R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Jaar van Eucharistie brochure 5 600 x 573Op welke wijze kan het geloof in de Eucharistie worden verdiept of de betekenis ervan worden (her)ontdekt? Dit is het doel van het Jaar van de Eucharistie in ons aartsbisdom: de Eucharistie (weer) centraal stellen in ons geloofsleven, persoonlijk en in onze parochies.

Het Jaar van de Eucharistie biedt daartoe unieke mogelijkheden, waarvan ik er hieronder enkele in het bijzonder noem. Het jaar van de Eucharistie loopt vanaf het begin van de Advent (1 december 2019) tot en met het feest van Christus Koning (22 november 2020).

Voor het Jaar van de Eucharistie is als beeld gekozen het schilderij ‘De Emmaüsgangers’ (1648) van Rembrandt van Rijn (Musée du Louvre, Parijs). Centraal is de verrezen Christus afgebeeld die door twee van zijn leerlingen herkend wordt doordat Hij voor hen het brood breekt. Dat blijft Hij voor ons doen in de Eucharistie.

  • Het Bisdom Utrecht heeft een aparte site bet betrekking tot het Jaar van de Eucharistie.
    klik hier voor deze site
  • In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.
    Klik hier om deze pastorale brief te lezen.
  • In het kader van het Jaar van de Eucharistie heeft kardinaal Eijk een brief geschreven, getiteld “Heilige grond”. De brief, die vormgegeven is als handzaam boekje, heeft als doel ‘ons verstaan en vieren van de Eucharistie en de betekenis van onze kerkgebouwen te verdiepen’, aldus de ondertitel. De tekst van kardinaal Eijk sluit aan bij de reeks catecheses over de Eucharistie die paus Franciscus vanaf 2017 heeft gegeven en bevat veel praktische aandachtspunten.
    Klik hier om deze brief in te zien.

Brochure Jaar van de Eucharistie

Jaar van Eucharistie brochure 1 416 x 600
Jaar van Eucharistie brochure 2 428 x 600
Jaar van Eucharistie brochure 3 408 x 600
Jaar van Eucharistie brochure 4 406 x 600
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top