R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Het maximum aantal bezoekers per viering is vanaf 12 oktober 2020 beperkt tot 30 kerkgangers.
Voor alle kerken geldt een reserveringsplicht telkens in de week voorafgaande aan een viering.

Voor de Barbarakerk geldt de volgende regeling.
Voor het bezoek gelden strikte gedragsregels om de verspreiding van het Virus te voorkomen.

Telefonisch aanmelden:
  • Telefoonnummer: 030 606 22 59 van het parochiecentrum Barbarakerk.
  • Aanmeldtijd: elke ochtend van 9:00 tot 12:00 uur voorafgaand aan de dàn komende zondag (dus maximaal één zondag te reserveren).
    Buiten deze tijden worden geen aanmeldingen aangenomen.
  • Personalia: Naam bezoeker en aantal gezinsleden
  • Maximum: De aanmeldingen worden in volgorde genoteerd tot een maximum waarbij de voorwaarden om voldoende afstand (1,5 meter) te kunnen garanderen van kracht blijven. We kunnen dus nog niet beloven dat we iedereen een plaats kunnen geven..
  • Kerkomroep: Uiteraard blijft het mogelijk de vieringen te volgen via de kerkomroep (www.kerkomroep.nl en doorklikken naar Barbarakerk).
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top