R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Klik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Actie Kerkbalans 2020    
> North - South (tentoonstelling in Catharijneconvent)
> Programma Ontmoeten & Bezinnen (De Rank)
> Dorpskerk Jutphaas 200 jaar (programma van herdenking)
> Jaar van de Eucharistie (1 dec 2019 - 22 nov 2020)
> Maandelijks mediteren (sep 2019 - jun 2020)
>
Donatiezuil Nicolaaskerk (proef)
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Vegtpraat  
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent      
> Wandelen vanuit de Emmauskerk     
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) 
> Meest recente Nieuwsbrief  
> Repair Café Nieuwegein     
Januari 2020 > 26 januari: Oecumenische viering Dorpskerk Jutphaas     
Februari-Maart-April > 26 februari - 8 april: 40 Stiltemomenten op weg naar Pasen      
Februari 2020 > 4 en 18 februari: 75 jaar bevrijding (3e en 4e bijeenkomst) O&B De Rank
> 6 februari: Lezing Samuel Goyvearts (Jaar van de Eucharistie
> 10 februari: Workshop "Bijenwas" O&B De Rank
> 9 februari: JKV -SAM 50-jarig jubileum (Barbarakerk)
> 11 februari: Mgr. Hoogenboom over migratie en meer    
> 13 februari: Film "Het grootste mirakel" (Emmauskerk)
Maart 2020 > 20 maart: Filmavond in De Rank (O&B De Rank)
> 21 maart: Stille Omgang Amsterdam    
> 24 - 25 maart: Als God renoveert (Oudenbosch)
> 26 maart: De keuze, leven in vrijheid (boekbespreking O&B De Rank)
April 2020 > 4 april 2020: Pelgrimage naar De Rank (O&B De Rank)
> 18 april: SAM's kledingactie voor Mensen in Nood    
> 23 april: Theatermonoloog "Wie ben ik?" (O&B De Rank)
Mei 2020 > 14 mei: Van Venus tot Maria (O&B De Rank)  
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

Kerkbalans2020 Raamposter web Een persoonlijke brief aan u

Thuiskomen

“De kerk is voor mij een fijne plaats waar ik Jezus ontmoet en andere mensen, met hun eigen leven, vragen en blijdschap, die Hem willen volgen. Bij wie je je thuis voelt omdat je hetzelfde deelt. Dat geeft een gevoel van verbinding, van thuiskomen. In de kerk ben je niet alleen. Je bent samen, want je beleeft het samen. Het is een warm nest. Na afloop van een viering drinken we altijd samen koffie en dan praten we over wat we gehoord, gezongen en gebeden hebben.

40 stiltemomenten 2020Ik had een droom, schreef hem op en deelde hem met jullie. Dit is de droom:
Wat als we in de vastentijd, van Aswoensdag (26 februari 2020) tot en met de woensdag in de Stille Week (8 april 2020), elke dag ergens een stiltemoment houden waar mensen tot rust kunnen komen en samen met anderen in stilte kunnen luisteren naar een Bijbeltekst? Zou dat iets zijn? Zouden daar mensen naartoe komen? Nu is het zover. Het project gaat starten!

Lezing Goyvearts

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’ – Lezing door Sam Goyvaerts

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’ Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op het Sint-Pietersplein tijdens één van zijn toespraken over de Mis. Deze toespraken werden vertaald naar het Nederlands, bestudeerd en van commentaar voorzien door Samuel Goyvaerts.

Jaar van Eucharistie brochure 5 600 x 573Op welke wijze kan het geloof in de Eucharistie worden verdiept of de betekenis ervan worden (her)ontdekt? Dit is het doel van het Jaar van de Eucharistie in ons aartsbisdom: de Eucharistie (weer) centraal stellen in ons geloofsleven, persoonlijk en in onze parochies.

Voorjaarsinzameling 2020 SAM’s kledingactie

sam kleding 1Met dit bericht willen we u graag vroegtijdig informeren over de datum van de voorjaarsinzameling. In de volgende BIJEEN, die vlak voor de inzameldatum bezorgd wordt, geven we meer achtergrondinformatie over het project dat met de voorjaarsinzameling wordt gesteund.

De opbrengst gaat naar projecten voor schoon water en sanitaire voorzieningen in Ethiopië.

Stilleomgang2122De Stille Omgang in 2020 vindt plaats in de nacht van 21 op 22 maart. Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaats gevonden.

Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad.

Vernieuwing in de kerk

James Mallon
Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 vindt in Oudenbosch een conferentie plaats rond het boek 'Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei' (oorspronkelijke titel 'Divine Renovation: From maintenance to mission'), in 2014 geschreven door de Canadese priester James Mallon.

Hoogenboom en Paus FransicusMigratie en meer vanuit Europees kerkelijk perspectief

Op dinsdag 11 februari 2020 zal monseigneur Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, een lezing houden. Onderwerp is de plaats, taken en betekenis van COMECE, de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap. Deze commissie bestaat uit bisschoppen die de Bisschoppenconferenties van de 28 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. Ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen en in nauwe samenwerking met andere organisaties houden zij zich bezig met allerlei vraagstukken die de Europese Unie aangaan, zoals de migratie- en vluchtelingen-problematiek.

Grootstemirakel

Filmavond over:  The Greatest Miracle (Het grootste mirakel)

In deze animatiefilm (Nederlands) voor jong vanaf 10 jaar en ouder zien we door de ogen van de drie hoofdpersonen wat we anders niet zien. Mevrouw Cato, een oude vrouw, wat eenzaam, maar goed van hart en ze houdt veel van God en gaat vaak naar de Mis. Monica is een jonge moeder, haar man is pas overleden en nu staat zij er alleen voor, ook voor de opvoeding van haar zoon. De heer Chema is buschauffeur, zijn zoon is erg ziek, omdat hij bereid was medicijnen zelf uit te proberen om daarmee anderen te helpen.

Advent 150Onder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

front bijeen 05 01(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 5 nummer 5
Periode: 11 januari - 14 februari 2020
Onderwerp: Kerkbalans 2020

Jongerenkoor Vreeswijk en SAM samen al vijftig jaar muzikaal!

Jubileum JKV SAM Het Jongerenkoor Vreeswijk is eind 1969 opgericht en sindsdien niet meer weg te denken in de Barbarakerk in Vreeswijk. Een aantal jaar geleden heeft het koor weliswaar de naam veranderd in Samen Altijd Muzikaal, maar het repertoire en de spirit van het koor zijn hetzelfde gebleven. Samen bestaat het JKV/SAM inmiddels vijftig jaar.

Programma 200 dorpskerkDe Dorpskerk in Juthaas bestaat 200 jaar in 2020. Dit wordt gevierd vanaf half september 2019 tot en met 29 maart 2020. Er wordt van alles georganiseerd om dit heuglijke feit te vieren Er is een programmaboekje uitgegeven bij de viering van het 200-jarig bestaan van de Dorpskerk.
Klik hier voor deze brochure.

Werkgroep 200 jaar Dorpskerk.

OB De RankDe werkgroep Ontmoeten en Bezinnen van de Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid heeft een planning voor het seizoen 2019 - 2020 opgesteld. Bij deze geplande activiteiten zijn belangstellenden van buiten De Rank zeer welkom.

Donatiezuil

Donatiezuil: contactloos betalen

Aan de Nicolaaskerk is door het bestuur van de H. Drie-eenheid gevraagd om een pilot (proef) te gaan draaien met contactloos betalen door middel vaneen donatiezuil.

Wie geen contant geld meer bij zich heeft en toch een kaars wil opsteken of noveenkaars wil kopen, kan vanaf 4 september 2019. met bankpas of creditcard contactloos betalen.

Op weg met de A/ander op de eerste woensdag van de maand

Weg naar ander
Omdat wij als Emmausgangers mensen zijn van de weg, zijn we in september 2019 gestart met een maandelijkse wandeling. Vanaf tien uur een uurtje lopen in het park voor de echte lopers, voor de mensen die wat minder goed ter been zijn een kortere weg rondom de kerk. Vanaf elf uur is er koffie en thee.

mediteren Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

ParkOudegeinHet Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtNa de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

Repaircafe 2016 17
Kom elke eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) naar Repair Café Nieuwegein van 11.00 en 14.00 uur in het Milieu Educatie Centrum naast de kinderboerderij en de molen. Wij bieden hulp bij de reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top