R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

coronavirus 1Ten gevolge van de coronamaatregelen worden alle publieke liturgievieringen onder voorwaarden uitgevoerd.
Volg daarvoor de mededelingen onder de menukeuze "Activiteiten".

WZC Vreeswijk Woon-Zorg-Centrum Vreeswijk
Lekboulevard 10
3434 GL Nieuwegein

Geen vieringen meer in huize Vreeswijk.

Er komt per september2021 een einde aan de vieringen op zaterdagmorgen en de 4 eucharistievieringen gedurende het jaar in huize Vreeswijk.

Na een lange tijd dat wij als geloofsgemeenschap van de H. Barbara  dit verzorgden, hebben wij met pijn in het hart moeten besluiten om te stoppen. Er zijn geen vrijwilligers meer die alles willen klaarzetten, mensen op halen en weer opruimen. De beschikbare gestelde ruimte door het huis is in onze ogen ook na corona niet veilig. Her restaurant moet -als huisregel- tijdens onze eucharistievieringen beschikbaar blijven voor iedereen. Dit is geen werkbare situatie en leidt tot frustratie. Ook het aantal mensen van buiten, b.v. het Dijkhuis, vallen weg.  Allemaal overwegingen die tot dit besluit geleid hebben. Helaas. Wij willen alle mensen die nu en in het verleden ons geholpen hebben, hartelijk danken.

 Namens de  pastoraatsgroep van de Barbarakerk Pastoor  .v. d. Vegt.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top