Afdrukken
emmauskerk kerkzaalIn november 2018 zijn wij in onze kerk gestart met een vervolg op het vitaliteitsproject. Vanaf het begin hebben we het draaiboek gevolgd dat Marion Korenromp en Henk Brussel ons hebben aangeboden. Ik heb er hier regelmatig kort over verteld.

Om te beginnen ons nieuwe thema: Emmausgangers, op weg met de A/ander

Onze kerkgemeenschap veroudert, daar kunnen we weinig aan veranderen. Wat we wel kunnen is met elkaar en de Eeuwige op weg te( blijven) gaan.

In het Emmausverhaal hoort u dat twee leerlingen van Jezus na zijn dood op weg gingen naar Emmaus, dat een vreemdeling zich bij hen aansloot. Zij konden elkaar hun verhaal vertellen, elkaar ontmoeten. En op de plaats van bestemming herkenden zij Hem aan het breken van het brood.

Wij denken als vitaliteitsgroep dat het belangrijk is om samen op weg te gaan. Oog te hebben voor elkaar. Vele, vele plannen moeten we voorlopig laten vallen: de vrijwilligers die we hebben mogen we niet overbelasten.

We hebben twee zaken uitgekozen waar we mee aan de slag willen.
Agnes van der Reep
Voorzitter Emmauscommissie