R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Lit kalender

Liturgische kalender

De liturgische kalender geeft voor de zon- en feestdagen gedurende het kerkelijk jaar weer welke lezingen er op die dag worden gehouden en welke psalm tussen de 1e en 2e lezing wordt gebruikt. Daarnaast wordt telkens de liturgische kleur aangegeven.

In de liturgische kalender worden drie jaren onderscheiden:
 • Jaar A: de evangelielezingen komen voornamelijk uit Mattheus.
 • Jaar B: de evangelielezingen komen voornamelijk uit Marcus.
 • Jaar C: de evangelielezingen komen voornamelijk uit Lucas.
 • Jaar A, B en C: het evangelie van Johannes wordt in de loop van de drie jaren gebruikt.

Lit kalender 2021 2022

Lit kalender 2021 2022
Bron liturgische kalender: berneboek

Liturgische cirkel

Liturgische cirkel
De liturgische cirkel geeft een grove indeling aan van het liturgisch jaar inclisief de liturgische kleur van de paramenten tijdens de vieringen.
Het liturgisch jaar wordt onderverdeeld in de volgende perioden:
 • Advent
  De vier zondagen voorafgaand aan Kerstmis.
 • Kersttijd
  Vanaf de avond voor Kerstmis tot en met Driekoningen.
 • Tijd door het jaar
  Van na Driekoningen tot en met carnaval.
 • Veertigdagentijd
  De vastenperiode vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag.
 • Paastijd
  Vanaf de avond voor Pasen tot en met Pinksteren (inclusief Hemelvaaar en de pinksterweek).
 • Tijd door het jaar
  Vanaf Pinksteren tot aan de Advent (inclusief Allerheiligen en Allerzielen).
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top