R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochiebladDe informatie betreffende ons parochieblad BIJeen vindt u onder de menukeuze 'Werkvelden (Wat doen we)' > 'Gemeenschapsopbouw'.

Klik op het plaatje om daar naartoe te gaan.
Kerkbalans2020 Raamposter web

De Aktie Kerkbalans start op 16 januari

Helaas zijn er van de Nicolaaskerk tot op dit moment geen gegevens aangeleverd hoe zij deze actie gaan uitvoeren.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)
nicolaaskerk In de Nicolaaskerk Nieuwegein spannen veel vrijwilligers zich in om allerlei werkzaamheden te verrichten. Voor nadere informatie over de verschillende groepen kunt u contact opnemen met het Kerkcentrum Nicolaaskerk. Zij helpen u dan verder.

telefoon: 030 603 12 94 maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur
(in de maanden juli en augustus alleen op maandag, woensdag en vrijdag)
e-mail:    kerkcentrum Nicolaas


Nieuwsbrief Nicolaas: "Gewoon open"

Nicolaaskerk gewoon open
Dit is een aparte nieuwsbrief onder het motto: Wat zijn we aan het doen en wat gaan we doen. In deze brief staat onder andere de kopij die niet op de standaard pagina van de Nicolaas in het parochieblad BIJeen past.

IncassoBetreft incasso's Nicolaaskerk over 2020.

Zoals reeds eerder aangegeven werkt de module van de automatische incasso in ons computerprogramma niet correct. Na veel zoekwerk, met de leverancier, denken we een oplossing gevonden te hebben. Deze is zeer radicaal en bestaat uit het feit de administratie per 01-01-2021 opnieuw op te starten. Dit betekent wel dat we de incasso’s van het 2e, 3e en 4e kwartaal, alsmede de incasso van het 2e halfjaar niet kunnen uitvoeren. Daarom vragen wij u om uw kwartaal/halfjaarlijkse bijdrage zelf over te maken op onze rekening.

Klik hier voor de hele brief en nadere informatie.

Vooruit met video

Nicolaas streaming
Bijzondere tijden vragen om creatieve maatregelen! Zoals aangekondigd in de vorige Bijeen zijn we de afgelopen periode druk bezig geweest om een livestream van de vieringen in de Nicolaaskerk te realiseren. Zodat u ook vanuit huis veilig mee kunt vieren, nu en in de toekomst.

onderhoud kerkgebouwBeste Parochiaan,

Zoals u mogelijk al weet heeft de Nicolaas parochie een eigen website (https://www.nicolaaskerknieuwegein.nl/).
Onder het hoofdstuk collectes hebben we drie categorieën: Algemene collecte, Livestream video apparatuur en Onderhoud gebouw Nicolaaskerk.

ontwikkeling nicolaaskerk

Ontwikkelingen in de Nicolaaskerk

september - november 2018

Ronald Walsteijn
Voorzitter kerkcommissie Nicolaaskerk Nieuwegein


Vitaliteit (toekomst) Nicolaaskerk:

WegwijzerOp 29 januari 2019 is er een vitaliteitsbijeenkomst geweest in Harmelen (H. Bavo) voor alle afgevaardigden van geloofsgemeenschappen in onze parochie. Deze bijeenkomst had als doel, het presenteren van de vitaliteitbevindingen die de vijf geloofsgemeenschappen hebben opgeleverd.

vitaliteit1Op 7 oktober 2018 is in de Nicolaaskerk een oproep gedaan tot deelnemen aan een nieuwe ronde van het vitaliteitsplan.
De volgende brief is daarbij voorgelezen.

Met Pinksteren (4 juni 2017) is onderstaande informatie verstrekt aan de kerkgangers in de Nicolaaskerk.
Graag willen wij deze informatie zo breed mogelijk communiceren.

Informatie uit de Nicolaasgemeenschap 2017

berg Tabor

Tabor, de berg van de gedaanteverandering

Volgens de Christelijke traditie beklom Jezus de berg Tabor met zijn apostelen Jacobus, Johannes en Petrus. Hij veranderde vervolgens op de bergtop van gedaante. Hij nam voor hun ogen een lichtstralend lichaam aan en sprak er met Elia en Mozes. Uit een wolk zou een stem met het oog op Jezus gezegd hebben: "‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’" Sindsdien geldt Tabor als de berg van de Gedaanteverandering.

Nicolaaskerk torenWij hebben 11 januari 2017 een bijeenkomst met een aantal vrijwilligers rond de Nicolaaskerk gehouden met de bedoeling enthousiasme op te roepen voor het project Vitalisering dat in februari/maart zal gaan lopen.

Wij noemden het de “Poolse Landdag “

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top