R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

stromend water 09 17De tekst van het 'Woord van leven' wordt uitgegeven door de Focolarebeweging in 90 talen. De maandelijkse rubriek is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. Deze rubriek staat met nog meer verrijkende ervaringen in het tijdschrift 'Nieuwe Stad'.

Woord van leven (januari 2019)

“Zoek het recht en niets dan het recht.” (Deuteronomium 16,20)

Het boek Deuteronomium bevat een serie toespraken van Mozes aan het einde van zijn leven. Terwijl hij vanuit de verte uitziet op het Beloofde Land, waar hij het volk van Israël naartoe heeft geleid, herinnert hij de nieuwe generaties aan de wetten van de Heer.

In dit Boek wordt de ‘wet’ van God gepresenteerd als het ‘woord’ van een Vader die zorgt voor al zijn kinderen. Het is een leidraad voor het leven; een ‘weg’ die Hij zijn volk geeft om het Verbond met hen te realiseren. Als het volk daar trouw aan is, meer uit liefde en dankbaarheid dan uit angst voor straf, zal het de nabijheid van God blijven ervaren.

Een van de manieren om trouw te zijn aan dit Verbond bestaat erin om met volharding te zoeken naar het recht. Een gelovige doet dat door dankbaar te gedenken dat God zijn volk heeft gekozen en door uitsluitend de Heer te aanbidden. Hij doet dat ook door persoonlijke belangen nooit ten koste te laten gaan van de noden van de armen.

“Zoek het recht en niets dan het recht.”

In onze dagelijkse ervaring komen we allerlei situaties tegen van onrecht. Vaak zijn het vooral de allerzwaksten die daar onder gebukt gaan. Geweld en haat is van alle tijden. We zagen het al bij Kaïn die zijn broer Abel doodt. Het opheffen van ongelijkheid en allerlei misbruiken is een zaak van rechtvaardigheid. En die begint in ons hart en overal waar ons sociale leven zich afspeelt.

Maar God volbrengt zijn gerechtigheid niet door Kaïn te vernietigen. Hij doet dat door hem zijn weg te laten hervatten (vgl. Gen. 4, 8-16). De gerechtigheid van God is het geven van nieuw leven.

Als christenen hebben wij Jezus ontmoet. En met het licht van zijn opstanding uit de dood heeft Hij ons laten zien dat de gerechtigheid van God bestaat in zijn oneindige liefde voor ieder van ons, die zijn kinderen zijn. Door toedoen van Jezus gaat ook voor ons de weg open om barmhartigheid en vergeving in praktijk te brengen. Hier begint sociale gerechtigheid.

“Zoek het recht en niets dan het recht.”

Deze woorden uit de Bijbel zijn gekozen voor de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die wordt gehouden van 18 tot 25 januari. Wanneer wij deze woorden tot de onze maken en ons inzetten voor verzoening, op de eerste plaats tussen christenen, en wanneer wij ons ten dienste stellen van iedereen, kunnen we daadwerkelijk wonden van onrecht genezen.

Dat deden bijvoorbeeld gelovigen van verschillende Kerken in Sicilië. Zij gingen zich inzetten voor gedetineerden in hun stad Palermo. Het initiatief kwam van iemand van een evangelische groepering: “Ik zag dat velen van hen geen familie hadden die hen kon helpen. Samen met mensen van mijn Kerk en van andere Kerken boden wij hun onze nabijheid.”

Dat is op plaatselijk niveau een verwezenlijking van woorden die Chiara Lubich in 1998 tijdens een oecumenische ontmoeting in Augsburg sprak: “Wanneer wij christenen naar onze geschiedenis kijken, kunnen we alleen maar vol pijn constateren dat het vaak een opeenvolging is geweest van onbegrip, twist en strijd. Daarvoor zijn zeker allerlei historische, culturele, politieke en sociale omstandigheden aan te wijzen. Maar een van de oorzaken is ook het feit dat onder christenen de liefde ontbrak, dat typische element van eenheid. In de mate dat wij in de gekruisigde en verlaten Christus die zich weer overgeeft aan de Vader, de sleutel zien om iedere verdeeldheid te begrijpen, kunnen wij ertoe bijdragen de eenheid te herstellen. Dan zal ons oecumenisch werk vruchtbaar zijn. Waar mensen werkelijk eenheid beleven, is Jezus aanwezig in hun midden (vgl. Mat. 18, 20): tussen een katholiek en een protestant die elkaar liefhebben, tussen een anglicaanse en een orthodoxe gelovige, tussen een lid van de Armeense en een van de gereformeerde Kerk. Hoeveel vrede kan er niet zijn, hoeveel licht voor onze oecumenische weg!”[1]

Letizia Magri

[1] Chiara Lubich, “Oecumenisch gebed voor de Advent”, Augsburg (Duitsland), 29 november 1998.

Letizia Magri, december 2018

Nieuwe Stad
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top