R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Het maximum aantal bezoekers per viering is vanaf 12 oktober 2020 beperkt tot 30 kerkgangers.
Voor alle kerken geldt een reserveringsplicht telkens in de week voorafgaande aan een viering.

Voor de Nicolaaskerk geldt de volgende regeling.


 • Voor het bezoek gelden strikte gedragsregels om de verspreiding van het virus te voorkomen.

 • Er is een algemeen protocol voor de vieringen in de Nicolaaskerk opgesteld. Klik hier om dat protocol te lezen.
  Er is een bescheiden FAQ-lijst. Klik hier om deze lijst te lezen.

 • De voorwaarden om voldoende afstand (1,5 meter) te kunnen garanderen blijven van kracht. We kunnen dus nog niet beloven dat we iedereen een plaats kunnen geven.

 • Wij zijn verplicht een reserveringssysteem te hanteren.

  • De 60 ‘standaardplekken’ kunnen én moeten geboekt worden telefonisch of via een online reserveringssysteem. Hiermee beperken we niet alleen het bezoekersaantal, maar leggen we ook  contactgegevens vast voor het geval van calamiteiten. Geen reservering = geen toegang. Contactgegevens worden slechts korte tijd bewaard.

  • Het online reserveringsproces
   • Ga naar de website van de Nicolaaskerk
   • Reserveer eerst uw plaatsen.
   • Vul uw contactgegevens in.
   • Doe de gezondheidscheck (er wordt gewezen op uw eigen risico).
   • U moet het ticket/toegangsbewijs downloaden, afdrukken en meenemen naar de viering.
   • Klik hier voor de reservering via de website Nicolaaskerk.
  • Wie niet online kan reserveren
   • Telefonisch contact opnemen met het parochiecentrum
    tel. 030 603 12 94
    maandag tot en met vrijdag 10.00 - 12.00 uur
    in juli en augustus is het parochiecentrum op dinsdag en donderdag gesloten.
   • U krijgt dan de gezondheidsvragen en een reserveringsnummer.

  • Wie onverhoopt toch thuis moet of wil blijven, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, kan de gemaakte reservering annuleren zodat die plaats beschikbaar komt voor iemand anders.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top