R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Rooster extra collectes 2019 in de R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

N.B. Collecteschema 2018 staat verder naar beneden!

De collectes op zon- en feestdagen zijn in principe bestemd voor het pastoraal werk en het onderhoud in onze gemeenschappen.
Af en toe worden extra collectes gehouden voor doelen buiten onze gemeenschappen.

collecteschaal

Datum (2019)

Doel van de Collecte

19 januari t/m 3 februari Actie Kerkbalans
er komt nog nader bericht over locale rekeningnummers
2 - 3 februari  Mensen in Nood
IBAN: NL 88 INGB 0000 0006 67
t.n.v.: Cordaid Mensen in Nood. Den Haag
6 maart t/m 21 april (*) Vastenactie
IBAN: NL 21 INGB 0000 0058 50
t.n.v.: Vastenaktie, Den Haag
11 -21 mei Roepingenzondag
IBAN: NL 64 ABNA 0810 4964 88
t.n.v.: Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht, Utrecht.
1 t/m 9 juni (*) Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
IBAN: NL 30 RABO 0171 2111 11
t.n.v.: Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
24 - 25 augustus Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
IBAN: NL 42 INGB 0000 0029 50
t.n.v.: Miva, Den Bosch 
21 t/m 29 september (*) Vredesweekcollecte
IBAN: NL 03 TRIO 0390 5150 00
t.n.v.: Vredesweekcollecte Pax, Utrecht 
19 - 20 oktober Missiezondag
IBAN: NL 65 INGB 0000 0015 66
t.n.v.: Missio Wereldmissiemaand, Den Haag 
9 - 10 november Zondag voor de Oecumene
IBAN: NL 73 INGB 0001 0876 28
t.n.v.: Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch 
30 november - 1 december 1e weekend Advent  Bisschoppelijke Adventsactie
IBAN: NL 89 INGB 0653 1000 00
t.n.v.: Adventsactie, Den Haag 
14 - 15 december 3e weekend Advent Solidaridad
IBAN: NL 05 TRIO 0212 1854 11
t.n.v.: Solidaridad kerkenactie 2018, Utrecht
24 - 25 december Kerstmis 2e Kerstcollecte
kerkcommissies kunnen in overleg met de caritaswerkgroep de bestemming kiezen 

(*)

Schema vastgesteld: 16/18-10-2018 pastoraal team / parochiebestuurRooster extra collectes 2018 in de R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein


De collectes op zon- en feestdagen zijn in principe bestemd voor het pastoraal werk en het onderhoud in onze gemeenschappen.
Af en toe worden extra collectes gehouden voor doelen buiten onze gemeenschappen.

collecteschaal

Datum (2018)

Doel van de Collecte

20 januari t/m 4 februari Actie Kerkbalans
er komt nog nader bericht over locale rekeningnummers
3 - 4 februari  Mensen in Nood
IBAN: NL 88 INGB 0000 0006 67
t.n.v.: Cordaid Mensen in Nood. Den Haag
14 februari t/m 1 april (*) Vastenactie
IBAN: NL 21 INGB 0000 0058 50
t.n.v.: Vastenaktie, Den Haag
21 - 22 april Roepingenzondag
IBAN: NL 64 ABNA 0810 4964 88
t.n.v.: Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht, Utrecht.
12 mei t/m 20 mei (*) Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
IBAN: NL 30 RABO 0171 2111 11
t.n.v.: Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
25 - 26 augustus Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
IBAN: NL 42 INGB 0000 0029 50
t.n.v.: Miva, Den Bosch 
15 t/m 23 september (*) Vredesweekcollecte
IBAN: NL 03 TRIO 0390 5150 00
t.n.v.: Vredesweekcollecte Pax, Utrecht 
20 - 21 oktober Missiezondag
IBAN: NL 65 INGB 0000 0015 66
t.n.v.: Missio Wereldmissiemaand, Den Haag 
3 - 4 november Zondag voor de Oecumene
IBAN: NL 73 INGB 0001 0876 28
t.n.v.: Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch 
1 - 2 december 1e weekend Advent  Bisschoppelijke Adventsactie
IBAN: NL 89 INGB 0653 1000 00
t.n.v.: Adventsactie, Den Haag 
5 - 16 december 3e weekend Advent Solidaridad
IBAN: NL 05 TRIO 0212 1854 11
t.n.v.: Solidaridad kerkenactie 2018, Utrecht
24 - 25 december Kerstmis 2e Kerstcollecte
kerkcommissies kunnen in overleg met de caritaswerkgroep de bestemming kiezen 

(*)

Schema vastgesteld: 14-11-2017 pastoraal team / parochiebestuur
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top