R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

coronavirus 1

Coronamaatregelen per 26 januari 2022

  • Aanpassingen maatregelen per 26 januari 2022
  • Uitbreiding per 19 december 2021, beperking van aantal aanwezigen in reguliere vieringen tot 50 personen.
  • Uitbreiding van de maatregelen per 1 december, voornamelijk over de viering van Kerstmis.
  • Maatregelen per 12 november 2021, voornamelijk met betrekking tot de vieringen en de koorzang.

lik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Aanscherping coronamaatregelen per 19 december   
>
Verplicht aanmelden voor vieringen Barbarakerk    
> Brief pastoor over Actie Kerkbalans    
>
Tentoonstellingen (Catharijneconvent) Tijdelijk gesloten  
> Situatie pastor Nowara    
>
Voorzitter en secretaris Emmauscommissie gezocht    
>
Secretaris (m/v) parochiebestuur gezocht      
>
Vicevoorzitter (m/v) parochiebestuur gezocht      
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Synodaal proces (2021-2023)    
> Het Geinconvent (Emmauskerk)
> Maandelijks mediteren (IJsselstein)
> Stiltemomenten Online    
> Ledenadministratie  
> Doopdatums 
> Wandelmeditatie Emmauskerk  
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht)
> Meest recente Nieuwsbrief  
> Repair Café Nieuwegein    
> Geplande Kind-op-schootvieringen   
> Vegtpraat  
Januari 2022    
Maart - april 2022 > Digitale 40-dagenretraite Jezuïeten      
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

coronaMet ingang van zondag 28 november 2021 vragen wij de kerkgangers zich voor de vieringen te willen registreren.
Dit vooruitlopend op de beperkingen die naar alle waarschijnlijkheid ook voor de kerstvieringen gaan gelden.

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

40 dagen retraiteHem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag (2 maart) van start en eindigt op Paaszondag (17 april). Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

logosynodeHet Pastoraal Team heeft zich gebogen over de wijze van deelname aan het synodale proces ter voorbereiding op de door Paus Franciscus bijeengeroepen wereldwijde bisschoppensynode in 2023.
Hieronder treft u eerst een uitnodiging aan bestemd voor alle parochianen te beginnen met een tweetal gesprekken on line. Daarnaast volgt een korte uitleg over de synode in 2023.

Pastor Nowara 1Update over de situatie rondom Pastor Nowara. (1 januari 2022)

Beste parochianen, broeders en zusters in geloof,

in het begin van dit nieuwe kalenderjaar een kort berichtje aan u allen.
Langs deze weg wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor uw gebeden, uw aandacht en uw vele goede wensen na mijn beroerte begin december 2021.

Kerkbalans 2022 2Brief naar aanleiding van de Actie Kerkbalans voor alle lokaties van de parochie H Drie-eenheid.
Het motto van de actie is: Geef vandaag voor de kerk van morgen.
“Door de kerk besef ik waar het in het leven om gaat… daarom geef ik voor mijn kerk”
Er is alweer een jaar voorbij en weer kloppen wij als geloofsgemeenschap bij u aan. Waarom? 

Op weg met de A/ander

Weg naar ander
Eenmaal per maand biedt de Emmauskerk teksten aan om te overdenken tijdens een wandeling, alleen of samen.
We gaan niet zomaar aan de wandel: u kunt ervoor kiezen om te wandelen met de Ander met een verdiepende tekst waarover nagedacht kan worden, of om te wandelen met zijn tweetjes en te praten aan de hand van enkele vragen, of een combinatie van deze twee. Aan u de keus.

Weg naar ander
Het Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

mediterenWie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Emmauskerk 5 NieuwegeinVoorzitter en secretaris Kerkcommissie gezocht

Onze voorzitter, Agnes van der Reep, heeft aangegeven dat ze om gezondheidsredenen haar taak als voorzitter van de kerkcommissie in September neerlegt en wil overdragen aan een ander. Met een aantal andere vrijwilligers- taken, zoals die binnen de Tekstgroep en het Geinconvent, is ze helaas al moeten stoppen. De Emmauscommissie is dus op zeer korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.

parochie logoHet parochiebestuur H. Drie-eenheid zoekt een nieuwe secretaris (m/v)

Het doel van de functie
De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en de interne en externe communicatie.

parochie logoHet parochiebestuur H. Drie-eenheid zoekt een nieuwe vicevoorzitter  (m/v)
 
Na 13 jaar heeft onze huidige vicevoorzitter, Jan Vlaar, in ons parochiebestuur zijn termijn erop
zitten en zijn wij per 1 januari 2022 op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter.
 
Doel van de functie
Leidinggeven aan het Parochiebestuur en coördinatie van de zakelijke en faciliterende verantwoordelijkheden.

Tijdelijke tentoonstelling: Maria Magdalena

Maria MagdalenaDe vele gezichten van Maria Magdalena: Een vrouw van uitersten.
Tijdelijk gesloten.


Maak kennis met de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus?

Kind op schoot logo 2

Klik hier voor algemene informatie over de Kind-op-schootvieringen.

Ben je tussen de 0 en 6 jaar? Kom dan met je (groot)ouders naar de Kind-op-schootvieringen! Stilzitten hoeft niet: je mag zelf meedoen met verhalen, liedjes en gebedjes speciaal voor jou.

Wat was het fijn om elkaar de afgelopen keren weer in het echt te zien en nieuwe gezinnen te mogen verwelkomen.
In het voorjaar van 2022 hebben we nog drie vieringen gepland staan.

front bijeen 06-03(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 7 nummer 1
Periode: 22 januari - 4 maart 2022
Onderwerp: Onze Vader - Kerkbalans - Vastenactie
Overzicht van redactieleden, publicatieschema en linken naar alle gepubliceerde nummers van BIJeen vindt u hier.
BoomMetBankOmdat samen in een groep mediteren nog niet kan, gaan we door met het maken van online-meditaties. Want er is veel behoefte aan stilte en rust, hebben we gemerkt.Met ingang van het seizoen 2020/2021 komt er meestal een keer per week nieuw materiaal.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

PriestervooreeuwigOnder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtHulp gevraagd bij Maaltijd op dinsdag in het Geinlicht (juni 2021)

Dorpskerk en Nicolaaskerk verzorgen sinds lange tijd maaltijden in het Geinlicht (naast de Dorpskerk aan de Nedereindseweg). Vanwege corona hebben wij een aantal maanden de deelnemers thuis een maaltijd bezorgd.
Vanaf september hopen we weer onze wekelijkse maaltijden in het Geinlicht te serveren.

Repaircafe 2016 17
Repair Café Nieuwegein is na de corona-sluiting vanaf 3 juli 2021 weer geopend.
De locatie is ook gewijzigd.

Kom elke eerste zaterdag van de maand naar Repair Café Nieuwegein van 11.00 en 14.00 uur in het het Buurtplein Doorslag. Wij bieden hulp bij de reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top