R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Kerst-gelegenheidskoor Nicolaaskerk
Klik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Overzicht vieringen rond de feestdagen 2019    
>
Werkbezoek Almere - Vitaliteit    
>
North - South (tentoonstelling in Catharijneconvent)
> Programma Ontmoeten & Bezinnen (De Rank)
>
Dorpskerk Jutphaas 200 jaar (programma van herdenking)
> Kerstpakketten/-stukjes (Diaconie en Caritas)
> Gerardus-scheurkalender 2020 (Nicolaaskerk)
> Jaar van de Eucharistie (1 dec 2019 - 22 nov 2020)
> Maandelijks mediteren (sep 2019 - jun 2020)
>
Donatiezuil Nicolaaskerk (proef)
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Vegtpraat  
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent      
> Wandelen vanuit de Emmauskerk     
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) 
> Meest recente Nieuwsbrief  
> Repair Café Nieuwegein     
November 2019 > 27/28 november: Death Café (De Rank)
December 2019 > 30 november - 19 december: Kerstbomenverkoop Barbara/Nicolaas  
>
1 - 15 december: Bisschoppelijke Adventsactie    
> 7 december: Uniforms in concert (Nicolaaskerk)
>
8 december: Inleveren boodschappen kerstpakketten (Diaconie en Caritas)
> 8 december: Kerstconcert Lysenkokoor (Nicolaaskerk)
> 10 december: "Write for rights" Amnesty International    
> 17 december: Kerstverhaal volgens Rembrandt    
> 18 december: Volkskerstzang Barbarakerk
>
22 december: Ceremony of Carols Barbarakerk
> 22 december: Volkskerstzang Nicolaaskerk    
> 24 december: Kerst-gelegenheidskoor Nicolaaskerk   
> 24 december: Kerst-gelegenheidskoor Barbarakerk    
> 25 december: Kindje Wiegen Barbarakerk    
Januari 2020 > 7 en 21 januari: 75 jaar bevrijding (1e en 2e bijeenkomst) O&B De Rank  
Februari 2020 > 4 en 18 februari: 75 jaar bevrijding (3e en 4e bijeenkomst) O&B De Rank
> 9 februari: JKV -SAM 50-jarig jubileum (Barbarakerk)
 >10 februari: Workshop "Bijenwas" O&B De Rank
Maart 2020 > 20 maart: Filmavond in De Rank (O&B De Rank)  > 26 maart: De keuze, leven in vrijheid (boekbespreking O&B De Rank)
April 2020 > 4 april 2020: Pelgrimage naar De Rank (O&B De Rank) > 23 april: Theatermonoloog "Wie ben ik?" (O&B De Rank)
Mei 2020 > 14 mei: Van Venus tot Maria (O&B De Rank)  
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

Jaar van Eucharistie brochure 5 600 x 573Op welke wijze kan het geloof in de Eucharistie worden verdiept of de betekenis ervan worden (her)ontdekt? Dit is het doel van het Jaar van de Eucharistie in ons aartsbisdom: de Eucharistie (weer) centraal stellen in ons geloofsleven, persoonlijk en in onze parochies.

Geboorte van Christus Overzicht van de vieringen rond de feestdagen 2019
in de Barbarakerk, Emmauskerk, Nicolaaskerk, Dorpskerk, De Rank
Klik op de afbeelding voor het overzicht van de vieringen in Nieuwegein

Het Kerstverhaal volgens Rembrandt

Rembrandt ets Kerst stalAls kunstzinnige voorbereiding op Kerstmis en waardige afsluiting van het Rembrandt-jaar houdt kunsthistorica Grieta Felix op dinsdag 17 december een lezing in de Emmauskerk. Zij bespreekt daarin hoe deze grote 17e-eeuwse schilder het verhaal rond de geboorte van Jezus heeft weergegeven. Hij deed dat met een opvallend realisme, vaak met prachtig clair-obscur én met een duidelijke verwijzing naar zijn eigen leven.

Een kerk zonder ontmoeting gaat het niet redden

vitaliteit1 Een Nieuwegeinse delegatie ging zaterdag 23 november op werkbezoek naar Almere. Vijf parochianen van de Emmaus- en de Nicolaaskerk spraken daar met pastoor Sandor Koppers en vrijwilligers Selma Brooks-Boot en Migonette Westerloo over de migrantengroepen binnen onze parochies, hoe we samen een vitale geloofsgemeenschap kunnen vormen. Het werd een leerzame, inspirerende ontmoeting.

Write2019.kleinAmnesty ‘Write for Rights’


Wereldwijd worden op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens(10 december 2019) brieven en kaarten geschreven voor gewetensgevangenen en mensen die groot onrecht is aangedaan. Ook in Nederland doen we mee aan de Amnesty Schrijfactie Write for Rights.

Kinderen brengen hoopadventsactie

De zorg voor moeder en kind staat centraal in de projecten van de Adventsactie 2019.

Het aanpakken van moeder- en kindersterfte in El Salvador. De kindersterfte is hoog, als gevolg van onvoldoende gezondheidszorg en slechte voeding. De gezondheidskliniek wil het opvanghuis voor zwangere vrouwen uitbreiden. Hier kunnen de vrouwen rustig en in de nabijheid van een ziekenhuis de bevalling afwachten.

Vegtpraat 149 2Onder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

front bijeen 04 08(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 4 nummer 8
Periode: 30 november 2019 - 10 januari 2020
Onderwerp: Advent - Kerst - Jaarwisseling

Jongerenkoor Vreeswijk en SAM samen al vijftig jaar muzikaal!

Jubileum JKV SAM Het Jongerenkoor Vreeswijk is eind 1969 opgericht en sindsdien niet meer weg te denken in de Barbarakerk in Vreeswijk. Een aantal jaar geleden heeft het koor weliswaar de naam veranderd in Samen Altijd Muzikaal, maar het repertoire en de spirit van het koor zijn hetzelfde gebleven. Samen bestaat het JKV/SAM inmiddels vijftig jaar.

Kerst Barbara

Zing je ook mee op kerstavond??

Op kerstavond 24 december om 18.00 uur is er een gezinsviering in de Barbarakerk. Er worden allemaal leuke kerstliedjes gezongen, maar dat kan niet zonder jou. We zouden het dan ook erg leuk vinden als je mee komt zingen... en heb je ook nog leuke vriendjes/vriendinnetjes? Neem ze gezellig mee.

Lysenko kerstconcertOp zondag 8 december 2019 is er een kerstconcert door het Lysenkokoor in samenwerking met het ensemble Bikavar Balkanorkest. Het Lysenko Koor zingt kerstliederen uit Oekraïne en het Bikavar Balkanorkest zal Oost-Europese muziek en liederen in kerstsfeer ten gehore brengen. Het concert zal worden afgesloten met samenzang van bekende kerstliederen met het publiek.

Het kerstconcert draagt een bijzondere sfeer uit. De harmonie die we zo graag willen ervaren in de kerstdagen, klinkt in de Byzantijnse kerstliederen.

Kerstboom versierd Echte kerstbomen met die typische dennengeur brengen sfeer in de donkere Decembermaand. Ze worden duurzaam gekweekt en komen uit Nederlandse bossen. Geen lange transportlijnen zodat de bomen ‘vers’ de verkoop in gaan. Al met al reden om dit jaar zo een echte Kerstboom in huis te halen.

Deze échte Kerstbomen worden u aangeboden op twee plaatsen in Nieuwegein: rondom de Nicolaaskerk in Nieuwegein Jutphaas en rondom de Barbarakerk in Nieuwegein Vreeswijk.


Volkskerstzang 1Op zondag 22 december 2019 is er in onze Nicolaaskerk weer de Volkskerstzang. Zet het alvast in uw agenda.
We willen ons met elkaar naar het kerstfeest toe zingen.

Tijdelijke tentoonstelling North - South

Altaarfrontaal TrondheimVanaf 25 oktober 2019 tot en met 26 januari 2020 is deze tentoonstelling te bewonderen in het Catharijneconvent in Utrecht.

Zowel in het uiterste noorden als in het uiterste zuiden van Europa blijken nog middeleeuwse kunstwerken van topkwaliteit bewaard gebleven. Een unicum, omdat deze kunst in het midden van Europa de tand des tijds niet doorstaan heeft. Het gaat om spectaculaire en zeldzame altaardecoraties uit de twaalfde tot veertiende eeuw.

Programma 200 dorpskerkDe Dorpskerk in Juthaas bestaat 200 jaar in 2020. Dit wordt gevierd vanaf half september 2019 tot en met 29 maart 2020. Er wordt van alles georganiseerd om dit heuglijke feit te vieren Er is een programmaboekje uitgegeven bij de viering van het 200-jarig bestaan van de Dorpskerk.
Klik hier voor deze brochure.

Werkgroep 200 jaar Dorpskerk.

OB De RankDe werkgroep Ontmoeten en Bezinnen van de Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid heeft een planning voor het seizoen 2019 - 2020 opgesteld. Bij deze geplande activiteiten zijn belangstellenden van buiten De Rank zeer welkom.

Nieuwegeins Kamerkoor: Ceremony of Carols

ceremony of carolsOp zondagmiddag 22 december 2019 is er in de Barbarakerk in Nieuwegein een bijzonder kerstconcert. Het Nieuwegeins Kamerkoor voert dan de Ceremony of Carols van Benjamin Britten uit. Tijdens een oversteek over de Atlantische Oceaan, midden in de Tweede Wereldoorlog zette Benjamin Britten een aantal gedichten uit de rijke Engelse literatuur prachtig op muziek in een- tot zesstemmige zettingen. Naast de zangstemmen speelt de harp een grote rol.

Uniforms in Concert 2019 Concertposterv4

Uniforms in Concert on our way to Chrismas

Op zaterdag 7 december 2019 zingt het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior samen met het Politie Dameskoor Proces-Vocaal een concert in de Sint Nicolaaskerk. Een bijzonder concert omdat er twee verschillende politiekoren samen een concert geven. Bijzonder omdat het een Dameskoor en een Mannenkoor is. Bijzonder omdat het een algemeen concert is met een link naar kerstmis.

KerstpakketVoor de twintigste maal gaat deze interkerkelijke kerstpakkettenactie van start. Het is een gezamenlijke actie van de Drie-eenheid Nieuwegein, PKN Noord, de Rank, Het Anker, de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Nieuwegein, Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Bazuin, de Evangelische gemeenschap De Morgenstond en de Nieuw Apostolische Kerk!

Gerardus Kalenderschild 2020AVanaf begin oktober 2019 is de Gerardus scheurkalender 2020 weer verkrijgbaar in de Nicolaaskerk in Nieuwegein.

Volkskerstzang

Volkskerstzang Vreeswijk in de Barbara Kerk 2019

Voor de 56e keer is er in de Barbarakerk is op woensdag 18 december 2019 om 19:00 uur een Volkskerstzang met als thema: "Licht verspreiden". Aan deze dienst werken o.a. mee het Leger de Heils, De Cantorij van de Rank en Burgemeester Frans Backhuijs zal een openingswoord spreken.

Aansluitend is in deze kerk de kerststal tot 22:00 uur te bezichtigen, terwijl verschillende koren van 20:00 - 21:30 uur afwisselend in deze kerk zingen.

Comité Volkskerstzang Vreeswijk
Barbarakerk / De Rank
Koortje

Gelegenheidskoor kerstavond Nicolaaskerk - 2019

Als we het goed hebben uitgerekend zal het op kerstavond 2019 de 10e keer zijn dat we met een gelegenheidskoor de viering van 20.00 uur in de Nicolaaskerk te Nieuwegein opluisteren. We zingen over het algemeen bekende kerstliederen. De mannen en vrouwen die eerder hebben meegezongen weten hoe gezellig de voorbereiding is en hoe mooi het is om het Kerstfeest op deze wijze met elkaar te beginnen.

Donatiezuil

Donatiezuil: contactloos betalen

Aan de Nicolaaskerk is door het bestuur van de H. Drie-eenheid gevraagd om een pilot (proef) te gaan draaien met contactloos betalen door middel vaneen donatiezuil.

Wie geen contant geld meer bij zich heeft en toch een kaars wil opsteken of noveenkaars wil kopen, kan vanaf 4 september 2019. met bankpas of creditcard contactloos betalen.

Op weg met de A/ander op de eerste woensdag van de maand

Weg naar ander
Omdat wij als Emmausgangers mensen zijn van de weg, zijn we in september 2019 gestart met een maandelijkse wandeling. Vanaf tien uur een uurtje lopen in het park voor de echte lopers, voor de mensen die wat minder goed ter been zijn een kortere weg rondom de kerk. Vanaf elf uur is er koffie en thee.

mediteren Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

ParkOudegeinHet Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtNa de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

Repaircafe 2016 17
Kom elke eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) naar Repair Café Nieuwegein van 11.00 en 14.00 uur in het Milieu Educatie Centrum naast de kinderboerderij en de molen. Wij bieden hulp bij de reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top