R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

oikumene De contactpersoon voor deze werkgroep is
    de heer Paul Kuipers
    tel. (030) - 603 94 89
    e-mail: klik hier.
Vesperkring

Voorlopig geannuleerd vanwege coronavirus.
Oecumenische vespervieringen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Zo'n vijftig bezoekers komen naar deze vieringen, omringd door evenzoveel vrijwilligers. De diensten hebben een regionale functie en worden bezocht door mensen uit Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leidsche Rijn, Acquoy en Lexmond.

De vieringen zijn elke laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus) en één keer per jaar wordt er een zondagse viering gehouden afwisselend in een gemeente of parochie.

taize 10 In september 2019 begint weer een heel seizoen mooie vieringen. Op iedere derde zaterdagavond van de oneven maanden (behalve november 2019) organiseren wij in de Dorpskerk van Jutphaas een mooie Taizéviering waarbij iedereen, jong en oud en ertussenin, van harte welkom is. We gebruiken liederen uit de nieuwste Taizé gezangenbundels die we volledig uit de collecteopbrengsten hebben kunnen bekostigen. Het jaarthema 2019 - 2020 is Leven

contactgroepAfgelopen jaar (2016-2017) zijn er contacten gegroeid tussen de katholieke kerk, een aantal andere kerken en statushouders uit Syrië die een tijd in het voormalige Huize Zuilenstein hebben gewoond. Er zijn diverse gezamenlijke activiteiten geweest om elkaar beter te leren kennen. Nu is ook het bestuur van de moskee aan de Prof. Dr. Hesselaan aangehaakt.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top