R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

ontwikkeling nicolaaskerk

Ontwikkelingen in de Nicolaaskerk

september - november 2018

Ronald Walsteijn
Voorzitter kerkcommissie Nicolaaskerk NieuwegeinOntwikkelingen in de Nicolaaskerk november 2018:

In de vorige Bijeen heb ik aangegeven, dat we graag willen meewerken aan het vitaliteitsprogramma. Dit gaat over de toekomst van onze gemeenschap en kerk. [Zie ook artikel Vitaliteitsproject Nicolaaskerk]. Op vrijdagavond 23 november en zaterdag 24 november 2018 zijn een drietal geloofsgemeenschappen samen gekomen in de Emmauskerk Nieuwegein, om een fundament leggen voor de toekomst.

Met negen afgevaardigden van onze kerk, hebben we een toekomstbeeld geschetst wat op drie pijlers gaat rusten: als eerste uiteraard het geloof, daarna onze gemeenschap (jong & oud) en het kerkgebouw.

Het kerkgebouw is natuurlijk een middel om ons geloof te belijden en samen te komen, echter wij zien dit wel als belangrijke taak om dit kerkgebouw te behouden voor de toekomst.

Wij zijn tevens bezig met een communicatieplan om meer naar buiten te treden. Denk aan sociale media (jongeren), internet, kranten etc. Met al onze (meer dan 200) vrijwilligers, worden iedere dag kleine wonderen verricht en dit willen wij naar buiten uitdragen.

Wij zijn voornemens om in januari met een delegatie op excursie te gaan naar een parochie in Hoofddorp, om te leren hoe activiteiten te organiseren die eventueel ook inkomsten kunnen genereren voor onze kerk.

In de volgende Bijeen zullen we u weer informeren over de ontwikkelingen binnen onze geloofsgemeenschap en kerk.

Ontwikkelingen in de Nicolaaskerk oktober 2018


 • Er is per 1 oktober 2018 een nieuwe penningmeester aangesteld.
  • Carel Bloemsma gaat deze taak op zich nemen. Carel heeft al enige ervaring in de administratie van onze kerk en we zijn ontzettend blij dat hij nu deel uit maakt van de nu voltallige kerkcommissie.
 • Wij hebben begin oktober een vergadering gehad met de vrijwilliger-coördinatoren.
  • Het was leuk om met iedereen kennis te maken en te discussiëren over de toekomst van onze kerk, wensen, en omgangsvormen.
  • We hebben ook ideeën gekregen om onze kerk in de toekomst leefbaar te houden.

 • De (onlangs verkregen) piano is nu gestemd en op zondag 25 november zal tijdens een viering met het gemengd koor de piano te beluisteren zijn.

 • Komende periode wordt een drukke tijd voor de kerkcommissies. Ook wij zijn druk bezig met de begroting voor volgend jaar, vitaliteit project fase 2, bestemming pastorie en planning komende feestdagen.

 • Per 1 december 2018 begint de (inmiddels beroemde) kerstbomenverkoop bij de Nicolaaskerk.
  • Ook wij zullen als kerkcommissie dit rotsvaste team ondersteunen in de verkoop van dit mooie initiatief.
  • Voor degene die dat nog niet weten, de opbrengst wordt gereserveerd voor belangrijke onderhoud zaken van onze kerk. Dus zet alvast in uw agenda, dat vanaf 1 december uw kerstboom hier klaar staat.
Ronald Walsteijn
voorzitter kerkcommissie Nicolaas Nieuwegein

Ontwikkelingen in de Nicolaaskerk september 2018

In de afgelopen maand (augustus-september 2018) zijn er weer leuke ontwikkelingen geweest in onze geloofsgemeenschap.

 • Onze organiste vroeg mij onlangs of ik een piano voor de kerk kon regelen. Nadat ik een online advertentie had geplaatst, konden we een gratis piano beluisteren en daarna ophalen in Barneveld. Het is een pracht piano en u zult volgende maand het mooie geluid kunnen beluisteren tijdens bepaalde vieringen.

 • Er is ook een nieuwe beheerder aangesteld. Hennie Schwarze gaat deze taak uitvoeren en wordt ingewerkt door de voormalige beheerder.

 • Op 3 oktober 2018 hebben we een (coördinatoren) vrijwilliger bijeenkomst in onze parochie. Ik verheug mij erop om verder kennis te maken en samen pragmatisch plannen te maken voor de toekomst.

 • Wat betreft de toekomst, heb ik ook een vraag aan u:
  In de vorige Bijeen heb ik aangegeven, dat we graag willen meewerken aan het vitaliteitsprogramma. Dit gaat over de toekomst van onze gemeenschap en kerk.
  Op vrijdagavond 23 november en zaterdag 24 november 2018, vindt er een tweede (fase 2 van het vitaliteitsproject) overleg plaats met meerdere geloofsgemeenschappen. Dit vindt plaats in de Emmauskerk te Nieuwegein. We hebben een team van 10 mensen nodig van onze geloofsgemeenschap, die mee willen doen aan gesprekken wat betreft keuzes die we gaan maken voor de toekomst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn, kunt u uiteraard ons een e-mail of brief sturen hoe u over de toekomst van onze geloofsgemeenschap en kerk denkt. We zullen uiteraard dit meenemen in ons overleg en de bevindingen van dit overleg met u delen.

 • In de volgende Bijeen zullen we u weer informeren over de ontwikkelingen binnen onze geloofsgemeenschap en kerk.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top