R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Pianist gezochtGezocht: pianist voor de Taizévieringen in de Dorpskerk
Al vele, vele jaren heeft Roland Mees, musicus bij de Emmauskerk, de Taizévieringen in de Dorpskerk begeleid, samen met gitarist Mike van der Weg en (recent) klarinettist Antoon van den Boogaard. Onze pianist gaat helaas zeer binnenkort verhuizen en kan ingaande het nieuwe seizoen niet meer bij de vieringen aanwezig zijn.

Daarom zijn wij op zoek naar een pianist/pianiste (jong of minder jong, het maakt ons niets uit) die bereid is om vanaf september 2021 (uiteraard als Corona ons dat niet belet) eens per 2 maanden de Taizévieringen op de piano te begeleiden: september (3e zaterdag), november (2e zaterdag), januari (3e zaterdag), maart (3e zaterdag) en mei (3e zaterdag). Iedereen die belangstelling heeft kan zich bij ons melden.

Taizé is in de onrustige jaren ’40 van de vorige eeuw opgericht voor jongeren door een toen jonge Zwitserse predikant (Frère Roger), om hen te tonen dat naastenliefde, saamhorigheid, zang, stilte en gebed krachtiger zijn dan extremistisch gedachtengoed (destijds was het Nazisme een groot probleem).

De Taizéwerkgroep bereidt ca. 1 maand voor elke viering de liturgie voor en verstuurt  die dan z.s.m. naar de musici zodat die zich kunnen voorbereiden. De viering zelf begint om 19.30u, maar de werkgroepleden zijn vanaf ongeveer 18.30u in de kerk om alles gereed te maken en de musici zijn veelal ook al ruim op tijd (meestal rond 18.45u). Voor de bezoekers gaat de kerk om 19.15u open.

Zowel de Taizéwerkgroep als de musici doen dit vrijwillig en onbetaald, maar het is echt heel leuk om te doen. Mooi ook om op deze wijze af en toe op een andere manier kerkdienst te vieren. De Taizéviering duurt ongeveer even lang als een kerkdienst en we zingen doorgaans 10-12 Taizéliederen en 2 acclamaties bij het gebed en de voorbeden (plus nog een aantal liederen op verzoek na de zegen als daar verlangen naar is bij de aanwezigen). De praktijk is dat de musici en de werkgroepleden kerk meestal rond 21.15-21.30u verlaten.

Ben jij, of ken jij, een pianist/pianiste of heb je verder nog vragen, dan vernemen wij dat heel graag.
Je kunt je aanmelden of nadere informatie inwinnen bij Lianda via e-mail taizégroep.
Nadere informatie ok in artikel over Taizévieringen.

Hartelijke groeten namens de werkgroep en musici van de Taizévieringen in de Dorpskerk,
Jaap Filius
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top