R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein


Klik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen > Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Vastenbrief Kardinaal Eijk    
> Vastenactie 2019 voor Cambodja
>
Actie Kerkbalans 2019    
>
Eindrapport project Vitaliteit Drie-eenheidparochie  
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent     
>
Bezoek in kader van vitaliteitsproject    
> Münster Domschat tentoonstelling Catharijneconvent
>
Tentoonstelling Hongerdoeken Dom Utrecht
>
Diaconaal assistente benoemd
>
Vegtpraat 
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) 
> Meest recente Nieuwsbrief    
> Korenfestival Nicolaaskerk (impressie)
Maart 2019 > 31 maart: Inzameling Voedselbank (Emmauskerk) > 31 maart: Concert - Stabat Mater (De Rank)
April 2019 > 04 april: Rozenkrans voor de vrede    
>
09 april: AED-Training Nicolaaskerk
> 13 april: SAM's kledingactie 
> 17 april: Chrismamis (bisdom)
> 20 april: Meditatieve viering (Emmauskerk)
Juni 2019 > 17-22 juni: Engelandreis (V&T Dorpskerk-Jutphaas)  
Augustus 2019 > 28-29 augustus: Bedevaart Kevelaer      
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

logo kerkbalans 2019
Klik op de afbeelding voor algemene informatie over Actie Kerkbalans 2019
Vitaliteit hoofddorp 1Op zaterdag 16 maart 2019 zijn afgevaardigden van de Emmaus, H. Jacobus en H. Nicolaas Nieuwegein op bezoek geweest bij de Johannes de Doper kerk in Hoofddorp. We konden in het vitaliteitstraject een parochie kiezen die ons het meest aansprak wat betreft aanpak en visie. Wat ons vooraf aansprak, was een ondernemende pastoor die naast de vele activiteiten die hij organiseert ook een eigen boekwinkel en website heeft.

korenfestival logoOp 2 maart 2019 is er op initiatief van Erwin Kordes van De Rank, een korenfestival georganiseerd in onze mooie Nicolaaskerk. Er waren uitvoeringen van vijf koren: Cantorij van De Rank, Barbarakoor, tussenkoor Emmaus, ‘Singing Source’ van de Protestantse gemeente Nieuwegein-Noord en ons eigen Nicolaaskoor onder leiding van Tonny Wolvetang.

Paaswake 2Op Paasavond is er in de Emmauskerk geen Paaswake. In die leemte willen we voorzien met een meditatieve viering. Het gaat ons om stille zaterdag. De start is om half acht. Een viering met als thema: Waken en wachten.

Maria KevelaerDe tweedaagse bedevaart naar Kevelaer wordt in 2019 gehouden op woensdag 28 en donderdag 29 augustus. De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.

Bid 4 april 2019 en 20 februari 2020 de rozenkrans voor de vrede

FatimaIn 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de herderskinderen Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste sterfdag van de heilige herdertjes Francisco Marto (4 april 2019) en Jacinta Marto (20 februari 2020), nodigt de parochie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘rozenkrans voor de vrede’ mee te bidden.

ChrismamisOnze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodigt iedereen uit voor de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 17 april gevierd zal worden. Hopelijk zal er vanuit uw parochies(s) een mooie delegatie aanwezig zijn, waaronder ook weer nieuwe en jonge mensen die door u meegenomen zullen worden. Dit jaar zal er een gelegenheidskoor van jongeren afkomstig uit diverse plaatsen van ons bisdom zingen.

HongerdoekTijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen.

Munsterdomschat 2

Tentoonstelling in het Catharijneconvent Utrecht

Al eeuwenlang worden in de Dom van Münster oogverblindende rijkdommen bewaard. Deze schat heeft oorlogen, rampspoed en beeldenstormers overleefd en verlaat nu voor het eerst in de geschiedenis de schatkamer om in Museum Catharijneconvent te schitteren...

Vastenactieproject 2019: Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja

DARA europe 2019Onze Parochie steunt dit jaar tijdens de Vastenactie, voor het derde jaar op rij, een eigen project voor kinderen in Cambodja. Het project is geïnitieerd door de Nederlandse stichting DARA Europe, die al 7 jaar de Cambodjaanse Stellar Child Care Organization (SCCO) steunt. Deze lokale Cambodjaanse stichting is ook in 2012 opgericht om kansarme kinderen in het dorp Andong en hun families een beter bestaan te geven.

Wapen Eijk

‘De ongemakkelijke Waarheid’

Brief voor de Veertigdagentijd 2019
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

De Veertigdagentijd die vandaag met Aswoensdag is begonnen, is een tijd van vasten en verstilling. Door in deze periode op allerlei terreinen minder te consumeren en door het lawaai des levens te vermijden, ontstaat er ruimte. Daarmee is de Veertigdagentijd wel te vergelijken met een vakantie. Het woord ‘vakantie’ is immers verwant aan het Latijnse vacare (vrij zijn) en dat wordt in de christelijke traditie veelal verbonden met God: vacare Deo, vrij zijn voor God. De vakantie dus als vrije ruimte, waarin we ons openstellen en innerlijk vrij maken voor de ontmoeting met God. En dat nu is precies waarvoor de Veertigdagentijd dient.

Afronding opleiding diaconaal assistent

Diac assistent 1In het Ariënsinstituut te Utrecht was op 22 september 2018 de slotbijeenkomst voor de cursisten die de tweejarige opleiding tot diaconaal assistent hebben gevolgd. Zij ontvingen uit handen van Mgr. Hoogenboom een getuigschrift. Agnes Vos-Leung uit onze parochie en woonachtig in Nieuwegein was één van de geslaagde cursisten.

We willen Agnes feliciteren met het succesvol afronden van deze opleiding.
Verderop in dit artikel stelt Agnes zich aan u voor.

sam kleding 1

Kledinginzameling Sam’s kledingactie: Voorjaarsinzameling 2019

Afgelopen najaar heeft een aardbeving en een tsunami veel dorpen in Sulawesi, het vroegere Celebes, verwoest. Niet alleen zijn er meer dan tweeduizend doden te betreuren, de aardverschuivingen als gevolg van de beving en de tsunami hebben bijna een kwart miljoen mensen dakloos gemaakt. Veel mensen leven in provisorische opvangkampjes onder een zeil dat hen nauwelijks beschutting biedt.

Poster stabat mater Het Nieuwegeins Kamerkoor in samenwerking met Vocaal Ensemble Intermezzo uit de Zaanstreek (Frank Hilberink is de vaste dirigent van beide koren) brengen het Stabat Mater ten gehore op zondag 31 maart 15.00 uur in De Rank in Nieuwegein.

Het Stabat Mater is een van de beroemdste Middeleeuws-Latijnse gedichten over de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa - vertaald: 'De moeder stond bedroefd' (bij het kruis). Het Stabat Mater is vele wereldtalen vertaald en door vele componisten op muziek gezet.

Inzameling Voedselbank Nieuwegein

broodnodigDe maand maart staat net zoals andere jaren in het teken van het inzamelen van boodschappen voor de Voedselbank Nieuwegein. Er is wel een belangrijk verschil. In plaats van één inzameldatum voor de drie kerken zijn er nu meerdere datums.
  • Op zondag 10 maart 2019 zijn de Barbarakerk en de Nicolaaskerk aan de beurt. De boodschappenbriefjes worden uitgedeeld op 24 februari en op 3 maart.
  • Op zondag 31 maart 2019 volgt de Emmauskerk. De briefjes worden uitgedeeld op 17 maart en 24 maart.
Wij vragen u dan op een van bovenvermelde datums één of meer producten mee te nemen. Let u wel op de houdbaarheidsdatum! Producten die over de datum zijn kunnen niet meer worden gebruikt.

AEDOp dinsdag 9 april 2019 wordt er in de zalen van het parochiecentrum van de Nicolaaskerk Nieuwegein weer een trainingsavond georganiseerd voor het gebruik van de AED.

front bijeen 04 02(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Periode: 2 maart 2019 tot en met 12 april 2019
Onderwerp: Carnaval - Veertigdagentijd

Zesdaagse reis naar Zuid-Engeland en Londen

Rochester CathedralDe taakgroep Taakgroep Vorming en Toerusting (V & T) van de Dorpskerk Nieuwegein-Noord organiseert van maandag 17 juni tot zaterdag 22 juni 2019 een reis naar Zuid-Engeland en Londen. Centraal staat daarbij het bijwonen van twee uitvoeringen van Songs of Praise, ook wel Evensong genoemd, in twee beroemde kathedralen in Kent. Ook brengen we een bezoek aan Londen.

Ook mensen uit onze nieuwegeinse parochie, die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom om mee te gaan

ParkOudegeinHet Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

Vegtpraat144 1Onder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u wekelijks op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen week bezig hield.

Eindrapport project Vitaliteit Drie-eenheidparochie

vitaliteit1Het eindrapport van Marion Korenromp en Henk Brussel van de besprekingen met alle locaties is gepubliceerd.

Klik hier en u kunt het totale eindrapport lezen (versie 1.5 - d.d. 18 mei 2017).

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtNa de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top