Afdrukken
Rozenkrans 3In deze mei-maand wordt elke vrijdagavond om 19:00 uur het rozenkransgebed gebeden in de Barbarakerk. In dat gebed worden de geloofsgeheimen overwogen: de blijde, de droeve en de glorievolle geheimen. Afhankelijk van de voorganger worden daar gebedsintenties aan toegevoegd.

Rekening houdend met de geldende gezondheidsvoorschriften zitten we niet voor het Maria altaar, maar zoveel als mogelijk gespreid in de kerk. Ondanks deze "afstandelijke" beperking toch van harte welkom.

Het betreft de volgen datums: 7, 14, 21, 28 mei 2021.
Op 31 mei om 19.00 uur is er ter afsluiting van de Mariamaand een Vesperlof in de Barbarakerk.
Locatie: Barbarakerk, Koninginnenlaan 3, 3433 CT Nieuwegein.

Nadere informatie over de rozenkrans en de geloofsgeheimen vindt u hier.

Blijde geheimen

Geheimen van het Licht

Droevige geheimen (Goede Vrijdag)

Glorievolle geheimen

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria De doop van Jezus in de Jordaan Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader Jezus verrijst uit de doden
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana. Jezus wordt gegeseld Jezus stijgt op ten hemel
Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods. Jezus wordt met doornen gekroond De Heilige geest daalt neer over de apostelen
Jezus wordt in de tempel opgedragen De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië Maria wordt in de hemel opgenomen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Heilige Familie) Jezus stelt de Eucharistie in. (Witte Donderdag/Sacramentsdag) Jezus sterft aan het kruis Maria wordt in de hemel gekroond