Afdrukken
Jaar van Eucharistie brochure 5 600 x 573Op welke wijze kan het geloof in de Eucharistie worden verdiept of de betekenis ervan worden (her)ontdekt? Dit is het doel van het Jaar van de Eucharistie in ons aartsbisdom: de Eucharistie (weer) centraal stellen in ons geloofsleven, persoonlijk en in onze parochies.

Het Jaar van de Eucharistie biedt daartoe unieke mogelijkheden, waarvan ik er hieronder enkele in het bijzonder noem. Het jaar van de Eucharistie loopt vanaf het begin van de Advent (1 december 2019) tot en met het feest van Christus Koning (22 november 2020).

Voor het Jaar van de Eucharistie is als beeld gekozen het schilderij ‘De Emmaüsgangers’ (1648) van Rembrandt van Rijn (Musée du Louvre, Parijs). Centraal is de verrezen Christus afgebeeld die door twee van zijn leerlingen herkend wordt doordat Hij voor hen het brood breekt. Dat blijft Hij voor ons doen in de Eucharistie.

Brochure Jaar van de Eucharistie

Jaar van Eucharistie brochure 1 416 x 600
Jaar van Eucharistie brochure 2 428 x 600
Jaar van Eucharistie brochure 3 408 x 600
Jaar van Eucharistie brochure 4 406 x 600