Afdrukken
website b

Nieuwsbrief Nieuwegein

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws van de R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein, dan kan dat

Webmaster

Uitleg over deze website

 1. U kunt altijd terug naar deze homepage door te klikken op "Nieuwegein" in het menu rechts helemaal bovenaan de pagina.
 2. Een lijst van de meest gezochte onderwerpen hebben wij voor u op een rijtje gezet in het artikel "Waar kan ik terecht voor...?". Zowel als submenu-item onder de menukeuze "Nieuwegein" als rechts in het blokje van "Neem contact op met".
 3. De vermelding van overledenen in onze geloofsgemeenschappen met de gegevens over uitvaart en begrafenis/crematie vindt u in de rubriek "beelden en/of berichten", in de slideshow bovenaan onze homepage. Als u met de cursor op de tekst of foto gaat staan, dan blijft de slideshow stil staan. U kunt dan u op uw gemak de tekst geheel lezen. Zodra u de cursor weghaalt, gaat de slide-show weer verder. U kunt ook door de slideshow scrollen.
 4. In de slideshow staat ook altijd een afbeelding met een link de meest recente editie van ons parochieblad BIJeen.
 5. In de slideshow staat ook altijd een afbeelding met een link de meest recente editie van onze nieuwsbrief.
 6. Er bestaat een menustructuur van deze deelsite.
  1. In die menustructuur worden alle menu-items opgesomd. Aan elk item is een link verbonden naar het betrokken meni-item op deze site. U kunt deze structuur downloaden en vanuit dat pdf-bestand alle menu-items benaderen.
  2. Open de menustructuur
 7. Mocht het zo zijn dat bepaalde informatie niet geheel volledig of onjuist blijkt te zijn, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw email sturen aan de webmaster.

De horizontale menuregel onder het logo van onze parochie

 1. De home-knop Nieuwegein
  • Daaronder zitten de submenu-items (die met (*) zijn verder onderverdeeld)
   • Agenda
   • Contactgegevens (*)
   • Communicatie (Nieuws) (*)
   • Gebouwen/Historie (*)
   • Kerkcommissies (*)
   • Pastoraatgroepen
   • Sacramenten
   • Waar kan ik terecht voor...?
   • Werkgroepplanning.
 2. De zoekfunctie A t/m Z (Ik zoek).
  • Als u wat zoekt is dit dé weg waar u alfabetisch alle onderwerpen op de kernwoorden kunt vinden.
 3. Snelvernderende Activiteiten/Nieuws.
  • Hier zal steeds het meest recente nieuws staan benaderbaar via een index.
 4. Meditaties
  • Meditaties vanuit de hele parochie.
   Daaronder zitten het submenu-items
   • Stiltemomenten Online
 5. Familieberichten.
  • Overzicht van gedoopten, gehuwden en overledenen.
   Daaronder zitten de submenu-items
   • Gedoopten
   • Gehuwden
   • Overledenen
 6. Overzichten van Liturgievieringen.
  • Een overzicht waar u de geplande vieringen kunt vinden.
   Daaronder zitten de submenu-items
   • Vieringen in Nieuwegein
   • Vieringen in de Barbarakerk
   • Vieringen in de Emmauskerk
   • Vieringen in de Nicolaaskerk
   • Vieringen in de Geinsche Hof
   • Vieringen in WZC Vreeswijk
   • Latijnse H. Missen Barbarakerk
   • Vieringen in de parochie
 7. Onze Werkvelden (Wat doen we).
  • Daaronder zitten de submenu-items
   • Catechese (Leren)
   • Diakonie (Helpen)
   • Gemeenschapsopbouw
   • Jongeren
   • Liturgie (Vieren)'
   • Oecumene (Samenwerken)

Als u wat zoekt kijk bij

Wie specifieke informatie zoekt, heeft drie mogelijkheden:
 1. De rubriek 'A t/m Z' (Ik zoek).
  • Deze zoekfunctie staat bovenaan op elke pagina in de menubalk onder het logo van de parochie.
   In deze lijst vindt u de titel van alle artikelen (die op de deelwebsite van Nieuwegein zijn geplaatst) een of meerdere keren op alfabetische volgorde van trefwoorden terug.
 2. Veel informatie kunt u vinden via 'Waar kan ik terecht voor....?'
  • Hier staat basisinformatie over allerlei onderwerpen op onze deelsite én over het pastorale team.
 3. Het vakje Zoeken...
  • Dat vakje staat bovenaan elke pagine onder de menubalk met de plaatsnamen binnen onze parochie. Deze zoekfunctie doorzoekt in principe de aartikelen op de deelsite waar u bent.

Toelichting rubrieken in de verticale kolom aan de rechterzijde

 1. Meest recente publicaties
  • Zodra er een nieuw bericht wordt geplaatst, verschijnt de titel boven in deze kolom. De meest recente staan bovenaan. Zo kunt u eenvoudig snel de meest actuele berichten nalezen. Bij belangrijke wijzingen en/of aanvullingen in bestaande artikelen verschijnt dit bericht weer bovenaan in dit overzicht.
 2. Anderen bekeken onlangs
  • Geeft u als bezoeker een indruk wat de belangsteling had van andere bezoekers aan onze website.
 3. Neem contact op met
  • Via deze rubriek vindt u de belangrijkste contactmogelijkheden zoals de secretariaten en sommige werkgroepen.
 4. Ledenadministratie
  • Hier staan formulieren om wijzigingen door te geven, zoals adreswijziging, een nieuw emailadres, telefoonnummer enz. Er zijn ook formulieren om u aan- of af te melden voor de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschappen.
 5. Weblinks naar
  • Hier vindt u naar diverse relevante weblinks naar externe websites.