R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein


Klik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Jaar van de Eucharistie (1 dec 2019 - 22 nov 2020)
> Maandelijks mediteren (sep 2019 - jun 2020)
>
Ariëns publieksprijs (DKCI Utrecht)
> Tentoonstelling 'Bij ons in de Biblebelt' (7 jul - 22 sep 2019)
> Kerken Kijken Utrecht (25 jun - 14 sep 2019)
> Organist(e) gezocht door Tussenkoor Barbarakerk
> Lintje voor Johan Olthof   
> Vrijwilligers PI-Nieuwegein gezocht    
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent      
> Vegtpraat  
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) 
> Meest recente Nieuwsbrief  
Augustus 2019 > 28-29 augustus: Bedevaart Kevelaer      
September 2019 > 1 september: Hage en Hove: Inspecteur Hoezo    
> 21 september: Tarcisiusdag voor misdienaars (Bisdom)
> 30 september: Uiterlijk aanmelden Round Robin    
Oktober - november 2019 > 3/10/17/31 okt en 14 nov: Introductie Christelijk Mediteren  
December 2019 > 1 december: Start Jaar van de Eucharistie (Bisdom)  
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

wapenaartsbisdomIn het Aartsbisdom Utrecht start op de eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een Jaar van de Eucharistie’ dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.

Klik hier om deze pastorale brief te lezen.
Robin Een Round Robin boekje is een rondreizend creatief project waarin alle groepsleden starten met een eigen blanco boekje. De boekjes reizen rond in de groep en iedere deelnemer vult een aantal pagina’s in de boekjes naar eigen inzicht: met tekst, foto’s, tekeningen en wat je maar wilt, rond het thema dankbaarheid.

bijbelMeditatie associëren wij vaak met het Verre Oosten. Maar ook de christelijke traditie kent veel vormen van meditatie. Ze brengen je tot rust en zo kan je in verbinding komen met jezelf, met God, met de Bron van ons leven. Wie op zoek is naar stilte, inspiratie en bezinning is van harte welkom om mee te doen aan deze introductiecursus christelijke meditatie.

mediteren Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Tijdelijke tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt

Bij ons in de Biblebelt Ga deze zomer mee op reis naar de Nederlandse Biblebelt, een gebied waar veel orthodoxe christenen wonen. De Bijbel wordt er vaak letterlijk genomen. Onlangs nog leidde de Nashville-verklaring tot veel commotie.

front bijeen 04 05(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 4 nummer 5
Periode: 13 juli - 30 augustus 2019
Onderwerp: Vakantietijd

on lidOp 13 juni 2019 is aan Johan Olthof, door de loco burgemeester van Nieuwegein een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Johan werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Johan is o.a. penningmeester van de Barbarakerk en mede beheerder van het Fort in Vreeswijk. De uitreiking vond plaats in het Antonius Ziekenhuis waar Johan meer dan 20 jaar koster is in de zondagse kerkdiensten.

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt.

Ariens
De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. Ze draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom.

misdienaars misdienetteHet Aartsbisdom Utrecht organiseert zaterdag 21 september 2019 weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom zijn, met hun begeleiders, die dag van harte welkom in Utrecht.

De Tarcisiusdag begint met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). De misdienaars en acolieten lopen, in hun eigen toog, in processie naar de kerk. “Dat is altijd een mooi gezicht!,” aldus de werkgroep die de dag organiseert.

Een zomerse stadspelgrimage

PelgrimEen pelgrim is iemand die trekt 'door de akkers' maar ook veel steden lenen zich voor bezinnende wandelingen. Het centrum van Utrecht bijvoorbeeld, waar religiositeit en spiritualiteit voor het oprapen liggen. Ook dit jaar is er weer een kerkenroute door Utrecht.

Hage-en-Hove: “Inspecteur Hoezo zoekt het uit”

Inspecteur HoezoOp de laatste zondag van de zomervakantie, 1 september 2019, is er weer een kindertheatervoorstelling. Carla Vis met Poppen en Meer komt dan naar Nieuwegein. Een voorstelling waarin Carla Vis zelf samen met poppen speelt. De kinderen worden actief bij de voorstelling betrokken. Bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd maar ook leuk voor volwassenen. Ook ouders, opa’s, oma’s enz. worden van harte uitgenodigd.

Oproep vrijwillig(st)ers: Bezoek aan Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

PI Nieuwegeinglas1Ik (Agnes Vos) ben in februari op een kennismakingsgesprek geweest bij de heer H. van Gerven, pastor/(rk) geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein. Bij de PI ontbreekt het aan ondersteuning van vrijwilligers tijdens vieringen, vooral vanuit de katholieke hoek in Utrecht en omgeving.

Organist Tussenkoor Barbarakerk

Organist barbarakerkHet Tussenkoor van de Barbarakerk in Nieuwegein (Vreeswijk) zoekt zo spoedig mogelijk een organist voor het begeleiden van het koor tijdens de repetities en kerkdiensten.

Maria KevelaerDe tweedaagse bedevaart naar Kevelaer wordt in 2019 gehouden op woensdag 28 en donderdag 29 augustus. De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.

ParkOudegeinHet Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

DakgootOnder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtNa de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top