R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein


alfabet

Suggesties om deze index op trefwoorden te verbeteren zijn welkom bij de webmaster Nieuwegein.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actualiteitenagenda

Actueel

Agenda

Ariënsprijs

Autohulpdiensten

BIJeen

Bankrekeningnummers (IBAN)

Barbarabode

Barbaracommissie

Barbaracommissie (vergaderingen)

Barbarakerk

Basiscatechese

Basisinformatie

Bestuurlijk Secretariaat van de parochie

Biecht

Biecht(gesprek)

Catechese

Centrale Administratie Nieuwegein

Collectes

Communie

Contactgroep Christenen-Moslims

De goede dood

Diaconaal assistente

Diaconie en Caritas

Diaken Gerard Vaneker

Donatiezuil

Doopsel

Dopen

Eerste Heilige Communie

Emmauscommissie

Emmauscommissie (vergaderingen)

Emmauskerk

Eucharistie

Familieberichten

Financiën

Formulieren

Gedoopten

Gehuwden

Geinsche Hof

Gemeenschapsopbouw

Getrouwd

Groene kerk

Hospice

Huwelijk

Jongerenpastoraat

Kerkbijdrage

Kerkcommissies

Kerkhofbeheer

Kerkomroep

Kerkradio

Kerstkoor

Kind op schoot

Kindercatechese

Kledingactie

Koren

Latijnse H. Mis Barbarakerk

Ledenadministratie

Liturgie

Liturgiecommissies

Liturgierooster

Maaltijd

Mariamaand

Meditatie

Mediteren

Misdienaars

Misintenties

Missionaire leefgroep

Nicolaascommissie

Nicolaaskerk

Nieuwsbrieven

Oecumene

Overledenen

Overlijden

PAX

PI-Nieuwegein

Parochie

Parochieblad

Pastoor Van der Vegt

Pastor Hedwig Mensink

Pastor Herman Wijten

Pastor Marion Korenromp

Pastor Paul Brenninkmeijer

Pastor Wim van Wijk

Pastor Zygfryd Nowara

Pastoraal Secretariaat van de parochie

Pastoraal café

Pastoraal gesprek

Pastoraal team overige voorgangers Nieuwegein

Pastoraal team van de parochie

Pastoraat Zorgcentrum Vreeswijk

Pastorale bezoekgroep

Pastorale bezoekgroepen

Planning

Priesterwijding

Ramen van de Barbarakerk

Repair Café

Restauratiefonds

Rooms-Katholiek worden

Rouwverwerking

Rozenkrans bidden

SAM

Sacramenten

Sitemap

Stichting Eet mee!

Stichting Leergeld

Tabor

Taizévieringen

Tarcisiusdag

Tarieven

Terminale Zorg

Uitleg Website Nieuwegein

Uitschrijven uit RK-Kerk

Uitvaarten

Vegtpraat

Verzoening

Vieringen

Vitaliteit

Volkskerstzang

Volwassenencatechese

Vormsel

Vredesweek

Vrijwilligers

WZC Vreeswijk

Waar kan ik terecht voor?

Wandelen

Wandelgroep

Webmaster

Welkom nieuwe bewoners

Woord van leven

Zieken

Ziekenzalving

Zonnebloem bezoekwerk


 
 
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top