R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochiebladDe informatie betreffende ons parochieblad BIJeen vindt u onder de menukeuze 'Werkvelden (Wat doen we)' > 'Gemeenschapsopbouw'.

Klik op het plaatje om daar naartoe te gaan.

KerkTV / Kerkdienst-gemist Barbarakerk 

Nicolaas livestreamUitzending in beeld en geluid.

Link naar Kerkdienst-gemist Barbarakerk.

Kerkomroep Barbarakerk

Kerkboekje copyUitzending alleen in geluid.

Link naar Kerkomroep Barbarakerk.
barbarakerk In de Barbarakerk Nieuwegein spannen veel vrijwilligers zich in om allerlei werkzaamheden te verrichten. Voor nadere informatie over de verschillende groepen kunt u contact opnemen  met het Kerkcentrum Barbarakerk. Zij helpen u dan verder.

telefoon: 030 606 22 59 (maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur)
e-mail:    kerkcentrum barbarakerk.


Kerkbalans2020 Raamposter web

De Aktie Kerkbalans start op 16 januari

Er zijn samen met de laatste BIJeen (of los daarvan) brieven verzonden waarin u door de Barbarakerk uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de actie Kerkbalans.
In deze brief staat onder andere het volgernde:

Binnen de parochie van de H. Drie-eenheid is onze Barbarakerk een zelfstandige geloofsgemeenschap met een eigen verantwoordelijkheid.
De Barbarakerk moet, ook financiëel, zijn "eigen boontjes doppen". Daarom doen wij een beroep op u om in 2021 bij te dragen via de actie Kerkbalans.
In de brochure "Actie Kerkbalans 2021 Barbarakerk" geven wij u meer inzicht in onze financiële resultaten  en de vele activiteiten.
Adviseert het bisdom "1% van het netto inkomen voor uw Kerk", wij zijn blij met elke bijdrage, omdat deze in zijn geheel bij de Barbara in Vreeswijk terecht komt.

Wij ontvangen graag uw bijdrage op:
  • Rekening: NL 66 RABO 0322 5949 44
  • Ten name van: Parochie H. Drie-eenheid inzake Barbarakerk KB
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om uw bijdrage te leveren als een schenkingsovereenkomst.

U kunt omtrent de Actie Kerkbalans contact opnemen met de penningmeester:
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)
Barbarakerk 11De BarbaraBode is een onregelmatig verschijnende toevoeging aan de BIJeen. De toegestuurde kopij voor de BIJeen is soms te veel voor de ene pagina die de Barbarakerk in ons parochieblad mag invullen.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top