R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Je wilt je kind toch wat meegeven!?

Kindercatechese logo 1 Bomen zijn als mensen:
geen van twee staat graag alleen
in kinderen en takken
zo groeit er leven om hen heen.

Jij, je vader en je moeder,
dat is een soort van levensboom;
die tak een eindje verder,
dat is een tante of een oom.

Maar die opa’s en die oma’s
die jaren terug gestorven zijn?
Ja kijk, ik zal maar zeggen
dat zullen wel de wortels zijn.

(Vrij naar A. Bosch, De stamboom)




Je wilt je kind toch wat meegeven?!

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding. Hoe deden jouw ouders het? Wat stond hen voor ogen toen jij klein was? Welke oplossingen hadden zij voor de dilemma’s? Een speciale plek in je hart hebben misschien die typische familiegewoontes bij een verjaardag, bij Sinterklaas of op Oudejaarsavond. In je eigen gezin krijgen ze nieuw leven.

Bij al wat je ouders je meegaven, hoorde ook het geloof. Je beleeft het wellicht niet meer zoals zij het deden, maar het helemaal loslaten kun je ook niet. Je vindt het zelfs belangrijk je kind(eren) er iets van mee te geven. Het zou ze kunnen helpen groeien en bloeien. Of het zou ze juist de wortels kunnen geven om te blijven staan als het tegenzit.

Hoe doen we dat?

De parochie De Heilige Drie-eenheid wil hierbij helpen met de basiscatechese. Hierin maken de kinderen (verder) kennis met het katholieke geloof. Soms zal het gaan over de betekenis van katholieke feestdagen. Dan weer staan Bijbelverhalen centraal. Op weer andere momenten gaat het over (de gewoontes in) de kerk.

Basiscatechese is er voor alle kinderen die meer van het katholieke geloof willen weten. In een open en ontspannen sfeer zullen de kinderen niet alleen leren en praten, maar ook toneelspelen, knutselen en samen kunstwerken bekijken. Dat alles onder leiding van enthousiaste en toegeruste vrij-willigers en onder eindverantwoordelijkheid van het pastoraal team

Nadere informatie:

Secretariaat kindercatechese Nieuwegein
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top