R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

emmauskerk kerkzaalIn november 2018 zijn wij in onze kerk gestart met een vervolg op het vitaliteitsproject. Vanaf het begin hebben we het draaiboek gevolgd dat Marion Korenromp en Henk Brussel ons hebben aangeboden. Ik heb er hier regelmatig kort over verteld.

Om te beginnen ons nieuwe thema: Emmausgangers, op weg met de A/ander

Onze kerkgemeenschap veroudert, daar kunnen we weinig aan veranderen. Wat we wel kunnen is met elkaar en de Eeuwige op weg te( blijven) gaan.

In het Emmausverhaal hoort u dat twee leerlingen van Jezus na zijn dood op weg gingen naar Emmaus, dat een vreemdeling zich bij hen aansloot. Zij konden elkaar hun verhaal vertellen, elkaar ontmoeten. En op de plaats van bestemming herkenden zij Hem aan het breken van het brood.

Wij denken als vitaliteitsgroep dat het belangrijk is om samen op weg te gaan. Oog te hebben voor elkaar. Vele, vele plannen moeten we voorlopig laten vallen: de vrijwilligers die we hebben mogen we niet overbelasten.

We hebben twee zaken uitgekozen waar we mee aan de slag willen.
  • De eerste is: we gaan naast de gewone vieringen ook themavieringen houden. Vieringen waarin de voorbereidingsgroep zelf, zo mogelijk ook gewone mensen uit de kerk zelf, u dus, de liedjes kiest, teksten. Met de kerst hebben we dit geprobeerd. Er waren niet veel, maar wel enthousiaste mensen, en met name ook mensen die wij verder niet kennen. Een ander publiek dus. Met diverse kinderen. Dat willen we voortzetten. Om te beginnen op Paaszaterdag.
  • Het tweede is: we willen, op de eerste zondag van de maand, een lunch houden voor de mensen uit onze kerk. De eerste keer in april 2019. Aan tafel, zelf je boterham smeren. Elkaar ontmoeten. Lijkt ons goed.Vorig jaar november is voor de Emmauskerk de tweede fase van het vitaliteitsproject gestart.
Agnes van der Reep
Voorzitter Emmauscommissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top