R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

oikumene De contactpersoon voor deze werkgroep is
    de heer Paul Kuipers
    tel. (030) - 603 94 89
    e-mail: klik hier.
Vesperkring
Vesperviering voor en met mensen met een verstandelijke beperking.
Oecumenische vespervieringen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Zo'n vijftig bezoekers komen naar deze vieringen, omringd door evenzoveel vrijwilligers. De diensten hebben een regionale functie en worden bezocht door mensen uit Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leidsche Rijn, Acquoy en Lexmond.

De vieringen zijn elke laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus) en één keer per jaar wordt er een zondagse viering gehouden.

Taizé vieringenTaizéviering op 12 november
Wij nodigen jullie weer van harte uit om op zaterdag 12 november aanwezig te zijn bij de Taizéviering in de Dorpskerk. Muzikaal worden we, zoals altijd, bijgestaan door onze muzikanten Hans, Mike en Antoon. Na de viering schenken we koffie en thee in kerkelijk centrum “het Geinlicht”.
Het thema van deze viering is ‘Duurzaamheid’.

contactgroepAfgelopen jaar (2016-2017) zijn er contacten gegroeid tussen de katholieke kerk, een aantal andere kerken en statushouders uit Syrië die een tijd in het voormalige Huize Zuilenstein hebben gewoond. Er zijn diverse gezamenlijke activiteiten geweest om elkaar beter te leren kennen. Nu is ook het bestuur van de moskee aan de Prof. Dr. Hesselaan aangehaakt.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top