R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochiebladDe informatie betreffende ons parochieblad BIJeen vindt u onder de menukeuze 'Werkvelden (Wat doen we)' > 'Gemeenschapsopbouw'.

Klik op het plaatje om daar naartoe te gaan.
EMMAUS2 In de Emmauskerk Nieuwegein spannen veel vrijwilligers zich in om allerlei werkzaamheden te verrichten. Voor nadere informatie over de verschillende groepen kunt u contact opnemen met het Kerkcentrum Emmauskerk/Nicolaaskerk. Zij helpen u dan verder.

telefoon: 030 603 12 94 maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur (in de maanden juli en augustus alleen op maandag, woensdag en vrijdag)
e-mail:    contactadres Emmaus.
logo kerkbalans 2019
Klik op de afbeelding voor algemene informatie over Actie Kerkbalans 2019
Specifieke gegevens over de Actie Kerkbalans Emmauskerk vindt u door op deze link te klikken

Wereldmaaltijd

WereldmaaltijdOp zondag 31 maart 2019 wordt in onze kerk de jaarlijkse inzameling gehouden voor de Voedselbank Nieuwegein. Tevens willen we die dag na de viering een wereldmaaltijd houden in de vorm van een lunch. Een maaltijd met ingredienten die recht doen aan het gebruik van onze aarde.

emmauskerk kerkzaalIn november 2018 zijn wij in onze kerk gestart met een vervolg op het vitaliteitsproject. Vanaf het begin hebben we het draaiboek gevolgd dat Marion Korenromp en Henk Brussel ons hebben aangeboden. Ik heb er hier regelmatig kort over verteld.

Om te beginnen ons nieuwe thema: Emmausgangers, op weg met de A/ander

Onze kerkgemeenschap veroudert, daar kunnen we weinig aan veranderen. Wat we wel kunnen is met elkaar en de Eeuwige op weg te( blijven) gaan.

KosterDe voornaamste taak van de koster is het zo soepel mogelijk laten verlopen van de dienst. Of het nu een eucharistie- of tekst- groepviering is, of een gebedsdienst, uitvaart of huwelijk. De koster zorgt er voor dat de kerk open is en alles op tijd klaar staat.

De liturgieboekjes worden klaargelegd, de collectebakjes klaargezet. Ook wordt gecontroleerd of er voldoende hosties (ook glutenvrije) zijn voor de eucharistieviering en geconsacreerde hosties voor de woord- en communieviering. Dit is ook afhankelijk van de planning van de eerstkomende vieringen.

We gaan door!

Christoffel emmausU heeft zich wellicht al afgevraagd: hoe zit het eigenlijk met de voortgang van het vitaliteits-project in de Emmauskerk? Op de bijeenkomst van 1 oktober 2017 was beloofd dat er snel een vervolggesprek zou komen. Nu is het (bijna) januari en er is nog niets gebeurd. Dat lijkt misschien zo, maar er wordt wel degelijk aan gewerkt. Hans Stahl heeft zijn ervaringen met projecten voor kinderen en jongeren in Utrecht met ons gedeeld en er is een boeiend en zeer leerzaam gesprek geweest met twee examenleerlingen van het Cals College. Mogelijk krijgt dit nog een vervolg. Binnenkort gaan we in gesprek met onze jongerenpastor Hedwig Mensink om haar aanpak te horen (n.d.r. dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden).

ZAP-pen rondom de Emmaus

Zap 04ZAP = Zwerf Afval Pakkers.

In najaar 2016 heeft Hans Huitema een aantal Emmausgangers uitgedaagd om de wijk rondom hun kerk schoon te houden. Als teken van de groene kerk gaan één keer in de vier weken een achttal vrijwilligers op pad. Iedere groep krijgt een plattegrond van de schoon te maken straten.

stiltecentrum emmausEen jaar geleden werden we overvallen door het besluit van ons parochiebestuur dat we per 1 januari 2017 een zelfstandige geloofsgemeenschap waren binnen onze Drieeenheidparochie en dat we een jaar kregen om de Tabor te ontvlechten, uit elkaar te halen, en alle zaken en verantwoordelijkheden onder te brengen in de drie aparte geloofsgemeenschappen.

Hoewel we een en ander wel hadden zien aankomen, was dat toch even schrikken. We hadden verwacht dat we minimaal een jaar de tijd zouden krijgen om uit te zoeken hoe zoiets geregeld zou kunnen worden en dat daarna pas een besluit zou vallen. Ons parochiebestuur vond het effectiever om eerst een besluit te nemen in de verwachting dat de drie geloofsgemeenschappen van de Tabor dan sneller zouden werken.

Vitalisering Emmauskerk (bijeenkomst 1 oktober 2017)

Vitaliteit emmauskerk 1Een kleine vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om op 1 oktober door te praten over de vitaliteit van de Emmauskerk en de toekomst van onze Emmausgemeenschap. De basis daarvoor was al gelegd tijdens de jubileumviering, waar kerkgangers drie mogelijke toekomstmodellen konden meenemen. Die waren op hun beurt het resultaat van drie gesprekken, die alle lokale gemeenschappen binnen het grote verband van de Drie-eenheidsparochie in het voorjaar gevoerd hadden onder leiding van Marion Korenromp en Henk Brussel. Zo'n dertig Emmausgangers deden dat begeleid door Henk Brussel.

groene kerkVorig jaar, op 4 oktober 2015, feestdag van de heilige Franciscus, patroon van de ecologen, is de Emmaus een beetje groen gemaakt. Twee groen-groepen kwamen tot stand. Eén voor het regelmatig pakken van zwerfafval in de wijk en één voor het zelfbeheer van enkele perken bij de kerk, waaronder ook het eiland. Na een jaar hebben deze groepen een korte evaluatie gehouden.

fairtradeIn de Emmauskerk maken we al zeker 15 jaar gebruik van Fairtrade koffie, thee en suiker. Wij vinden het belangrijk om op deze wijze bij te dragen aan het zijn van 'Groene Kerk'.

Wat verstaan we onder Fairtrade?

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top