R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Parochieblad BIJeen.

Parochieblad BIJeen.

 • Redactie BIJeen-Nieuwegein:
  • Mw. I. Brouwer
  • Mw. I.Overbeek
       tel. (030) 603 12 94 op maandag-woensdag-vrijdag
       van 09.00 tot 15.00 uur.
 • Redactie BIJeen-Parochie:
  • Pastoor H. van der Vegt (hoofdredacteur)
  • Mw. Annemiek Smulders (eindredacteur)
  • Ben van Blokland (vice-eindredacteur)
  • Mw. Elly van den Ordel (corrector)
  • Frans Overbeek (vormgeving)
 • Kopij doorgeven:
  • Kopij bestemd voor de geloofsgemeenschappen Nieuwegein in BIJeen
   graag naar het mailadres van bijeen-nieuwegein
  • Kopij bestemd voor de hele parochie in BIJeen
   graag naar het mailadres bijeen-parochie
 • Bijdragen BIJeen:
  • Het rekeningnummer voor bijdragen aan het parochieblad is:
   NL45 RABO 0331 0204 75
   H. Drie-eenheid inzake BIJeen
front bijeen 05 03 BIJeen jaargang 5 nr. 3
4 april 15 mei 2020
Pasen
N.B. deze editie is alleen elektronish beschikbaar en wordt niet thuis bezorgd.

(Klik op de afbeelding dan kunt u
door
deze editie bladeren)
logo parochieblad

Hieronder vindt u een overzicht van alle gepubliceerde edities van BIJeen vanaf februari 2016.


logo parochieblad

Hieronder vindt u de datums voor het inleveren van de kopij en de verschijning van het parochieblad BIJeen in 2020.

Eindrapport project Vitaliteit Drie-eenheidparochie

vitaliteit1Het eindrapport van Marion Korenromp en Henk Brussel van de besprekingen met alle locaties is gepubliceerd.

Klik hier en u kunt het totale eindrapport lezen (versie 1.5 - d.d. 18 mei 2017).

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top