R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Beste mensen,

De regering heeft iedereen in Nederland verzocht om de komende weken geen activiteiten te organiseren waarbij veel mensen bijeen komen. In het bijzonder geldt dit voor bijeenkomsten waarbij ook kwetsbare ouderen betrokken zijn. Om die redenen heeft het Parochiebestuur van de Heilige Drie-eenheid besloten alle vieringen de komende weken niet door te laten gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor begrafenissen, mits de viering kort wordt gehouden en de bezoekers van de viering beperkt worden tot de naaste kring familieleden en voor de Latijnse HH. Missen in de Barbarakerk.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Het Parochiebestuur zal u informeren wanneer er veranderingen komen in dit beleid vanwege het Coronavirus.

Link naar: Persbericht Nederlandse bisschoppen inzake deze maatregelen.
Link naar: Mededelingen bisschoppen 18-3-2020.
Link naar: Mededelingen bisschoppen 24-3-2020.
Link naar: Pastoraal woord van Kardinaal Eijk.
Link naar: Mededelingen patrochiebestuur.

Met vriendelijke groet,
Pastoor G.M.J. van der Vegt
lik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Dames/Herenkoor Barbara zoekt dirigent(e)    
>
Met nieuwe ogen kijken in de Nicolaaskerk in de Lijdensweek
> Met lege handen staan (brief veertigdagentijd van Kardinaal Eijk)
>
Vastenactie 2020    
>
Actie Kerkbalans 2020    
> Tentoonstellingen (Catharijneconvent) Voorlopig gesloten
> Programma Ontmoeten & Bezinnen (De Rank) Voorlopig geannuleerd
> Jaar van de Eucharistie (1 dec 2019 - 22 nov 2020)
> Maandelijks mediteren (sep 2019 - jun 2020) Geannuleerd
>
Donatiezuil Nicolaaskerk (proef)
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Vegtpraat  
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent  Voorlopig geannuleerd    
> Wandelen vanuit de Emmauskerk Voorlopig geannuleerd    
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) Voorlopig geannuleerd
> Meest recente Nieuwsbrief  
> Repair Café Nieuwegein Voorlopig geannuleerd   
> Geplande Kind-op-schootvieringen    
Coronavirus > Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege coronavirus    
> Mededelingen kerkbestuur rondom coronavirus   
> Mededeling bisschoppen 18-3-2020    

> Mededeling bisschoppen 24-3-2020    
> 40 Stiltemomenten op weg naar Pasen De fysieke momenten zijn geannuleerd    
April 2020 > 4 april 2020: Pelgrimage naar De Rank (O&B De Rank) Geannuleerd
> 5 april: Kind-op-schootviering (Emmauskerk) Geannuleerd
> 18 april: SAM's kledingactie voor Mensen in Nood Geannuleerd
> 23 april: Theatermonoloog "Wie ben ik?" (O&B De Rank) Geannuleerd
Mei 2020 > 10 mei: 55 jaar Dameskoor Barbarakerk Geannuleerd
> 14 mei: Van Venus tot Maria (O&B De Rank) Geannuleerd
> 16 mei: Inspiratiedag Mentorschap (Jong Katholiek) Geannuleerd
coronavirus 1Pastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam vanuit kerkbestuur) zijn hedenochtend (18 maart 2020) bij elkaar gekomen voor crisisberaad. Hieronder de afspraken.
Voor communicatie maken we gebruik van de mailgroep, tenzij anders vermeld. De mailgroep bestaat uit: voorzitters kerkcommissies en pastoraatgroepen, secretarissen kerkcommissies, secretariaten per geloofsgemeenschap, webmasters, leden Pastoraal Team en leden AB.

De nieuwste mededelingen staan bovenaan en de oudste onderaan.

Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

Logo BisschoppenconferentieDe Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.
Dit gebeurt met grote pijn in het hart.
Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden voorlopig verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).
 
Voor het hele artikel: klik hier.
wapenaartsbisdom

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Vanwege alle Corona-maatregelen zullen de fysieke bijeenkomsten van "40 stiltemomenten op weg naar Pasen" niet meer doorgaan. Er wordt hard gewerkt aan een online alternatief, wat deze week al in gang is gezet. Op maandag en vrijdag is er een ingesproken meditatie te beluisteren op de website van de Protestantse Gemeente IJsselstein. Op woensdag staat er uiterlijk 's avonds een meditatie op de kerkomroep van PKN Gemeente De Rank. Wij hopen dat dit voor veel mensen een goed alternatief zal zijn. In het rooster staan alleen de dageliujkse lezingen genoemd.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

Afb persoonlijk woord maart 2020Corona – vasten – Pasen

Beste parochianen in Jezus Christus,
Een persoonlijk woord tot ons allen:

Ons leven wordt op dit moment vooral bepaald door het coronavirus. Op tv en radio wordt er over gesproken. We leven er op het moment zelfs naar.

We moeten echter niet vergeten dat we op dit moment in de vasten zijn. Een tijd waarin we ons meer en meer richten op God in ons leven. Door de drukte van de dag zouden we dat soms kunnen vergeten. Juist in de vastentijd kunnen we corona een plaats geven.

front bijeen 05 03(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 5 nummer 3
Periode: 4 april - 15 mei 20250
Onderwerp: Pasen
N.B. deze editie is alleen elektronisch beschikbaar en wordt niet thuis bezorgd.

Nieuwe ogen kijken 1

Met nieuwe ogen kijken naar de afbeeldingen in de Nicolaaskerk in de Lijdensweek

Al jarenlang geef ik rondleidingen in de Nicolaaskerk. Als leidraad daarvoor maak ik gebruik van het boekje Refrein van de Toekomst van Frans Overbeek. In één rondleiding kun je nooit alles belichten en vertellen. Je denkt erg veel te weten ... Totdat iemand anders je de ogen opent en dan merk je, dat er nog zoveel meer is te zien.

In de afgelopen maanden kwam met enige regelmaat een amateurfotograaf in onze kerk. Hij maakte onder andere studie van het grote schilderij van de Noodhelpers en vergelijkt heel veel afbeeldingen met de Middeleeuwse Gothiek. Onze kerk is neo-gothisch.

dirigente

Dames- en Herenkoor van de Barbarakerk zoekt nieuwe dirigent(e)

De koren verzorgen verschillende vieringen van wisselende aard. Gemiddeld betreft het 3 vieringen per maand, één verzorgd door het Dameskoor, één door het Herenkoor en één door het gemengd koor. De vieringen zijn op zondagen om 9.30 uur, op hoogtijdagen afwijkend. Repeteren doen we in dezelfde wisselende samenstelling van de koren, onder de huidige dirigente op maandag tussen 19.15 en 21.45 uur.

Brief voor de Veertigdagentijd 2020

Wapen EijkWillem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

“God probeert voortdurend om ons goede dingen te geven, maar onze handen zijn te vol om deze geschenken aan te nemen.”
Dit citaat – vermoedelijk ten onrechte toegeschreven aan de heilige Augustinus – geeft kernachtig het belang van de Veertigdagentijd weer. Want de mens is vaak bepakt en bezakt, zowel fysiek als geestelijk. Onze handen zijn vol, enerzijds met spullen die we altijd en overal kunnen bestellen (‘vandaag besteld, morgen in huis!,’ zoals de reclames beloven), anderzijds met geestelijke zaken: onze verlangens, onze angsten, onze zorgen klein en groot.

Klik hier om deze brief in zijn geheel te lezen.
Werken aan toekomst

Vastenactie: Werken aan je toekomst

Afgelopen jaren zijn we benaderd door mensen uit onze streek die zich inzetten voor Togo en Cambodja. De betreffende organisaties zijn een samenwerking met de bisschoppelijke vastenactie aangegaan. Deze verhoogde de opbrengst, als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Een paar jaar op rij was de opbrengst van de vastenactie steeds voor hetzelfde project.

De ambassadeurs uit onze buurt hebben zich volop ingezet met een mooi resultaat. Voor de laatste campagne, het project van Dara in Cambodja, is de maximale ondersteuningsduur vanuit de bisschoppelijke vastenactie bereikt. Dus dat is vanaf nu afgerond.

LVW logoDe Broeders van Sint Jan (gevestigd in Utrecht en Den Haag) organiseren in het voorjaar mooie kampen voor kinderen en tieners en in de zomer wandeltochten voor jongeren. De kampen van Sint Jan LVW bieden geestelijke en fysieke uitdaging en vinden plaats op mooie locaties in de natuur.

PriestervooreeuwigOnder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

Barbara Kerkzicht 33Het Dameskoor van de Barbarakerk viert dit jaar haar 55-jarig bestaan. Al 55 jaar zijn An van Vliet en Dora van Heiningen onze trouwste leden. Zij worden dan ook extra in de bloemen gezet. Ook Paula Valkenburg en Ans Kroon vieren een jubileum. Zij zijn 25 jaar lid van het koor.

Een goede reden om dit op zondag 10 mei 2020 om 9.30 uur te vieren in een mooie eucharistieviering.
Barbarakerk, Koninginnenlaan 3, 3433 CT Nieuwegein.

Wordt voorlopig uitgesteld vanwege coronavirus.

Namens het bestuur,
Ans Kroon
Mentorschap 0

Inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020

“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. [...] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. [...] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.”
[Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 - 244]

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?

Wordt voorlopig uitgesteld vanwege coronavirus.

Klik hier voor algemene informatie over de Kind-op-schootvieringen.

Thema: De man op de ezel (5 april 2020)

Palmpasen 1Buiten wordt het warmer, alles loopt weer uit, nog heel even en het is Pasen. Maar eerst is het nog Palmpasen. Dat is het verhaal van Jezus die op een ezel naar Jeruzalem gaat. Het ezeltje gaat ons vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Kom je ook kijken, luisteren en meedoen?

Stilzitten hoeft niet!!!

Jaar van Eucharistie brochure 5 600 x 573Op welke wijze kan het geloof in de Eucharistie worden verdiept of de betekenis ervan worden (her)ontdekt? Dit is het doel van het Jaar van de Eucharistie in ons aartsbisdom: de Eucharistie (weer) centraal stellen in ons geloofsleven, persoonlijk en in onze parochies.

Voorjaarsinzameling 2020 SAM’s kledingactie

sam kleding 1Met dit bericht willen we u graag vroegtijdig informeren over de datum van de voorjaarsinzameling. In de volgende BIJEEN, die vlak voor de inzameldatum bezorgd wordt, geven we meer achtergrondinformatie over het project dat met de voorjaarsinzameling wordt gesteund.

De opbrengst gaat naar projecten voor schoon water en sanitaire voorzieningen in Ethiopië. Preciezer gezegd, naar zuidoost Ethiopië, het grensgebied tussen de woonregio van de Oromia en van de Somali.

Wordt voorlopig uitgesteld vanwege coronavirus.

Tijdelijke tentoonstelling: Allemaal wonderen
In verband met de maatrtegelen rond het coronavirus is het Catharijneconvent tijdelijk gesloten!

Catharijneconvent 2020 2 Sensationele kunstwerken, indrukwekkende verhalen en wetenschappelijke invalshoeken. Ervaar deze Verrassende tentoonstelling waarin het wonder centraal staat. Kunstenaars laten zich al eeuwenlang door wonderen inspireren. In deze tentoonstelling reist u door de wonderverhalen uit het leven van de mens aan de hand van drie hoofdthema’s: dood, leven en geboorte. Meer weten over de (kunst) historische, sociologische en antropologische kijk op wonderen? Meld u dan aan voor onze verdiepende lezingen door kunsthistorici, antropologen en sociologen. U bent van harte welkom!

OB De RankDe werkgroep Ontmoeten en Bezinnen van de Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid heeft een planning voor het seizoen 2019 - 2020 opgesteld. Bij deze geplande activiteiten zijn belangstellenden van buiten De Rank zeer welkom.

Op weg met de A/ander op de eerste woensdag van de maand

Weg naar ander
Voorlopig geannuleerd vanwege coronavirus.
Omdat wij als Emmausgangers mensen zijn van de weg, zijn we in september 2019 gestart met een maandelijkse wandeling. Vanaf tien uur een uurtje lopen in het park voor de echte lopers, voor de mensen die wat minder goed ter been zijn een kortere weg rondom de kerk. Vanaf elf uur is er koffie en thee.

mediteren Voorlopig geannuleerd vanwege coronavirus.
Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

ParkOudegeinVoorlopig geannuleerd vanwege coronavirus.
Het Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtVoorlopig geannuleerd vanwege coronavirus.
Na de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

Repaircafe 2016 17
Repair Café Nieuwegein gaat voorlopig niet door vanwege coronavirus

Kom elke eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) naar Repair Café Nieuwegein van 11.00 en 14.00 uur in het Milieu Educatie Centrum naast de kinderboerderij en de molen. Wij bieden hulp bij de reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top