R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo parochieblad
Hieronder vindt u de gegevens van de redactie van het parochieblad BIJeen en de mailadressen waar u de kopij naar toe kunt sturen.
Ook vindt u een link naar de meest recente editie van BIJeen.

 • Redactie BIJeen-Nieuwegein:
  • Mw. I. Brouwer
  • Mw. I.Overbeek
       tel. (030) 603 12 94 op maandag-woensdag-vrijdag
       van 09.00 tot 15.00 uur.
 • Redactie BIJeen-Parochie:
  • Pastoor H. van der Vegt (hoofdredacteur)
  • Mw. Annemiek Smulders (eindredacteur)
  • Ben van Blokland (vice-eindredacteur)
  • Mw. Elly van den Ordel (corrector)
  • Frans Overbeek (vormgeving)
 • Kopij doorgeven:
  • Kopij bestemd voor de geloofsgemeenschappen Nieuwegein in BIJeen
   graag naar het mailadres van bijeen-nieuwegein
  • Kopij bestemd voor de hele parochie in BIJeen
   graag naar het mailadres bijeen-parochie
 • Bijdragen BIJeen:
  • Het rekeningnummer voor bijdragen aan het parochieblad is:
   NL45 RABO 0331 0204 75
   H. Drie-eenheid inzake BIJeen
Meest recente editie van BIJeen
front bijeen 05 08
Editie: BIJeen jaargang 6 nr. 3
Periode: 10 april - 28 mei 2021
Thema: Hemelvaart - Pinksteren
(Klik op de afbeelding dan kunt u door deze editie bladeren)
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top