R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Werken aan toekomst

Vastenactie: Werken aan je toekomst

Afgelopen jaren zijn we benaderd door mensen uit onze streek die zich inzetten voor Togo en Cambodja. De betreffende organisaties zijn een samenwerking met de bisschoppelijke vastenactie aangegaan. Deze verhoogde de opbrengst, als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Een paar jaar op rij was de opbrengst van de vastenactie steeds voor hetzelfde project.

De ambassadeurs uit onze buurt hebben zich volop ingezet met een mooi resultaat. Voor de laatste campagne, het project van Dara in Cambodja, is de maximale ondersteuningsduur vanuit de bisschoppelijke vastenactie bereikt. Dus dat is vanaf nu afgerond.

Een nieuw project

Daarom is door de parochie nu gekozen voor een ander vastenactieproject: 'Werken aan je toekomst'. Het gaat hierbij om vervolgonderwijs na de lagere school. Nu maakt negen van de tien jongeren wereldwijd alleen de lagere school af. Daarna voIgt in veel gevallen geen onderwijs meer, zodat je vervolgens bent aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Ondanks je baan zit je nog steeds in armoede.
Beroeps- en vervolgopleidingen
De vastenactie probeert dit te veranderen. De afgelopen drie jaar zijn al 4.000 beroepsopleidingen betaald en nog veel meer vervolg­opleidingen. Jonge mensen kunnen zo op eigen benen staan, voorzichzelf en hun familie zorgen en een rol spelen in hun gemeenschap. Dit wil men verder uitbreiden, onder andere in Zambia, Bangladesh en Sierra Leone.

In 2020 steunt Vastenactie projecten voor beroepsonderwijs. Daarmee stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. 783 Miljoen mensen verdienen te weinig om van te leven. Met een goede opleiding kunnen zij een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijker sterker.
Helpt u mee?
Technische leerboeken voor een hele klas van 20 leerlingen kosten bijvoorbeeld € 24.
Nadere informatie: website vastenactie
U kunt ook een bijdrage storten op IBAN NL 21 INGB 0000 0058 50.

De extra collecte voor de vastenactie is in Nieuwegein op 15 maart 2020.

Namens de MOV groep,
Erik Post
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top