R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochiebladDe informatie betreffende ons parochieblad BIJeen vindt u onder de menukeuze 'Werkvelden (Wat doen we)' > 'Gemeenschapsopbouw'.

Klik op het plaatje om daar naartoe te gaan.
barbarakerk In de Barbarakerk Nieuwegein spannen veel vrijwilligers zich in om allerlei werkzaamheden te verrichten. Voor nadere informatie over de verschillende groepen kunt u contact opnemen  met het Kerkcentrum Barbarakerk. Zij helpen u dan verder.

telefoon: 030 606 22 59 (maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur)
e-mail:    kerkcentrum barbarakerk.


Jubileumjaar Barbarakerk

Barbara vanaf dorpstraatOp zondag 23 september 2018 is in de Barbarakerk de afsluiting van het jubileumjaar. Aan de hand van een aantal thema’s is in het afgelopen jaar door de geschiedenis van het 220 jarig bestaan van onze eigen R.K. Parochie in Vreeswijk gewandeld. Er werd begonnen met een viering ter herinnering aan de oprichting van de parochie in 1797 en daarvoor werden enkele honderden nakomelingen en familieleden uitgenodigd van de 4 kerkmeesters: Stekelenburg, Van Leusden, Koppers en Blom. Daarna waren een aantal vieringen waarbij steeds (in blokken van ongeveer 10 jaar) de gedoopten uit onze kerk werden uitgenodigd, begonnen werd met 1923-1937, 1938-1947 en 1948-1957.

Jubileumjaar Barbarakerk

220 jaar barbara10 juni 2018


Op 10 juni 2048 is er om 09.30 uur weer een themaviering. Het thema is “bijzondere parochianen en ambtsdragers”. In de geschiedenis van onze parochie zijn natuurlijk tientallen bijzondere parochianen geweest, als je voor dit begrip al een definitie kunt formuleren. Want: “tja, wat is bijzonder”? Wij hebben er voor gekozen om er een mix van te maken.

Jubileumjaar Barbarakerk

Barbarakerk prentbriefkaart

4 maart 2018

Op zondag 4 maart hebben wij in de viering van 09.30 uur het thema de gedoopten van “1948 t/m augustus 1957”. Dit keer hebben we de insteek iets aangepast en hebben ook personen uitgenodigd die een groot deel van hun jeugd in Vreeswijk doorbrachten maar hier om één of andere reden niet gedoopt waren.

Zondag 26 november 2017 impressie

Op zondag 26-11-2017 was er in de Barbarakerk in Nieuwegein een driedubbel feest: St. Caecilia, een huldiging en het jubileumjaar

Voor het Herenkoor was er het Sint Caeciliafeest waarbij ter nagedachtenis aan de overleden koorleden het Ecce Quomodo gezongen werd en verder o.a. het Jubilate Deo, de Caecilia-cantate, de mis van Gounod en als slotlied “Aan U o Koning der eeuwen”.

CoeveringAan het eind van de viering werd ons lid Hans van de Coevering gehuldigd. Hij is 12 ½ jaar koorzanger (eigenlijk een jaartje langer) in de Barbara en had daarvoor al een loopbaan bij diverse andere koren. Hans werd toegesproken door pastoor van de Vegt die het volume van bas Hans prees en aangaf dat parochianen soms vinden dat hij (als pastoor) ook wel behoorlijk hard zingt. De verklaring is eenvoudig ; “dan is het in ieder geval voor iedereen te verstaan”

1797-2017: 220 jaar R.K. Parochie Vreeswijk

Barbara vanaf dorpstraatOp 24 september 2017 hadden we de aftrap van ons jubileumjaar. Het thema van de viering was “de oprichting van onze parochie in 1797”. Wij hadden de familieleden van de 4 oprichters uitgenodigd. Tachtig nazaten uit de families Van Leusden (van Zuijlen), Blom (Straver en Maarschalkerweerd), Koppers en Stekelenburg woonden de feestelijkheden bij. Ze kwamen uit het hele land en de meesten hadden er zin in.

1797-2017: 220 jaar R.K. Parochie Vreeswijk

oude barbaraOp zondag 26 november 2017 vieren wij als Herenkoor van de Barbarakerk het Caeciliafeest. De mis begint om 09.30 uur en als thema uit ons jubileumjaar hebben we “de gedoopten uit 1923 tot en met 1937”. Zo’n 530 kinderen werden er in die periode gedoopt in de Barbara en op dit moment leven er daar nog zo’n 160 van.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top