R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Catechese Contactpersoon voor de kindercatechese is mevr. Rita de With.
Zij is verantwoordelijk voor de kindercatechese in de hele parochie.
Klik hier voor een email.
catachese volwassenen Contactpersoon voor volwassenencatechese in de Nieuwegeinse geloofsgemeenschappen is Leontien de Leeuw.

U kunt contact opnemen met Leontien de Leeuw via e-mail: catechesesecretariaat.
stromend water 09 17De tekst van het 'Woord van leven' wordt uitgegeven door de Focolarebeweging in 90 talen. De maandelijkse rubriek is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. Deze rubriek staat met nog meer verrijkende ervaringen in het tijdschrift 'Nieuwe Stad'.

Woord van leven (mei 2019)

“Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.” (Johannes 20, 21)

Je wilt je kind toch wat meegeven!?

levensboom groot Bomen zijn als mensen:
geen van twee staat graag alleen
in kinderen en takken
zo groeit er leven om hen heen.

Jij, je vader en je moeder,
dat is een soort van levensboom;
die tak een eindje verder,
dat is een tante of een oom.

Maar die opa’s en die oma’s
die jaren terug gestorven zijn?
Ja kijk, ik zal maar zeggen
dat zullen wel de wortels zijn.

(Vrij naar A. Bosch, De stamboom)Basiscatechese 2018-2019: Doen jullie weer mee het volgend schooljaar?

kindercatechaseIn de maand juni hebben alle ouders van de kinderen tussen 4 en 12 jaar, die ingeschreven staan in het ledenbestand van de R.K. geloofsgemeenschappen in Nieuwegein, een brief ontvangen met de vraag hun kind(eren) aan te melden voor deelname aan de basiscatechese in het nieuwe schooljaar. Misschien deed uw kind het afgelopen jaar ook al mee en denkt u: “Moet ik mijn kind alweer inschrijven? Dat heb ik toch al gedaan?”

Programma basiscatechese jaar III 2018-2019

basiscatecheseDit jaar gaat het over de kerk. De kerk is een plek om samen te bidden. Wij horen bij de kerk doordat wij gedoopt zijn. En de kerk bestaat om samen te werken aan het rijk van God. Die drie thema’s krijgen dit jaar een plek.

De bijeenkomsten zijn in de drie geloofsgemeenschappen van Nieuwgein:
  • Barbarakerk:  09.30 uur
  • Nicolaaskerk: 10.00 uur
  • Emmauskerk: 11.00 uur

Dinsdagavond Meditatie bij de Missionaire Leefgroep Nieuwegein

meditatie leefgroep Een wekelijks half uur van ontmoeting en bezinning in de gebedsruimte van de Missionaire Leefgroep SVD.
Zittend in een kring lezen we inspirerende teksten uit de Schrift en de geloofstradities. Het zijn teksten die ons laten nadenken over hoe en wat wij zelf geloven.  Aan de hand van enkele gerichte vragen zijn we vrij om ons eigen inzicht met de anderen te delen. Niets is verplicht. Er is ruimte voor stilte, soms met ondersteuning door muziek.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top