R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochieblad
De informatie betreffende ons parochieblad BIJeen vindt u onder de menukeuze 'Werkvelden (Wat doen we)' > 'Gemeenschapsopbouw'.
Klik op het plaatje om daar naartoe te gaan.
audio videoVoor zieken en thuiszittenden is er gelegenheid de kerkdiensten te volgen via de internet in aodio en/of video. Ook voor mensen in het buitenland is het mogelijk de liturgie te volgen via de verschillende websites.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

 Kerkbijdrage

kerkbijdrage Eén keer per jaar, met de actie Kerkbalans, vragen wij aan alle parochianen om, als hun financiële draagkracht het toelaat, de door hen toegezegde kerkbijdrage eens te bekijken. Dit vragen we vooral als hun bijdrage de laatste jaren gelijk gebleven is. Ook wij ontkomen niet aan de kostenstijgingen en bovendien worden en werden onze uitgaven tegen het licht gehouden om bezuinigingen door te voeren.

Voor informatie over of wijziging van het bedrag van uw kerkbijdrage kunt u contact opnemen met de de administratie van de betrokkengeloofsgemeenschap:

autohulpdienstContactpersoon:

Voor alle informatie over of het regelen van vervoer naar kerkdiensten kunt u contact opnemen met:
dhr. Kees van Velthoven
Telefoon:  (030) 605 23 19
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top