Afdrukken
vitaliteit1Op 7 oktober 2018 is in de Nicolaaskerk een oproep gedaan tot deelnemen aan een nieuwe ronde van het vitaliteitsplan.
De volgende brief is daarbij voorgelezen.


Beste leden van geloofsgemeenschap Nicolaaskerk Nieuwegein,
Het zal u niet ontgaan zijn, wat er de laatste tijd over de katholieke kerk in het nieuws heeft gestaan.

Wat ons als kerkcommissie zorgen baart, is de terugloop van de actieve leden in de kerk en dit geldt voor alle katholieke kerken in Nederland. Dit is een tendens en wordt bevestigd door onze aartsbisschop.

Van de 280 kerken in ons bisdom (Utrecht) verwacht onze aartsbisschop, dat er over tien jaar nog maar tien tot vijftien kerken over zullen zijn. (bron: Algemeen Dagblad d.d. 14-9-2018)

Gelukkig zijn de kerken in onze parochie allemaal financieel gezond, echter dit geeft geen garantie voor de toekomst. Onze kerk bestaat vanaf 1875 en in 2025 willen we feestelijk het 150 jarig bestaan vieren.

Wij als commissie hebben veel nieuwe ideeën, echter wij hebben ook uw hulp en inspiratie nodig om onze kerk toekomst te geven. In de BIJeen van oktober hebben wij geschreven over de acties waar wij mee bezig zijn.

Ik wil u vragen om na te denken over de toekomst van onze kerk en uw ideeën daarvoor met ons te delen, zodat we een breed draagvlak hebben om een mooi voortbestaan voor onze kerk te garanderen.


 U kunt zich schriftelijk melden (met naam/adres/telefoon):

Met vriendelijke groet, kerkcommissie Nicolaas Nieuwegein

Nadere informatie: Eindrapport Vitaliteit (Fase 1)