Afdrukken

We gaan door!

Christoffel emmausU heeft zich wellicht al afgevraagd: hoe zit het eigenlijk met de voortgang van het vitaliteits-project in de Emmauskerk? Op de bijeenkomst van 1 oktober 2017 was beloofd dat er snel een vervolggesprek zou komen. Nu is het (bijna) januari en er is nog niets gebeurd. Dat lijkt misschien zo, maar er wordt wel degelijk aan gewerkt. Hans Stahl heeft zijn ervaringen met projecten voor kinderen en jongeren in Utrecht met ons gedeeld en er is een boeiend en zeer leerzaam gesprek geweest met twee examenleerlingen van het Cals College. Mogelijk krijgt dit nog een vervolg. Binnenkort gaan we in gesprek met onze jongerenpastor Hedwig Mensink om haar aanpak te horen (n.d.r. dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden).

Inmiddels zijn ook vanuit het grotere parochieverband plannen gemaakt voor fase 2, het vervolg op de drie vitaliteitsgesprekken. Daarin wordt geprobeerd tot een meer concrete invulling te komen voor de locale geloofsgemeenschappen, dus ook voor onze Emmausgemeenschap.

Dit initiatief wilden we even afwachten. Op 9 januari vindt er een inleidende avond plaats , in de Emmauskerk, waar we meer informatie hopen te krijgen over hoe het vervolgtraject eruit gaat zien en wat wij daar mee kunnen. Graag willen we u daar op 18 februari over bijpraten en samen alvast werken aan meer concrete toekomstplannen: waar gaan we wel of niet mee door?, welke nieuwe initiatieven willen we oppakken? Die input kan de groep die onze Emmausgemeenschap vertegenwoordigt gebruiken voor de drie vervolgbijeenkomsten vanuit het brede parochieverband. Voor deze groep zoeken we mede-Emmausgangers die samen met drie van ons daaraan willen deelnemen. Wellicht iets om alvast over na te denken.

We hopen u allen op 18 februari 2018 te zien voor onze Emmaus-vervolgbijeenkomst van 1 oktober 2017. Na de viering, de koffie en een snelle lunch gaan we samen weer een nieuwe stap richting de toekomst zetten!

Tot ziens op 18 februari.

De Emmauscommissie