R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein


Klik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > De goede dood (in het kader van de voltooid leven discussie)
>
Donatiezuil Nicolaaskerk (proef)
>
Wandelen vanuit de Emmauskerk     
> Jaar van de Eucharistie (1 dec 2019 - 22 nov 2020)
> Maandelijks mediteren (sep 2019 - jun 2020)
> Ariëns publieksprijs (DKCI Utrecht)
> Tentoonstelling 'Bij ons in de Biblebelt' (7 jul - 22 sep 2019)
> Vrijwilligers PI-Nieuwegein gezocht    
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent      
> Vegtpraat  
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) 
> Meest recente Nieuwsbrief  
> Repair Café Nieuwegein     
September 2019 > 21 - 29 september: Vredesweek 2019   
> 21 september: Walk of Peace (Nieuwegein)   
> 21 septenber: Professie Els Huitema    
> 21 september: Tarcisiusdag voor misdienaars (Bisdom)
> 30 september: Uiterlijk aanmelden Round Robin    
Oktober > 3/10/17/31 okt en 14 nov: Introductie Christelijk Mediteren
> 4/11/18/25 oktober: Rozenkrans bidden Barbarakerk    
> 19 oktober: SAM's Kledingactie in Nieuwegein
> 27 oktober: Vesperlof Barbarakerk    
December 2019 > 1 december: Start Jaar van de Eucharistie (Bisdom)
> 18 december: Volkskerstzang Barbarakerk    

> 24 december: Kerst gelegenheidskoor Nicolaaskerk   
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

Provita logo

"De goede dood"

De campagne van D66 is al losgebarsten, voordat onderzoeksresultaten over de omvang en omstandigheden van de groep mensen met een doodswens -in het kader van de voltooid leven discussie- bekend zijn. Vorig jaar zomer startte de regering met een onderzoek naar deze doelgroep zoals was afgesproken in het regeerakkoord van de kabinetsformatie in 2017.

Maria barbaraDe maand oktober wordt wel de Rozenkransmaand genoemd. Die titel heeft te maken met het feest van O.L.V. van de Rozenkrans op 7 oktober, in het leven geroepen door paus Pius V in 1571.

Volkskerstzang

Volkskerstzang Vreeswijk in de Barbara Kerk 2019

Voor de 56e keer is er in de Barbarakerk is op woensdag 18 december 2019 om 19:00 uur een Volkskerstzang met als thema: "Licht verspreiden". Aan deze dienst werken o.a. mee het Leger de Heils, De Cantorij van de Rank en Burgemeester Frans Backhuijs zal een openingswoord spreken.

Aansluitend is in deze kerk de kerststal tot 22:00 uur te bezichtigen, terwijl verschillende koren van 20:00 - 21:30 uur afwisselend in deze kerk zingen.

Comité Volkskerstzang Vreeswijk
Barbarakerk / De Rank
Koortje

Gelegenheidskoor kerstavond Nicolaaskerk - 2019

Als we het goed hebben uitgerekend zal het op kerstavond 2019 de 10e keer zijn dat we met een gelegenheidskoor de viering van 20.00 uur in de Nicolaaskerk te Nieuwegein opluisteren. We zingen over het algemeen bekende kerstliederen. De mannen en vrouwen die eerder hebben meegezongen weten hoe gezellig de voorbereiding is en hoe mooi het is om het Kerstfeest op deze wijze met elkaar te beginnen.

Vredesweek 2019

Vrede verbindt ... over grenzen

Van 21 t/m 29 September is het Vredesweek. Een week waarin PAX aandacht vraagt voor het moedige vredeswerk van bijzondere mensen in verschillende conflictgebieden in de wereld. Ontmoeting was altijd het belangrijkste instrument van de vredesbeweging. Het is belangri|k dat we grenzen over durven gaan en verbinding zoeken met elkaar

front bijeen 04 06(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 4 nummer 6
Periode: 31 augustus - 18 oktober 2019
Onderwerp: Nieuw seizoen -Catechese

Donatiezuil

Donatiezuil: contactloos betalen

Aan de Nicolaaskerk is door het bestuur van de H. Drie-eenheid gevraagd om een pilot (proef) te gaan draaien met contactloos betalen door middel vaneen donatiezuil.

Wie geen contant geld meer bij zich heeft en toch een kaars wil opsteken of noveenkaars wil kopen, kan vanaf 4 september 2019. met bankpas of creditcard contactloos betalen.

Professie Els Els Huitema gaat haar eeuwige geloften als Kleine Zuster van Jezus afleggen.
Els is vooral bekend in de Emmausgemeenschap, maar ook daarbuiten.
Hieronder vindt u de uitnodiging voor deze feestelijke gebeurtenis.

Najaarsinzameling 2019 SAM’s kledingactie voor Jemen in nood

sam kleding 1Sinds 2015 woedt er een oorlog in Jemen. De gevolgen daarvan zijn hongersnood, migratie, voedselveiligonheid, uitbraak van ziektes en ineenstorting van de openbare diensten. Naar schatting hebben 18 miljoen mensen, dat is 60% van de bevolking, geen toegang tot schoon en veilig water. Tien miljoen mensen zijn ernstig ondervoed.

wapenaartsbisdomIn het Aartsbisdom Utrecht start op de eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een Jaar van de Eucharistie’ dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.

Klik hier om deze pastorale brief te lezen.

Op weg met de A/ander op de eerste woensdag van de maand

Weg naar ander
Omdat wij als Emmausgangers mensen zijn van de weg, willen we starten met een maandelijkse wandeling. Vanaf tien uur een uurtje lopen in het park voor de echte lopers, voor de mensen die wat minder goed ter been zijn een kortere weg rondom de kerk. Vanaf elf uur is er koffie en thee.

Robin Een Round Robin boekje is een rondreizend creatief project waarin alle groepsleden starten met een eigen blanco boekje. De boekjes reizen rond in de groep en iedere deelnemer vult een aantal pagina’s in de boekjes naar eigen inzicht: met tekst, foto’s, tekeningen en wat je maar wilt, rond het thema dankbaarheid.

bijbelMeditatie associëren wij vaak met het Verre Oosten. Maar ook de christelijke traditie kent veel vormen van meditatie. Ze brengen je tot rust en zo kan je in verbinding komen met jezelf, met God, met de Bron van ons leven. Wie op zoek is naar stilte, inspiratie en bezinning is van harte welkom om mee te doen aan deze introductiecursus christelijke meditatie.

mediteren Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt.

Ariens
De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. Ze draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom.

misdienaars misdienetteHet Aartsbisdom Utrecht organiseert zaterdag 21 september 2019 weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom zijn, met hun begeleiders, die dag van harte welkom in Utrecht.

De Tarcisiusdag begint met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). De misdienaars en acolieten lopen, in hun eigen toog, in processie naar de kerk. “Dat is altijd een mooi gezicht!,” aldus de werkgroep die de dag organiseert.

Oproep vrijwillig(st)ers: Bezoek aan Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

PI Nieuwegeinglas1Ik (Agnes Vos) ben in februari op een kennismakingsgesprek geweest bij de heer H. van Gerven, pastor/(rk) geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein. Bij de PI ontbreekt het aan ondersteuning van vrijwilligers tijdens vieringen, vooral vanuit de katholieke hoek in Utrecht en omgeving.

ParkOudegeinHet Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

DakgootOnder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtNa de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

Repaircafe 2016 17
Kom elke eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) naar Repair Café Nieuwegein van 11.00 en 14.00 uur in het Milieu Educatie Centrum naast de kinderboerderij en de molen. Wij bieden hulp bij de reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top