R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

 Kerkbijdrage

kerkbijdrage Eén keer per jaar, met de actie Kerkbalans, vragen wij aan alle parochianen om, als hun financiële draagkracht het toelaat, de door hen toegezegde kerkbijdrage eens te bekijken. Dit vragen we vooral als hun bijdrage de laatste jaren gelijk gebleven is. Ook wij ontkomen niet aan de kostenstijgingen en bovendien worden en werden onze uitgaven tegen het licht gehouden om bezuinigingen door te voeren.

Voor informatie over of wijziging van het bedrag van uw kerkbijdrage kunt u contact opnemen met de de administratie van de betrokkengeloofsgemeenschap:

Fiscaal voordeel

fiscaal voordeel 1U kunt fiscaal voordeel behalen indien u de door u toegezegde kerkbijdrage in een speciale overeenkomst laat vastleggen voor een periode van 5 jaar. Uw gift is dan voor 100% aftrekbaar bij het vaststellen van uw belastbaar inkomen. Het door u betaalde bedrag kunt u in uw aangifte Inkomstenbelasting invullen onder giften.

Een notariële akte is hiervoor niet meer vereist. Op de site van de belastingdienst kunt u een schenkingsovereenkomst vinden. Wij verzoeken u de overeenkomst in 2-voud in te vullen en te sturen aan: Centrale Administratie Tabor-Nieuwegein, Utrechtsestraatweg 8, 3438 AK, Nieuwegein. Na mede-ondertekening door onze penningmeester, namens de Parochie H. Drie-eenheid, ontvangt u één exemplaar retour.
De link naar de overeenkomst op de site van de belastingdienst is: overeenkomst periodieke giften.
Mocht deze link niet werken, dan kunt u gaan naar: www.belastingdienst.nl, daarna aangifte inkomstenbelasting, aftrekposten en giften.

Op het aangifteformulier I.B. 2015 moet u de volgende gegevens invullen

Belastingaangifte
 • Gift aan: Parochie H. Drie-eenheid IJsselstein
 • Bedrag Kerkbijdrage
 • Periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd: Ja
 • RSIN: 8227.48.605
 • Transactienummer 23917
 • Gift aan ANBI: ja
 • Gift culturele instelling: neen.

 De R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein heeft een aantal bankrekeningen:

 • ten behoeve van de kerkbijdrage:
  • Barbarakerk
   IBAN: NL 35 RABO 0322 5949 44
   t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Barbara KB
  • Emmauskerk
   IBAN: NL66 RABO 0322 5977 81
   t.n.v.: H. Drie-eenheid Emmauskerk KB
  • Nicolaaskerk
   IBAN: NL14 RABO 0322 5998 81
   t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Nicolaas KB
 • ten behoeve van de bijdrage voor het parochieblad BIJeen:
  • IBAN: NL45 RABO 0331 0204 75
   t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake BIJeen
 • ten behoeve van het overige betalingsverkeer:
  • Barbarakerk
   IBAN: NL 19 RABO 0322 5946 50
   t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Barbara
  • Emmauskerk
   IBAN: NL 10 RABO 0322 5947 15
   t.n.v.: H. Drie-eenheid Emmauskerk
  • Nicolaaskerk
   IBAN: NL 63 RABO 0322 5947 31
   t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Nicolaas
 

Nadere informatie

    U kunt contact opnemen via e-mail met contactpersoon kerkbijdrage.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top