R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

diakonie caritasIn 2018 bestond de Werkgroep Diaconie en Caritas (D&C) Nieuwegein 8 jaar. Er waren 25 aanvragen voor noodhulp. Twee kwamen er via Hans Oldenhof. Eén meldde zichzelf. De rest kwam voor het merendeel via de afdeling Schuld Hulpverlening van de W.I.L. en de Sociale Raadslieden. Er verliepen ook contacten via Vluchtelingenwerk vooral in het kader van gezinsherenigingen. Aan twee gezinsherenigingen hebben wij meegewerkt.


De inkomsten zijn afkomstig van de PCI-parochie H. Drie-eenheid. Daarnaast ontvangt de werkgroep nog opbrengsten uit collectes zoals de kerstcollecte en vanuit giften meestal voor een speciaal doel. De opbrengst van de kerstcollecte 2018 valt echter onder budget en besteding 2019 en wordt pas in 2019 verantwoord.

Voornemen voor 2019

Nog meer bekendheid geven aan het werk van de werkgroep. Goed luisteren naar de mensen om ons heen. Het onderhouden en uitbreiden van contacten met professionele hulpverleners, de drie kerkcommissies, het pastoraal team en het parochiebestuur. “Liturgie en diaconie versterken elkaar. Schoonheid en mystiek kunnen niet zonder dienst aan de naaste” uit Succesverhalen in de Kerk van Leo Fijen (2019).

Document:

Jaarverslag 2018 Werkgroep Diaconie en Caritas
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top