R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

barbarakerk nieuwegein    EMMAUS2 nicolaaskerk

Hieronder volgt een algemeen overzicht van de vieringen in Nieuwegein op zondag en door de week.
Helemaal onderaan staat een lijst met doorverwijzingen naar de geplande vieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen in Nieuwegein en naar de geplande vieringen in de parochie.

Voor alle kinderen van 0 tot 6 en hun (groot)ouders hebben we weer mooie vieringen in petto. Jullie zijn van harte welkom!

Klik hier voor de inhouidelijke aankondiging van de komende viering.


kind op schoot 1

Wat is een Kind-op-schootviering?

De naam zegt het al. Het is een viering voor peuters, kleuters die graag samen bij hun (groot)ouder(s) in de kerk op schoot zitten.Een gewone zondagse viering duurt vaak veel te lang voor deze kinderen. Het is dus een korte viering van ongeveer een half uur waar van alles is te zien en te horen. Stilzitten hoeft niet, iedereen mag ook gewoon meedoen.

Inzet van vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

uitvaartAl sinds enkele jaren kennen wij in onze parochie H. Drie-eenheid een aantal vrijwilligers, dat uitvaarten verzorgt voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of een woord- en communieviering, handen en voeten aan.

Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Zij hebben nu hun opleiding afgerond: zij worden 1 september 2016 op alle locaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt - zoals wij al gewend zijn - gecoördineerd door het parochieel uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.

Rooster extra collectes 2021 in de R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

De collectes op zon- en feestdagen zijn in principe bestemd voor het pastoraal werk en het onderhoud in onze gemeenschappen.
Af en toe worden extra collectes gehouden voor doelen buiten onze gemeenschappen.
collecteschaal

Lit kalender

Liturgische kalender

De liturgische kalender geeft voor de zon- en feestdagen gedurende het kerkelijk jaar weer welke lezingen er op die dag worden gehouden en welke psalm tussen de 1e en 2e lezing wordt gebruikt. Daarnaast wordt telkens de liturgische kleur aangegeven.

In de liturgische kalender worden drie jaren onderscheiden:
  • Jaar A: de evangelielezingen komen voornamelijk uit Mattheus.
  • Jaar B: de evangelielezingen komen voornamelijk uit Marcus.
  • Jaar C: de evangelielezingen komen voornamelijk uit Lucas.
  • Jaar A, B en C: het evangelie van Johannes wordt in de loop van de drie jaren gebruikt.

Lit kalender 2021 2022
Bron liturgische kalender: berneboek

Liturgische cirkel

Samen Altijd Muzikaal

SAM LOGO def 1SAM staat voor Samen Altijd Muzikaal en is een vierstemmig koor. De Bijbelse betekenis van de naam SAM is “Zijn naam is God” en dat is een mooie verwijzing naar de oorsprong van het koor. SAM is voortgekomen uit het jongerenkoor Vreeswijk en nog steeds verbonden aan de Barbarakerk in Nieuwegein. Naast het leveren van een bijdrage aan onze kerkgemeenschap speelt het plezier in het zingen een belangrijke rol. Ook de gezelligheid is nooit ver te zoeken.

Koren
In de geloofsgemeenschappen van Nieuwegein functioneren op dit moment negen onderscheidbare koorgroepen.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top