R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Het maximum aantal bezoekers per viering is vanaf 12 oktober 2020 beperkt tot 30 kerkgangers.
Voor alle kerken geldt een reserveringsplicht telkens in de week voorafgaande aan een viering.

In de Emmauskerk geldt de volgende regeling.

  • Er is een algemeen protocol voor de vieringen Emmauskerk opgesteld. Klik hier om dat protocol te lezen.
  • Er is een algemeen protocol voor het gebouw Emmauskerk opgesteld voor onder andere huurders. Klik hier om dat protocol te lezen.

  • De voorwaarden om voldoende afstand (1,5 meter) te kunnen garanderen blijven van kracht. We kunnen dus nog niet beloven dat we iedereen een plaats kunnen geven.

  • Er wordt een reserveringssysteem gehanteerd.
    Aanmelden in de week voor een viering
  • De bisschoppen stellen in elke viering de aanwezigheid van een EHBO’er verplicht. Dat betekent dus dat we echt zitten te springen om mensen met het diploma. Heeft u er een, meldt u dan aan. We zullen het bijzonder op prijs stellen. Of misschien kent u wel iemand met een diploma, ook van buiten onze gemeenschap, die af en toe wil komen. Opgeven kan ook via bovenstaand emailadres of telefoonnummers.

  • Overigens is het ook zo dat de kerk in de afgelopen maanden veel geld mis is gelopen doordat er geen collectes konden worden gehouden. Misschien wilt u de financiële situatie van de Emmauskerk helpen verbeteren.
    Wij willen u vragen het geld dat u anders in de collecte zou hebben gegeven, over te maken op onze bankrekening NL10 RABO 0322 5947 15 t.n.v Parochie H. Drie-Eenheid Emmauskerk. Onze hartelijke dank.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top