R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

logo P.C De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft binnen de kerkelijke organisatie de functie van ambassadeur (διακονος / diaken is het oud-griekse woord voor de vertegenwoordiger van een belangrijk man). De PCI bekijkt samen met de plaatselijke werkgroepen welke maatschappelijke ontwikkelingen er zijn en welke bijdrage de kerk kan leveren bij het inspelen op maatschappelijke noden. Vervolgens geeft zij praktische vorm aan deze bijdrage door zelf plannen te maken en deze met anderen uit te voeren, en door plaatselijke werkgroepen te ondersteunen met geld, adviezen en een luisterend oor.

Om deze doelen te kunnen realiseren wordt een eigen vermogen beheerd. Dat vermogen is in het verleden bijeen gebracht door donaties van betrokken mensen. De opbrengst van het vermogen is jaarlijks vrij besteedbaar, waarbij rekening wordt gehouden dat het vermogen zo veel als mogelijk waardevast blijft.

Wij gaan na of wij degenen die op ons pad komen van dienst kunnen zijn en doen dit zonder enig onderscheid. Wij zijn er dus niet alleen voor medeparochianen. Onze horizon wordt mede bepaald door de kadernota 'In godsnaam doen' van het aartsbisdom Utrecht en het katholieke sociale denken, verwoord in het Compendium van de sociale leer van de kerk. Er wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met mensen en organisaties van goede wil. Wij doen liever een paar dingen goed dan vele dingen half.

De zes geloofsgemeenschappen van onze parochie hebben ieder een eigen werkgroep Diaconie en Caritas. Deze doen het plaatselijke werk: het geven van noodhulp en het financieel steunen van projecten die ten goede komen aan mensen aan de arme kant van de samenleving.

Bent u zelf in financiële nood, richt u dan tot de plaatselijke werkgroep via deze link. De werkgroep Diaconie en Caritas is het laatste vangnet, ingeval de Gemeentelijke Sociale Dienst of anderen niet meer kunnen of mogen helpen. De hulp is altijd tijdelijk.

Hebt u een idee voor een maatschappelijk project of een goede actie? Vraag dan aan de plaatselijke werkgroep of deze uw plan wil bekijken en met u mee wil denken.
De werkgroepen kunnen ook goede projecten buiten de kerk met een financiële bijdrage ondersteunen.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top