R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

bloemengroep

Afscheid van Miny en Frans Weerdensteijn

Begin april nam het echtpaar Frans en Miny, die vanaf 1975 vrijwilligerswerk deden in de Nicolaaskerk, afscheid van de bloemsiergroep. Daarbij werd ook nog betrokken Bep Bakker die tussentijds vertrok.

Frans en Miny kregen een kleine sculptuur onder de titel Binding. Vanaf 1975 zijn beiden betrokken bij diverse taken binnen de Nicolaaskerk. Ik noem voor Frans: Stichting Restauratie Nicolaaskerk, opleiding misdienaars en acolieten, liturgisch beraad. Voor Miny: kledinggroep, kaarten maken. Voor beiden: kerststalgroep, koffiegroep, vespergroep voor mensen met verstandelijke beperking, bloemsiergroep (voor Miny de coördinatie daarvan) , muziekmappen verzorgen voor Jeugdkoor, allerlei hand– en spandiensten vooral waar het ging om kinderen. Nu ze beiden de respectabele leeftijd van 88 jaar hebben bereikt, blijft de binding, maar ze mogen nu in tevredenheid zonder plichtplegingen toezien dat hun taken zijn overgenomen.

Vrijwilligers gezocht

De Bloemsiergroep gaat nu drie medewerkers missen. Dat betekent dat wij toch weer aanvulling zoeken. Mocht je interesse hebben of het leuk vinden, maar weet je niet of je het wel zou kunnen: geen nood. Wij hebben binnen de groep professionals die je de kunst van het bloemschikken kunnen leren. Aarzel niet en geef je op bij Gretha Scholman; zij gaat vanaf nu de coördinatie doen.

Opgeven bij Gretha Scholman via e-mail-gretha

José Schults
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top