R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochiebladDe informatie betreffende ons parochieblad BIJeen vindt u onder de menukeuze 'Werkvelden (Wat doen we)' > 'Gemeenschapsopbouw'.

Klik op het plaatje om daar naartoe te gaan.

KerkTV / Kerkdienstgemist Emmauskerk

Emmauskerk 7 nieuwegeinUitzending in beeld en geluid.

Link naar uitzendingen Emmauskerk.

Liturgieboekjes Emmauskerk

Kerkboekje copyLiturgieboekjes voor de komende vieringen.

Link naar artikel met liturgieboekjes.
KerkboekjeOp verzoek van parochianen wordt voorlopig het liturgieboekje voor de komende zondag ook op de website gepubliceerd. Ook het boekje van de voorafgaande zondag blijft nog even staan.

De vieringen zijn te bekijken (beeld en geluid)

EMMAUS2 In de Emmauskerk Nieuwegein spannen veel vrijwilligers zich in om allerlei werkzaamheden te verrichten. Voor nadere informatie over de verschillende groepen kunt u contact opnemen met het Kerkcentrum Emmauskerk/Nicolaaskerk. Zij helpen u dan verder.

telefoon: 030 603 12 94 maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur (in de maanden juli en augustus alleen op maandag, woensdag en vrijdag)
e-mail:    contactadres Emmaus.
Kerkbalans2020 Raamposter web

De Aktie Kerkbalans start op 16 januari

Er zijn samen met de laatste BIJeen (of los daarvan) brieven verzonden waarin u door de Emmauskerk uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de actie Kerkbalans.
In deze bief staat onder andere het volgernde:

U krijgt deze brief omdat u met uw financiële steun een bijdrage levert aan de instandhouding van onze geloofsgemeenschap. Wij danken u daar hartelijk voor. Ook in 2021 doen wij weer een beroep op u. Uw steun is voor onze Emmausgemeenschap onmisbaar.
Wij ontvangen graag uw bijdrage op:
  • Rekening: NL 66 RABO 0322 5977 81
  • Ten name van: Parochie H. Drie-eenheid inzake Emmauskerk
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om uw bijdrage te leveren als een schenkingsovereenkomst.
In de bijgevoegde brochure "Actie Kerkbalans 2021 Emmauskerk" geven wij u meer inzicht in onze financiële resultaten en over belastingvoordeel.

U kunt omtrent de Actie Kerkbalans contact opnemen met de penningmeester:
via e-mail penningmeester emmauskerk
via telefoon: 06 42 57 67 26
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)
Lunches emmauskerkIn februari 2019 is het al aangekondigd in het kader van het vitaliteitsproject: we willen, op de eerste zondag van de maand, een lunch houden voor de mensen uit onze kerk. De eerste keer in april 2019. Aan tafel, zelf je boterham smeren. Elkaar ontmoeten. Lijkt ons goed.

vitaliteit1Onze groep is hard bezig met nieuwe activiteiten om als echte Emmausgangers samen op weg te gaan. De themavieringen, de lunches op zondag en dan in oktober de start van inspirerende wandelingen. Niet alleen voor de mensen van onze eigen gemeenschap. Anderen zijn ook van harte welkom. In de volgende Bijeen meer hierover.
emmauskerk kerkzaalIn november 2018 zijn wij in onze kerk gestart met een vervolg op het vitaliteitsproject. Vanaf het begin hebben we het draaiboek gevolgd dat Marion Korenromp en Henk Brussel ons hebben aangeboden. Ik heb er hier regelmatig kort over verteld.

Om te beginnen ons nieuwe thema: Emmausgangers, op weg met de A/ander

Onze kerkgemeenschap veroudert, daar kunnen we weinig aan veranderen. Wat we wel kunnen is met elkaar en de Eeuwige op weg te( blijven) gaan.

We gaan door!

Christoffel emmausU heeft zich wellicht al afgevraagd: hoe zit het eigenlijk met de voortgang van het vitaliteits-project in de Emmauskerk? Op de bijeenkomst van 1 oktober 2017 was beloofd dat er snel een vervolggesprek zou komen. Nu is het (bijna) januari en er is nog niets gebeurd. Dat lijkt misschien zo, maar er wordt wel degelijk aan gewerkt. Hans Stahl heeft zijn ervaringen met projecten voor kinderen en jongeren in Utrecht met ons gedeeld en er is een boeiend en zeer leerzaam gesprek geweest met twee examenleerlingen van het Cals College. Mogelijk krijgt dit nog een vervolg. Binnenkort gaan we in gesprek met onze jongerenpastor Hedwig Mensink om haar aanpak te horen (n.d.r. dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden).

ZAP-pen rondom de Emmaus

Zap 04ZAP = Zwerf Afval Pakkers.

In najaar 2016 heeft Hans Huitema een aantal Emmausgangers uitgedaagd om de wijk rondom hun kerk schoon te houden. Als teken van de groene kerk gaan één keer in de vier weken een achttal vrijwilligers op pad. Iedere groep krijgt een plattegrond van de schoon te maken straten.

stiltecentrum emmausEen jaar geleden werden we overvallen door het besluit van ons parochiebestuur dat we per 1 januari 2017 een zelfstandige geloofsgemeenschap waren binnen onze Drieeenheidparochie en dat we een jaar kregen om de Tabor te ontvlechten, uit elkaar te halen, en alle zaken en verantwoordelijkheden onder te brengen in de drie aparte geloofsgemeenschappen.

Hoewel we een en ander wel hadden zien aankomen, was dat toch even schrikken. We hadden verwacht dat we minimaal een jaar de tijd zouden krijgen om uit te zoeken hoe zoiets geregeld zou kunnen worden en dat daarna pas een besluit zou vallen. Ons parochiebestuur vond het effectiever om eerst een besluit te nemen in de verwachting dat de drie geloofsgemeenschappen van de Tabor dan sneller zouden werken.

Vitalisering Emmauskerk (bijeenkomst 1 oktober 2017)

Vitaliteit emmauskerk 1Een kleine vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om op 1 oktober door te praten over de vitaliteit van de Emmauskerk en de toekomst van onze Emmausgemeenschap. De basis daarvoor was al gelegd tijdens de jubileumviering, waar kerkgangers drie mogelijke toekomstmodellen konden meenemen. Die waren op hun beurt het resultaat van drie gesprekken, die alle lokale gemeenschappen binnen het grote verband van de Drie-eenheidsparochie in het voorjaar gevoerd hadden onder leiding van Marion Korenromp en Henk Brussel. Zo'n dertig Emmausgangers deden dat begeleid door Henk Brussel.

groene kerkVorig jaar, op 4 oktober 2015, feestdag van de heilige Franciscus, patroon van de ecologen, is de Emmaus een beetje groen gemaakt. Twee groen-groepen kwamen tot stand. Eén voor het regelmatig pakken van zwerfafval in de wijk en één voor het zelfbeheer van enkele perken bij de kerk, waaronder ook het eiland. Na een jaar hebben deze groepen een korte evaluatie gehouden.

fairtradeIn de Emmauskerk maken we al zeker 15 jaar gebruik van Fairtrade koffie, thee en suiker. Wij vinden het belangrijk om op deze wijze bij te dragen aan het zijn van 'Groene Kerk'.

Wat verstaan we onder Fairtrade?

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top