R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Programma basiscatechese jaar I 2019-2020

basiscatecheseDit jaar gaat het over de kerk. De kerk is een plek om samen te bidden. Wij horen bij de kerk doordat wij gedoopt zijn. En de kerk bestaat om samen te werken aan het rijk van God. Die drie thema’s krijgen dit jaar een plek.

De bijeenkomsten zijn in de drie geloofsgemeenschappen van Nieuwgein:
  • Barbarakerk:  09.30 uur
  • Nicolaaskerk: 10.00 uur
  • Emmauskerk: 11.00 uur
Voor 24 december 2019 volgen de preciese tijden nog.
Aanmelden: zie onderaan!

Datum

Thema

22 september 2019 Jaaropening
Aan het begin van het jaar gaan we iets leuks doen met elkaar. We houden nog even geheim wat het is.
27 oktober 2019 Allerheiligen/Allerzielen
We geloven dat mensen die sterven bij God zijn. Op Allerheiligen staan we stil bij alle heilige mensen die ons hebben laten zien hoe we in vriendschap met God kunnen leven. Op Allerzielen denken we aan alle gestorven mensen die we zelf hebben gekend.
1 december 2019 St. Nicolaas
Nog steeds wordt elk jaar het feest van ‘de Sint’ door jong en oud gevierd. Wie is deze heilige en waarom krijgen we cadeautjes in onze schoen? Er ligt een brief uit Spanje voor ons klaar...
24 december 2019 Kerstmis
Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus. Hij is mens zoals wij. En toch heeft Hij ook het licht van God in de hemel bij zich. Kerstmis is dus een stukje hemel op aarde.
Kijk te zijner tijd voor de actuele informatie in het parochieblad BIJeen of op de website.
12 januari 2020 Christoffel
Vandaag vertellen we het verhaal van de heilige Christoffel. Sommige mensen hebben een medaille met zijn beeld aan hun autosleutels hangen. Deze reus wilde heel graag gelukkig worden door de machtigste koning van de wereld te dienen. Hij zocht overal. Tenslotte ontdekte hij dat de machtigste koning een klein kind was. Hij stond er helemaal verbaasd over.
Wij misschien niet. Want het was nog maar pas geleden kerstmis.
16 februari 2020 Veertigdagentijd
Op Aswoensdag begint de voorbereidingstijd op Pasen. Die duurt best lang: veertig dagen. Het is een tijd om wat meer stil te worden en te bidden, om eenvoudig te leven en om te delen met wie het veel minder heeft dan wij.
22 maart 2020 De Goede week
Zondag 5 april Palmzondag: het begin van de Goede Week, Jezus gaat op een ezel Jeruzalem binnen om daar het paasfeest te vieren en wordt door de mensen toegejuicht. Ook wij juichen Jezus toe met palmtakken.
Donderdag 11 april Witte Donderdag: Jezus gebruikt een laatste maaltijd met zijn vrienden, voordat Hij wordt verraden.
Vrijdag 12 april Goede Vrijdag: Jezus sterft aan het kruis. Goede Vrijdag?
31 mei 2019 Pinksteren
Met Pinksteren vieren we de komst van de heilige Geest. Het is een kracht die troost, helpt, geneest, steunt en vergeeft. Dankzij die kracht kunnen we leven zoals Jezus het heeft voorgedaan.

Advent en Kerstmis

In deze periode zijn er speciale vieringen en bijeenkomsten voor de kinderen. U ontvangt hierover te zijner tijd aparte informatie.

Nadere informatie

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top