R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Op weg met de A/ander

Weg naar ander
Omdat wij als Emmausgangers mensen zijn van de weg, zijn we in september 2019 gestart met een maandelijkse wandeling. Vanaf tien uur een uurtje lopen in het park voor de echte lopers, voor de mensen die wat minder goed ter been zijn een kortere weg rondom de kerk. Vanaf elf uur is er koffie en thee.

Er is besloten om te stoppen met deze wandelingen
Wel verschijnen er nog teksten om zelf privé op pad te gaan.


We gaan niet zomaar aan de wandel: u kunt ervoor kiezen om te wandelen met de Ander met een verdiepende tekst waarover nagedacht kan worden, om te wandelen met zijn tweetjes en te praten aan de hand van enkele vragen of een combinatie van deze twee. Aan u de keus.

Tekst wandeling april 2021

Tekst
Relatie
Een volwassen (liefdes)relatie vraagt een gezond evenwicht tussen autonomie en een gevoel van verbondenheid. Juist deze ‘autonomie in verbondenheid’ is het ideaal geworden in hedendaagse relaties; we willen vrijheid, maar we willen ons ook zo graag verbonden voelen met die ene ander.
Tot zo’n wederkerige relatie met behoud van onze eigenheid zijn we pas in staat als we stevig op onze eigen benen staan. Inzicht in wat belangrijk voor je is, is een voorwaarde voor autonomie. Duidelijkheid over je waarden helpt je tegelijkertijd óók om je echt te verbinden met de ander, omdat je eerlijk en open kunt zijn over je behoeften.

(Saskia de Bel, Psychologie november 2011)

Christelijke tekst

Juist door de oriëntatie op wat voorbij het leven ligt, vormt godsdienst een zingevende factor binnen ons leven. Zij wijst het individu op zijn plaats en betekenis binnen het onbegrensde geheel van alles wat bestaat en nog zal bestaan. Godsdienst verbindt de mens met zijn wereld en met veel meer dan zijn wereld. Zij plaatst hem binnen de allesomvattende werkelijkheid, die hem voortbracht en waarin hij zijn weg moet gaan en zijn bestemming zal vinden. Door die verbindende werking komt in de religie een verlangen naar eenmaking en heelwording tot uitdrukking, een eenmaking van het individu met alles wat bestaat. Dat verlangen uit zich in liefde, liefde tussen de mensen onderling, liefde tussen mensen en de rest van de schepping, liefde tussen de mensen in het mysterie dat hen voortbracht. Liefde is steeds een vorm van eenwording, en behoort daardoor tot het wezen van de godsdienst.

(Uit: Ton Baeten, Geloven in het visioen)

Enkele vragen om te overdenken

Verbinden
Wanner voel je je met iemand verbonden?
Waarin ben jij een verbindende factor?
Wat doe je om je te verbinden met anderen?

(Anky Floris, Levenskunst)
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top