R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

nicolaaskerk In de Nicolaaskerk Nieuwegein spannen veel vrijwilligers zich in om allerlei werkzaamheden te verrichten. Voor nadere informatie over de verschillende groepen kunt u contact opnemen met het Kerkcentrum Nicolaaskerk. Zij helpen u dan verder.

telefoon: 030 603 12 94 maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur
(in de maanden juli en augustus alleen op maandag, woensdag en vrijdag)
e-mail:    kerkcentrum Nicolaas


Vrijwilligersgroepen

01 Administratie Emmaus/Nicolaas
02 Autohulpdienst
03 Avondwakegroep
04 Beheer en verhuur Nicolaas
05 Bezorggroep BIJeen
06 Bloemsiergroep
07 Cimbaal Vesperdienst
08 Collectanten
09 Computergroep Tabor
10 Huishouding Nicolaas
11 Kerkcommissie Nicolaas (secretaris)
12 Kerkhofbeheer Nicolaas
13 Kerstbomenverkoop
14 Kerststalgroep
15 Klokkenluidersgilde
16 Koffiegroep
17 Koffiegroep concerten e.d.
18 Kosters Nicolaas
19 Lectoren Nicolaas
20 Liturgiecommissie Nicolaas
21 Maaltijdgroep oecumenisch
22 Misdienaars Nicolaas
23 Nicolaaskoor
24 Organisten
25 Onderhoud/beheer tuin
26 Pastorale bezoekgroep
27 Postbodes Emmaus/Nicolaas
28 Rondleidingen Nicolaaskerk
29 Schoonmaakgroep Nicolaaskerk
30 Tekstgroep WoCo-vieringen
31 Verspreiding BIJeen
32 Vespergroep Nieuwegein
33 Werkgroep AED
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top