R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein


Klik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Pastoraal Café Nieuwergein         
> Nieuwe voorzitter Barbaracommissie   
> Bezoek in kader van vitaliteitsproject 
> Lijdensverhaal komt tot leven; impressie bezoek aan The Passion
> Korenfestival Nicolaaskerk (impressie)
> Organist(e) gezocht door Tussenkoor Barbarakerk
>
Münster Domschat tentoonstelling Catharijneconvent
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent      
> Vegtpraat  
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) 
> Meest recente Nieuwsbrief  
Mei 2019 > 10, 17, 24 en 31 mei: Meimaand - Rozenhoedje bidden    
> 11 mei: Helderman door Thomas Borggrefe in De Rank
> 19 mei: Concert Kamerkoor Rondo (Nicolaaskerk)
> 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken    
> 22 mei: Rembrandt en zijn vrouwen (lezing)
>
26 mei: Bijeenkomst jonggehuwden/jonge gezinnen (bisdom)
> 26 mei: Vesperlof afsluiting Mariamaand Barbarakerk
Mei - Juni 2019
> 29 mei - 2 juni: Mariapoli 'In vuur en vlam' (Focolare Nederland) > 1 juni: Lentefestival 'The golden rule' (Focolare Nederland)
Juni 2019 > 17-22 juni: Engelandreis (V&T Dorpskerk-Jutphaas)
> 23 juni: Ontmoetingsdag Nicolaaskerk  
> 30 juni: Kledinginzameling PI-Nieuwegein    
Augustus 2019 > 28-29 augustus: Bedevaart Kevelaer      
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

Kledinginzameling Penitentiaire Inrichting Nieuwegein 30 juni 2019

PI NieuwegeinEén van de Zeven Werken van Barmhartigheid is de zorg voor kleding voor wie dat problematisch is, zoals voor de gedetineerden. Zij beschikken alleen over de kleding die ze dragen als ze de gevangenis binnenkomen. Het inzamelen van kleding is al verschillende jaren een project van de gezamenlijke diaconieën van de kerken in Nieuwegein.

Rembrandt lezingDit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn, een van de grootste schilders van de Gouden Eeuw, op 4 oktober 1669 overleed. Daarom is 2019 uitgeroepen tot Rembrandt-jaar.

Kunsthistorica drs. Grieta Felix bekijkt op woensdag 22 mei in een rijk geïllustreerde lezing het leven en werk van de grote meester vanuit een onverwachte hoek, namelijk vanuit de drie vrouwen die zowel zijn schilderscarrière als zijn persoonlijke leven hebben bepaald: Saskia Uylenburgh, Geertje Dircx en Hendrickje Stoffels.

Maria goebelIn de Meimaand wordt elke vrijdagavond (m.u.v. 3 mei) om 19:00 uur het rozenhoedje gebeden. Gezeten voor het Maria altaar worden de geloofsgeheimen overwogen: de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' gehei- men. Afhankelijk van de voorganger worden daar gebedsintenties aan toegevoegd.

Vesperlof 1

Mariavesper met aanbidding van het Heilig Sacrament

Vesperlof of vespers
De naam “vespers” komt van het Latijnse woord “vesper”, dat avond betekent. De vespers zijn het kerkelijk avondgebed. We spreken ook van vesperlof indien daarbij ook uitstelling van het Allerheiligste plaatsvindt.

Het bidden van de vespers gaat terug op het gebed in de synagoge tijdens het avondoffer in de tempel in de tijd voor Christus. We zien die verwijzing naar het avondoffer in Ps. 141,2: Mijn gebed zal voor U als wierook zijn, mijn geheven handen als een offer in de avond.

OntmoetingsdagOp zondag 23 juni wordt in de Nicolaaskerk de jaarlijkse ontmoetingsdag gevierd. Het thema van dit jaar is "Omzien naar elkaar".
In de viering die om 10.00 uur begint, zullen we aandacht besteden aan ontmoetingen die waardevol zijn in ieders leven en waarvoor we dankbaar kunnen zijn. We laten iedereen kennis maken met onze mooie kerk, de vele vrijwilligers en onze overtuiging. Wij verheugen ons erop u te ontmoeten op die zondag.

Pater H. Wijtten gaat voor in deze viering met medewerking van het gemengd koor. Iedereen die zich betrokken voelt, wordt uitgenodigd aan deze viering deel te nemen. Na de viering is, zoals gebruikelijk, gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Stilteruimte 0

‘Geestrijk vocht....?!

Pastoraal Café: Een woordcombinatie die makkelijk vragen oproept. Bij pastoraal komt al snel het idee van pastor boven en daaraan gelinkt geestelijke zorg, wat weer verband kan houden met religie. Met een pastor kun je een zinvol gesprek hebben over geestelijke of spirituele zaken. Bij café komt een heel ander beeld bij de meeste mensen naar voren. Al naar gelang je ervaring een gelegenheid waar drank wordt geschonken. Drank met of zonder alcohol. Drank met alcohol kent men het ook wel als “geestrijk vocht”.

Passion dordtOok dit jaar ging weer een groep jongeren uit onze parochie naar The Passion, die dit jaar plaatsvond in Dordrecht. Zowel voor Eline, die er al bij is sinds de eerste editie, als voor Elise die dit jaar voor het eerst dit evenement live meemaakte, was het een mooie ervaring, die heel direct hun geloof voedt.

helderman

Optreden door Thomas Borggrefe: Helderman

Nieuw binnengekomen op nummer 1 zeggen ze bij de aankondiging op de hitparade. Het is niet zomaar dat we die opmerking hier ook gebruiken. Al met eerdere uitvoeringen gaven we ruimte aan Thomas. Hij brengt nu de voorstelling Helderman -een theatervoorstelling over dementie- op de planken van kerkzaal De Rank.

Theatermaker Thomas Borggrefe laat zich in zijn voorstellingen inspireren door zijn werk met mensen met dementie: gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, stilte, er zijn zonder woorden. Zijn nieuwe theatervoorstelling is ‘Helderman’ (regie Titus Tiel Groenestege) over vergeten, gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Een musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat.

In vuur en vlam

Mariapoli 1Ook dit jaar organiseert de Focolarebeweging Nederland de Mariapoli onder het thema In vuur en vlam en als ondertitel Zie, ik maak alles nieuw (Openb. 21,5). Van 29 mei tot en met 2 juni 2019: drie dagen vol ontspanning en inspiratie.

Lentefestival kopOp zaterdag 1 juni 2019 wordt in Mariënkroon een lentefestival georganiseerd. Met als uitgangspunt: ‘The Golden Rule’. Een Festival met inspirerende workshops, wereldmaaltijd, ontspanning, sport en spel, muziek, dans en optredens.

Barbarakerk 11

“Habemus Preses; we hebben een nieuwe voorzitter”.

Met deze woorden werd afgelopen zondag (7 april 2019) na de viering de nieuwe voorzitter van de Barbaracommissie aangekondigd. Na gesprekken met deze kerkcommissie en het parochiebestuur is de heer Den Hartog (voornaam Joop) in zijn functie bevestigd middels een
formele aanstellingsbrief.

Organist Tussenkoor Barbarakerk

Organist barbarakerkHet Tussenkoor van de Barbarakerk in Nieuwegein (Vreeswijk) zoekt zo spoedig mogelijk een organist voor het begeleiden van het koor tijdens de repetities en kerkdiensten.

Bijeenkomst voor jonggehuwden/jonge gezinnen

JonggehuwdenVanaf dit jaar worden er door het bisdom Utrecht regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor jonggehuwden/jonge gezinnen. “Zijn jullie getrouwd, hebben jullie eventueel kinderen mogen ontvangen, en hebben jullie behoefte aan verdiepingsmomenten waar jullie als gezin naartoe kunnen? Kom dan naar dit nieuwe initiatief onder leiding van vicaris Cornelissen!,” zo roepen de organisatoren op. De eerste bijeenkomst is op zondag 26 mei.

Maria KevelaerDe tweedaagse bedevaart naar Kevelaer wordt in 2019 gehouden op woensdag 28 en donderdag 29 augustus. De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.

Munsterdomschat 2

Tentoonstelling in het Catharijneconvent Utrecht

Al eeuwenlang worden in de Dom van Münster oogverblindende rijkdommen bewaard. Deze schat heeft oorlogen, rampspoed en beeldenstormers overleefd en verlaat nu voor het eerst in de geschiedenis de schatkamer om in Museum Catharijneconvent te schitteren...

front bijeen 04 03(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Periode: 13 april 2019 tot en met 31 mei 2019
Onderwerp: Goede Week - Pasen - Hemelvaart

Zesdaagse reis naar Zuid-Engeland en Londen

Rochester CathedralDe taakgroep Taakgroep Vorming en Toerusting (V & T) van de Dorpskerk Nieuwegein-Noord organiseert van maandag 17 juni tot zaterdag 22 juni 2019 een reis naar Zuid-Engeland en Londen. Centraal staat daarbij het bijwonen van twee uitvoeringen van Songs of Praise, ook wel Evensong genoemd, in twee beroemde kathedralen in Kent. Ook brengen we een bezoek aan Londen.

Ook mensen uit onze nieuwegeinse parochie, die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom om mee te gaan

ParkOudegeinHet Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

vegtpraat147 1Onder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtNa de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top