R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

oikumene De contactpersoon voor deze werkgroep is
    de heer Paul Kuipers
    tel. (030) - 603 94 89
    e-mail: klik hier.
Vesperkring
Vanaf april 2022 gaat de Vesperkring weer beginnen.

Vesperviering voor en met mensen met een verstandelijke beperking.
Oecumenische vespervieringen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Zo'n vijftig bezoekers komen naar deze vieringen, omringd door evenzoveel vrijwilligers. De diensten hebben een regionale functie en worden bezocht door mensen uit Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leidsche Rijn, Acquoy en Lexmond.

De vieringen zijn elke laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus) en één keer per jaar wordt er een zondagse viering gehouden afwisselend in een gemeente of parochie.

taize 10Wij nodigen jullie van harte uit om op zaterdag 14 mei aanwezig te zijn bij de Taizéviering in de Dorpskerk. Muzikaal worden we, zoals altijd, bijgestaan door onze muzikanten Hans, Mike en Antoon. Na de viering schenken we koffie en thee in kerkelijk centrum “het Geinlicht”.

Het thema van deze viering is ‘Genezingen’.

Vanwege onderbezetting in de werkgroep kan de Taizéviering op 14 mei in de Dorpskerk Nieuwegein helaas niet doorgaan.
De werkgroep wenst u een mooie zomer en hoopt u op zaterdag 17 september weer te mogen begroeten.

contactgroepAfgelopen jaar (2016-2017) zijn er contacten gegroeid tussen de katholieke kerk, een aantal andere kerken en statushouders uit Syrië die een tijd in het voormalige Huize Zuilenstein hebben gewoond. Er zijn diverse gezamenlijke activiteiten geweest om elkaar beter te leren kennen. Nu is ook het bestuur van de moskee aan de Prof. Dr. Hesselaan aangehaakt.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top