R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochiebladDe informatie betreffende ons parochieblad BIJeen vindt u onder de menukeuze 'Werkvelden (Wat doen we)' > 'Gemeenschapsopbouw'.

Klik op het plaatje om daar naartoe te gaan.

KerkTV / Kerkdienst-gemist Nicolaaskerk 

Nicolaas livestreamUitzending in beeld en geluid.

Link naar uitzendingen Nicolaaskerk.

Kerkomroep Nicolaaskerk

Kerkboekje copyUitzending alleen in geluid.

Link naar Kerkomroep Nicolaaskerk.

Nieuwsbrief Nicolaas: "Gewoon open"

Nicolaaskerk gewoon open
Dit is een aparte nieuwsbrief onder het motto: Wat zijn we aan het doen en wat gaan we doen. In deze brief staat onder andere de kopij die niet op de standaard pagina van de Nicolaas in het parochieblad BIJeen past.

nicolaaskerk In de Nicolaaskerk Nieuwegein spannen veel vrijwilligers zich in om allerlei werkzaamheden te verrichten. Voor nadere informatie over de verschillende groepen kunt u contact opnemen met het Kerkcentrum Nicolaaskerk. Zij helpen u dan verder.

telefoon: 030 603 12 94 maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur
(in de maanden juli en augustus alleen op maandag, woensdag en vrijdag)
e-mail:    kerkcentrum Nicolaas


Kerkbalans2020 Raamposter web

De Aktie Kerkbalans start op 16 januari

Van de Nicolaaskerk is alleen een brochure "Kerkbalans 2021" aangeleverd.

Wij ontvangen graag uw bijdrage op:
  • Rekening:IBAN: NL14 RABO 0322 5998 81
    t.n.v.: Parochie H. Drie-eenheid inzake Nicolaas KB
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om uw bijdrage te leveren als een schenkingsovereenkomst.

U kunt omtrent de Actie Kerkbalans contact opnemen met de penningmeester:
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)
onderhoud kerkgebouwBeste Parochiaan,

Zoals u mogelijk al weet heeft de Nicolaas parochie een eigen website (https://www.nicolaaskerknieuwegein.nl/).
Onder het hoofdstuk collectes hebben we drie categorieën: Algemene collecte, Livestream video apparatuur en Onderhoud gebouw Nicolaaskerk.

ontwikkeling nicolaaskerk

Ontwikkelingen in de Nicolaaskerk

september - november 2018

Ronald Walsteijn
Voorzitter kerkcommissie Nicolaaskerk Nieuwegein


Vitaliteit (toekomst) Nicolaaskerk:

WegwijzerOp 29 januari 2019 is er een vitaliteitsbijeenkomst geweest in Harmelen (H. Bavo) voor alle afgevaardigden van geloofsgemeenschappen in onze parochie. Deze bijeenkomst had als doel, het presenteren van de vitaliteitbevindingen die de vijf geloofsgemeenschappen hebben opgeleverd.

vitaliteit1Op 7 oktober 2018 is in de Nicolaaskerk een oproep gedaan tot deelnemen aan een nieuwe ronde van het vitaliteitsplan.
De volgende brief is daarbij voorgelezen.

Nicolaaskerk torenWij hebben 11 januari 2017 een bijeenkomst met een aantal vrijwilligers rond de Nicolaaskerk gehouden met de bedoeling enthousiasme op te roepen voor het project Vitalisering dat in februari/maart zal gaan lopen.

Wij noemden het de “Poolse Landdag “

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top