Afdrukken
Met Pinksteren (4 juni 2017) is onderstaande informatie verstrekt aan de kerkgangers in de Nicolaaskerk.
Graag willen wij deze informatie zo breed mogelijk communiceren.

Informatie uit de Nicolaasgemeenschap 2017

berg Tabor

Tabor, de berg van de gedaanteverandering

Volgens de Christelijke traditie beklom Jezus de berg Tabor met zijn apostelen Jacobus, Johannes en Petrus. Hij veranderde vervolgens op de bergtop van gedaante. Hij nam voor hun ogen een lichtstralend lichaam aan en sprak er met Elia en Mozes. Uit een wolk zou een stem met het oog op Jezus gezegd hebben: "‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’" Sindsdien geldt Tabor als de berg van de Gedaanteverandering.

Tabor-ontvlechting

U heeft natuurlijk al gelezen in ons parochieblad BIJeen dat de Tabor-gemeenschap, de fusie van de drie R.K. Kerken in Nieuwegein, per dit jaar is opgeheven. Deze gedaanteverandering betekent dat we als Nicolaasgemeenschap op eigen kracht verdergaan. De Tabor verdwijnt - de Nicolaaskerk blijft

Voorlopig merkt u nog weinig van deze scheiding. Het proces om de Tabor te ontvlechten is in volle gang. Wij zullen als Nicolaaskerk toch nog een samenwerking met de andere kerken – zeker met de Emmauskerk - in stand houden. Het administratiekantoor op het adres Utrechtsestraatweg 8 is al sinds 40 jaren facilitair voor de Nieuwegeinse kerken en dat willen we in ieder geval zo veel mogelijk in stand houden.

Op korte termijn zullen wij alle parochianen benaderen, met enkele relevante vragen ten aanzien van hun kerkgemeenschap Nicolaaskerk.

Revitalisering

Inmiddels hebben we onder leiding van Marion Korenromp drie bijeenkomsten gehouden met betrekking tot de Vitalisering van onze geloofsgemeenschap. Hierin hebben we met vertegenwoordigers uit ons deel van de parochie gesproken over de stand van zaken in onze eigen gemeenschap en gekeken naar de toekomst. Hoe houden we onze gemeenschap vitaal en hoe kunnen we als kerk meer naar buiten treden en onze kerk op de “kaart zetten “. Deze vitaliseringsgesprekken hebben parochie-breed (Heilige Drie-eenheid) plaatsgevonden en half juni zal in een bijeenkomst met de diverse kerkcommissies en pastoraatsgroepen dit project worden afgesloten. Het voornemen is om in een bijeenkomst na de vakantieperiode met elkaar te kijken naar de plannen, die voor onze kerk belangrijk zijn.
Nicolaaskerk Jutphaas

Kerkcommissie Nicolaaskerk Nieuwegein

We zijn ook bezig de kerkcommissie een nieuw elan te geven. Afgekort zal onze naam voortaan KCNN zijn.
De samenstelling van het dagelijks bestuur van onze commissie is nu als volgt:

Werving vrijwilligers

U ziet dat er behoorlijk wat is gebeurd achter de schermen. Maar er moet nog veel gebeuren en daar hebben we uw hulp voor nodig.
Misschien voelt u zich geroepen om vrijwilligerswerk te doen, maar weet u nog niet goed hoe en wat. Loop eens tijdens de openingstijden – iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur – het parochiecentrum binnen om een gesprekje te hebben over uw vaardigheden/ kwaliteiten.

U kunt voor alle vrijwilligersactiviteiten melden bij het parochiecentrum Utrechtsestraatweg 8 tel: (030)603 12 94.
Voor een overzicht van alle vrijwilligersgroepen in de Nicolaaskerk: klik hier.

Juni 2017