R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

caritasIk heb beloofd dat u in het nieuwe jaar 2018 veel meer te weten komt over Caritas. Wat tot nu toe veelal achter de schermen gebeurde mag best wat meer gezien worden. Want er wordt heel veel en heel goed werk gedaan. Deze keer vertel ik iets over de structuur: hoe is Caritas georganiseerd.

In elke geloofsgemeenschap bestaat een werkgroep Caritas, in Nieuwegein hebben de drie gemeenschappen samen een werkgroep. Er zijn dus zes groepen. Deze doen het plaatselijke werk: het geven van noodhulp en het financieel steunen van projecten die ten goede komen aan mensen aan de arme kant van de samenleving. Deze mensen hoeven niet katholiek te zijn; Caritas is het laatste vangnet voor iedereen. Het gaat dus om noodsituaties, waarbij de overheid of andere instanties niets mogen of willen of kunnen doen.

zien bewogen bewegenIn de Nieuwegeinse geloofsgemeenschappen is één werkgroep diaconie werkzaam voor alle kerken. Het werk van de werkgroep Diaconie en Caritas is gericht op onze naasten. Op mensen in onze directe omgeving die in de verdrukking zijn geraakt. Bijvoorbeeld zij die niet meer rond kunnen komen en zij die niet meer deel kunnen nemen aan het sociale leven. Caritas zet zich in voor deze mensen die bij de officiële hulpverleners tussen wal en schip vallen. Voor hen is de caritas het laatste vangnet.

Afronding opleiding diaconaal assistent

Diac assistent 1In het Ariënsinstituut te Utrecht was op 22 september 2018 de slotbijeenkomst voor de cursisten die de tweejarige opleiding tot diaconaal assistent hebben gevolgd. Zij ontvingen uit handen van Mgr. Hoogenboom een getuigschrift. Agnes Vos-Leung uit onze parochie en woonachtig in Nieuwegein was één van de geslaagde cursisten.

We willen Agnes feliciteren met het succesvol afronden van deze opleiding.
Verderop in dit artikel stelt Agnes zich aan u voor.

diakonie caritasIn 2018 bestond de Werkgroep Diaconie en Caritas (D&C) Nieuwegein 8 jaar. Er waren 25 aanvragen voor noodhulp. Twee kwamen er via Hans Oldenhof. Eén meldde zichzelf. De rest kwam voor het merendeel via de afdeling Schuld Hulpverlening van de W.I.L. en de Sociale Raadslieden. Er verliepen ook contacten via Vluchtelingenwerk vooral in het kader van gezinsherenigingen. Aan twee gezinsherenigingen hebben wij meegewerkt.

RouwverwerkingOp maandag 11 februari 2019 start er een nieuwe gespreksgroep. Rouwgroep Nieuwegein organiseert al meer dan 15 jaar lotgenotengroepen. Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring achter de rug hebben. Het delen kan helpen wat meer inzicht te krijgen in het rouwproces. In de groep is ruimte voor een ieders verhaal, voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal waarover we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen. De gespreksgroep wordt begeleid door twee ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep Nieuwegein.

rouwverwerking logo

Bij de Rouwgroep Nieuwegein kan je:

Lotgenoten ontmoeten

  • Je komt herkenning en erkenning tegen als je lotgenoten ontmoet. Dat is de basisgedachte van deze zes tot acht bijeenkomsten. Al meer dan 15 jaar begeleiden we deze groepen.

wandelgroepnieuwegeinIn Nieuwegein wandelen we elke laatste vrijdagmiddag van de maand met lotgenoten die een verlieservaring achter de rug hebben.

Jongeren verlieservaring logo

Hou (me) vast

Handreiking voor jou,
nu je op jonge leeftijd afscheid hebt moeten nemen
van iemand, die veel voor jou betekent.

past caf 4
Iedereen met een psychische aandoening kan hier praten over geloofs- en zingevingsvragen. Kerken in Nieuwegein willen met dit pastoraal café de drempel verlagen en mensen de gelegenheid geven om hierover vragen te stellen.

proxima logoProxima Terminale Zorg Hospice & Thuis


We bereiden ons op veel zaken voor, maar hoe is het gesteld met de voorbereiding op het laatste traject van ons leven? Dat ligt minder in ons blikveld; we vinden het lastig om daar over na te denken of er aan herinnerd te worden. Herkent u dit? Toch kan er een moment komen dat u zich ook hierop moet voorbereiden. Bijvoorbeeld wanneer er beslist moet worden of u thuis wilt sterven of in een hospice.

Misschien heeft u thuis of in uw omgeving reeds de zorg voor een terminaal zieke.

Eet mee logo‘Toen het gezin waar ik mee eet terug kwam van vakantie, zei het vierjarig dochtertje ‘Ik heb je gemist!’ tegen me. Ik was zo ontroerd!’ Rosemarie, deelneemster van Eet mee! Vaste gast

Alleen aan tafel

Onderzoek wijst uit dat van de 5,5 miljoen ouderen (50-80) een miljoen meestal alleen aan tafel zit en ruim 800.000 senioren altijd alleen eten. 1 miljoen ouderen ziet het (zeer) zitten om op regelmatige basis samen met anderen te eten bij een maaltijdproject en meer dan 3 miljoen ouderen ziet heil in maaltijdprojecten om isolement tegen te gaan.[1] Een adres waar een oudere regelmatig kan aanschuiven voor een maaltijd kan dan een groot verschil maken. Ons initiatief Eet mee! Vaste gast maakt dat mogelijk.

Stichting leergeld logo Leergeld helpt. Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen meedoen!Want nu meedoen is straks meetellen!

Stichting Leergeld Nieuwegein biedt kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen met minimale financiële middelen, om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij kunnen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal ontwikkelen om later als volwassenen volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top