Afdrukken
Latijnse mis

Sinds 1 oktober 2015 is er in de Barbarakerk in Nieuwegein aan het zijaltaar H. Hart op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 7.30 uur een H. Mis. De kerkdeur is vanaf 7.15 uur open.
De H. Mis wordt gevierd in de buitengewone vorm: Missaal van 1962. Er zijn een paar bijzondere kenmerken voor mensen die met deze buitengewone vorm niet vertrouwd zijn.

  • Er is één gebedsrichting, naar God toe. De celebrant staat niet met zijn rug naar u toe, maar samen richten wij ons met ons hart en geest naar de ene levende God.
  • De taal is Latijn, als teken van eenheid met de hele kerk. Iedere eucharistieviering is een viering voor, met en door de hele kerk van alle tijden en plaatsen.
  • De communie wordt op de tong ontvangen, als teken dat wij Jezus Christus ontvangen. Genade wordt ons door God gegeven, dat kan niet door een mens zelf gepakt worden. Priester en gelovigen participeren samen, heffen samen hun hart tot God, kijken dezelfde richting uit en voegen hun leven in het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Wij samen voegen ons eigen leven in dat van Jezus en nemen in ons hart deel aan het ene unieke offer, dat op onbloedige wijze tegenwoordig komt op het altaar, door bemiddeling van de priester.

Meer informatie


Pastoor Van der Vegt  (laatst bijgewerkt: 31 december 2015)