R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

groene kerkVorig jaar, op 4 oktober 2015, feestdag van de heilige Franciscus, patroon van de ecologen, is de Emmaus een beetje groen gemaakt. Twee groen-groepen kwamen tot stand. Eén voor het regelmatig pakken van zwerfafval in de wijk en één voor het zelfbeheer van enkele perken bij de kerk, waaronder ook het eiland. Na een jaar hebben deze groepen een korte evaluatie gehouden.

Zwerfafval

Wat het zwerfafval pakken betreft is wat we doen maar een druppel op een gloeiende plaat. Haalt het wel wat uit wat we doen? Maar we stellen wel een teken en daar worden we soms ook op aan gesproken. Het is goed dat we dit doen vanuit de kerk. We geven daarmee aan dat we vanuit ons geloof zorg willen hebben voor ons milieu. Het is niet zo dat we er altijd evenveel zin in hebben, maar als we het gedaan hebben, geeft dat toch een goed gevoel. We gaan gewoon door in 2017. Als we anderen voor deelname kunnen interesseren, moeten we dat zeker doen. Als het nodig is breiden we ons rayon uit.

Perkgroep

De perkgroep is heel tevreden over het grote bloemenperk naast de vijver. Alles heeft overdadig gebloeid. Het eiland is met wat daarop getoond wordt, een aanwinst voor de kerk. In het kleine perk achter de kerk zijn vier buxusstruiken doodgegaan en van de eigen aanplant zijn twee planten gestolen. Volgend jaar moet daar meer aandacht aan gegeven worden. De groep is heel tevreden over de samenwerking en dankbaar voor het zware spitwerk van de mannen in de groep. Van dit soort mannen kan de groep zeker nog meer gebruiken als is het maar een keer voor een enkele klus. Iedereen wil graag doorgaan.

Afvalbakken

In de loop van 2016 heeft de Emmaus ook de twee afvalbakken –vlakbij de voor- en achterdeur– in eigen beheer genomen. De kerkbeheerder zorgt daar met name voor.

Vooruitzicht 2017

Voor 2017 staat een volgend ”groen” initiatief op het programma: het organiseren van een wereldmaaltijd op vrijdagavond 10 maart 2017 in de Veertigdagentijd. Dat is een maaltijd met ingrediënten waaraan iedereen op aarde genoeg heeft om dagelijks van te leven en die de aarde ook voor iedereen op kan brengen. Het is een maaltijd die beantwoordt aan onze bede uit het Onze Vader: “geef ons heden ons dagelijks brood”. Die bede verwijst naar het Mannaverhaal. Het volk Israël kreeg van God in de woestijn voor iedere dag voldoende eten op voorwaarde dat iedereen niet méér zou nemen van de aarde dan hij/zij voor die dag nodig had. Een moeilijke opgave. Niet alleen omdat we bang zijn dat er morgen niet genoeg voor ons zal zijn, een gebrek aan vertouwen, maar ook omdat we altijd graag meer willen, onze hebzucht. Daarom volgt op deze bede ook meteen de bede: “en vergeef ons onze schulden”.

Waarom is een wereldmaaltijd “groen”? Paus Franciscus heeft daar in zijn beroemde encycliek “Laudato Si” over het milieu uitdrukkelijk op gewezen. De armen lijden het meest onder de verwaarlozing en schending van het milieu. Meer van de aarde nemen dan je toekomt, wordt een vorm van roven ten koste van anderen, met name van degenen die zich niet kunnen verweren.

Hans Huitema, coördinator groen-groepen
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top