Afdrukken

Vernieuwing in de kerk

James Mallon
Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 vindt in Oudenbosch een conferentie plaats rond het boek 'Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei' (oorspronkelijke titel 'Divine Renovation: From maintenance to mission'), in 2014 geschreven door de Canadese priester James Mallon.

Na een zorgvuldige analyse van de problematische toestand waarin de huidige katholieke kerk verkeert, beschrijft hij hoe hij en zijn team in zijn eigen Sint-Benedictus-parochie in Halifax een omslag en vernieuwing in gang hebben gezet die geleid heeft tot een missionaire, dat is een bloeiende parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen en zorg dragen voor elkaar en voor mensen in hun omgeving.

Inmiddels hebben Mallons vernieuwingsideeën voor de kerk ook ingang gevonden in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland, en met succes. Centraal staat daarin het maken van leerlingen van Jezus, de missie van de Kerk. Het missionaire uit zich in gastvrijheid, inspirerende preken, goede muziek, kleine groepen, inzet van elkaars talenten, openheid voor het werk van de heilige Geest. Hét middel om de cultuuromslag van een onderhoudsparochie naar een missionaire parochie te bewerkstelligen, is de Alpha, een 10-weekse geloofscursus, waar ervaring over de kern van het christelijke geloof wordt gedeeld. Op de website missionarisparochie licht Mallon de 5 thema's uit zijn boek helder en bondig toe.

De conferentie wil iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de katolieke kerk met lezingen en workshops, gebedsmomenten en een aucharistieviering inspireren en ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie. Hoofdspreker is James Mallon zelf.

We hopen met een groep parochianen de conferentie te bezoeken.
Wie mee wil, kan zich tot en met 3 januari 2020 aanmelden bij Armand Höppener via e-mail armandhoppener.
De kosten bedragen bij voorinschrijving tot 12 januari €70,00 (inclusief het complete programma, koffie/thee en maaltijden).
U kunt u ook aanmelden via website-missionaire parochie

Het boek:

Auteur(s): Mallon, James
Uitgever: Halewijn, Adveniat
Uitvoering: paperback , 350 pagina's
ISBN: 978 94 92 093 77 6