Afdrukken
dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:

Nadere informatie over dopen:

Geplande datums / locaties

Doopdatum: Zondag 19 april 2020 (Barbarakerk)
Doopcatechese: Dinsdag 7 april 2020 om 20.15 uur (Emmauskerk)
Gesprek met pastoor: Donderdag 16 april 2020 om 20.00 uur
Doopdatum: Zondag 28 juni 2020 om 12.30 uur (Emmauskerk)
Doopcatechese: Dinsdag 9 juni 2020 om 20.15 uur (Emmauskerk)
Gesprek met pastoor: Donderdag 18 juni 2020 om 20.00 uur