe blijven staan, omdat de vrijwilligers die hem hebben opgezet in verband met coronamaatregelen nog geen mogelijkheid hadden om deze af te breken. Dat kan toch niet?!

Een van de voorgangers die in de afgelopen tijd dienst deed stelde voor dat de stal best tot Pasen zou kunnen blijven staan. We kunnen dan de verbinding leggen tussen de geboorte en de dood aan het kruis.
In onze kerk is het niet vreemd dat je overal beelden uit het leven van Jezus en uit de Bijbel kunt zien. Zo is onze kerk volgens neo-gotische stijl ingericht. In een muurschildering is De Boom van Jesse te zien: het is de geslachtsboom/stamboom van Jezus uit de stam van Jesse/Isai (1e testament). Met de geboorte van Jezus begint een nieuw tijdperk het 2e testament.
In de lezingen van de liturgievieringen in de afgelopen tijd zijn we in korte tijd aangekomen bij de Vasten, de voorbereidingstijd op Pasen.
Boven het hoofdaltaar in de glas in loodramen is het Laatste Avondmaal afgebeeld; dat gedenken we op Witte Donderdag
Het lijden van Jezus zien we in de prachtig gebeeldhouwde Kruisweg. Hebt u ook ontdekt dat de martelwerktuigen –Arma Christi– zijn geschilderd onder het orgel onder andere de nagel/spijker, doornenkroon. Het Lijden gedenken we op Goede Vrijdag.
De opstanding/verrijzenis wordt verzinnebeeld in de mooie Paaskaars, die tot Hemelvaart zal branden en die bij iedere begrafenisplechtigheid ons zal herinneren aan de Verrezen Heer. 

Kerstmis – Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag, maar in de context van de inrichting van onze kerk hoeft het niet vreemd te zijn, dat we die verbinding kunnen leggen.