R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

stiltecentrum emmausEen jaar geleden werden we overvallen door het besluit van ons parochiebestuur dat we per 1 januari 2017 een zelfstandige geloofsgemeenschap waren binnen onze Drieeenheidparochie en dat we een jaar kregen om de Tabor te ontvlechten, uit elkaar te halen, en alle zaken en verantwoordelijkheden onder te brengen in de drie aparte geloofsgemeenschappen.

Hoewel we een en ander wel hadden zien aankomen, was dat toch even schrikken. We hadden verwacht dat we minimaal een jaar de tijd zouden krijgen om uit te zoeken hoe zoiets geregeld zou kunnen worden en dat daarna pas een besluit zou vallen. Ons parochiebestuur vond het effectiever om eerst een besluit te nemen in de verwachting dat de drie geloofsgemeenschappen van de Tabor dan sneller zouden werken.

In de eerste 9 maanden van het afgelopen jaar heeft dat niet zo mogen gaan. Toen moest het bestuur weer ingrijpen en zelf heel actief de leiding nemen bij de ontvlechting. Sinds oktober worden er echt stappen gezet. Eén daarvan is dat ieder van de drie Nieuwegeinse geloofsgemeenschappen eigen bladzijden krijgt in de BIJeen naast mogelijk een gemeenschappelijke bladzijde voor zaken als de Caritas/Diakonie en Catechese die heel Nieuwegein aangaan.

Dat is voor de Emmaus wellicht meer wennen dan voor Barbara en Nicolaas. Die twee zijn al heel lang gewend met een eigen kerkcentrum en administratie hun eigen boontjes te doppen terwijl wij als Emmaus voor dat soort dingen steeds sterk leunden op de Nicolaas. Aan dat laatste gaat nu wel iets veranderen maar hopelijk gaat er niet helemaal een eind aan komen. Zo blijven we graag samen op trekken voor de Kerkbalansactie maar we hebben als Emmauskerk nu wel een eigen banknummer en een eigen penningmeester.

De regelingen met de bank en het verkrijgen van eigen bankrekeningen zodat kosten al uitgesplitst konden worden, hadden veel voeten in de aarde en zijn nog niet helemaal rond. Vandaar dat we voor de begroting van 2018 zijn uitgegaan van de cijfers over 2017 en dit jaar voor de Kerkbalans nog werken met het gezamenlijke (Tabor) banknummer. Wel vragen we de mensen die niet in ons postcode gebied wonen (Doorslag, Batau-Zuid, Stadscentrum en Merwestein) maar wel in de Emmaus kerken om dat uitdrukkelijk aan te kruisen op het Kerkbalansformulier dat ze dan moeten inleveren in de kerk of opsturen naar het kerkcentrum van de Nicolaas.

Omdat met het opheffen van de Tabor ook de centrale liturgie- en catechesecommissies opgeheven zijn, komen er ook veel meer zaken te liggen op het bordje van de Emmauscommissie die tevens als pastoraatsgroep fungeert. In het nieuwe jaar zullen we onze eigen weg ook daarin moeten vinden. Kortom de “ontvlechting” is nog lang niet rond en we moeten nog leren hoe wij het beste zelfstandig kunnen gaan leven. Een cruciaal punt daarbij is dat wij voortaan “onze eigen broek moeten ophouden”. Daarom is ook de kerkbalansactie van groot belang voor onze eigen toekomst.

Hans Huitema, voorzitter Emmauscommissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top