R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

coronavirus 1

Ten gevolge van de coronamaatregelen worden alle publieke liturgievieringen onder voorwaarden uitgevoerd.

De Mariakapel van de Barbarakerk en Nicolaaskerk zijn dagelijks geopend 10.00 - 17.00 uur.

Regelingen voor de vieringen.
lik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Tentoonstellingen (Catharijneconvent)
> Maandelijks mediteren    
> Jaar van de Eucharistie (1 dec 2019 - 22 nov 2020)
> Kerstpakkettenactie 2020 (Diaconie en Caritas)
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Stiltemomenten Online    
> Vegtpraat  
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent   
> Wandelen vanuit de Emmauskerk  
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht) Voorlopig geannuleerd
> Meest recente Nieuwsbrief  
> Repair Café Nieuwegein Voorlopig geannuleerd   
> Geplande Kind-op-schootvieringen    
Vieringen Regelingen voor vieringen
 
Oktober 2020 > 2, 9, 16, 23, 30 oktober: Rozenkrans bidden (Barbarakerk)
>
24 oktober: SAM's Kledingactie   
> 25 oktober: Kledingactie PI-Nieuwegein   
> 27 oktober: Maandelijks mediteren   
November 2020 > 8 ovember: Kind-op-schootviering (Barbarakerk)
> 11 november: Sint Maartenoptocht Afgelast  
> 17 november: Maandelijks mediteren    
December 2020 > 8 december: Maandelijks mediteren    
> 13 december: Kind-op-schootviering (Emmauskerk)
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

front bijeen 05 06(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 5 nummer 6
Periode: 29 augustus - 16 oktober 2020
Onderwerp: Nieuw seizoen - Catechese

Overzicht van redactieleden, publicatieschema en linken naar alle gepubliceerde nummers van BIJeen vindt u hier.
Mariamaand

Oktobermaand / Mariamaand

In de Mariamaand oktober is er elke vrijdagavond rozenkrans bidden in de Barbarakerk.
Aanvang 19:00 uur met wisselende voorgangers (Johan Lindenaar / Gerard Vaneker).Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt er gebeden voor verschillende intenties.
Uiteraard zijn alle Corona maatregelen van kracht (verspreid zitten in de kerk).

PI Nieuwegein

Kledinginzameling Penitentiaire Inrichting Nieuwegein!

De PGNN (Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord) zamelt op zondag 25 oktober mannenkleding in voor de gevangenen in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein.
Er is grote behoefte aan (sport-)schoenen, trainingspakken, ondergoed (liefst nieuw), sokken, t-shirts, overhemden, truien, jogging- en spijkerbroeken. Kostuums worden niet gedragen. Camouflage-/legerkleding en kleding met bedrijfslogo's is niet toegestaan in de PI. De ingezamelde kleding is vooral bedoeld voor gevangenen die alleen de kleding hebben die ze dragen als ze de gevangenis binnen komen.

Interkerkelijke kerstpakkettenactie Nieuwegein 2020

KersttasjesHet lijkt nog ver weg, maar we zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Dit jaar maken we voor de 21e keer kerstpakketten voor mensen in Nieuwegein, die weinig geld te spenderen hebben.

Het is een gezamenlijke actie van de parochie van de Heilige Drie-eenheid Nieuwegein, De Rank, Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Morgenstond, Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Nieuw Apostolische Kerk, Familiekerk de Bazuin, Cross Culture Nieuwegein en de Ankergemeente.

St Martin couleur

Sint Maartenoptocht

Normaal organiseren wij als Oecumenische Werkgroep ieder jaar op 11 november een Sint Maarten-optocht in Jutphaas.
Er zijn altijd veel kinderen die ervan genieten en minstens evenveel mensen die het leuk vinden om toegezongen te worden.
We vinden het daarom erg jammer, maar dit jaar zal de optocht in verband met het corona-virus niet door kunnen gaan.
We hopen dat de situatie volgend jaar zover verbeterd is dat we wel weer op pad kunnen gaan.

Namens de OWG,
Paul Kuipers
mediterenWie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Klik hier voor algemene informatie over de Kind-op-schootvieringen. St Martin couleur

Thema: Sint Maarten (8 november 2020)

Eind september kwamen zo’n tien kinderen en hun (groot)ouders bij elkaar in de Nicolaaskerk in Nieuwegein. Wat was het fijn om samen weer een ‘echte’ Kind-op-schootviering te beleven! Gelukkig kende iedereen de liedjes nog 😉 De volgende viering is op zondag 8 november en heeft als thema Sint Maarten.

Najaarsinzameling 2020 SAM’s kledingactie

sam kleding 1Zoals in de wekelijkse Nieuwsbrief van de Nieuwegeinse kerken en op de posters werd aangekondigd, moest de voorjaarsinzameling in april helaas geannuleerd worden. Hieronder vindt u de datum voor de najaarsinzameling. Mocht die onverhoopt ook niet doorgaan, dan komt daarover een bericht in de wekelijkse digitale Nieuwsbrief op de woensdag.

De najaarsinzameling zal zijn op zaterdag 24 oktober 2020.

Barbara Kerkzicht 33Vanaf begin juni 2020 kunnen er weer vieringen plaats vinden. In juni nog met hoogstens 30 personen en vanaf juli met maximaal 100 personen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.

Voor de Barbarakerk geldt de volgende regeling.

Emmauskerk 5 NieuwegeinVanaf begin juni 2020 kunnen er weer vieringen plaats vinden. In juni nog met hoogstens 30 personen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.
Omdat de eisen nogal wat organisatie vergen, heeft de kerkcommissie besloten om vanaf 12 juli 2020 weer vieringen in de Emmauskerk te houden.

In de Emmauskerk geldt de volgende regeling.

NicolaaskerkVanaf begin juni 2020 kunnen er weer vieringen plaats vinden. In juni nog met hoogstens 30 personen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.

Voor de Nicolaaskerk geldt de volgende regeling.

Stilte beter horen 1Omdat samen in een groep mediteren nog niet kan, gaan we door met het maken van online-meditaties. Want er is veel behoefte aan stilte en rust, hebben we gemerkt.Met ingang van het seizoen 2020/2021 komt er een keer per week nieuw materiaal.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

PriestervooreeuwigOnder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

Jaar van Eucharistie brochure 5 600 x 573Op welke wijze kan het geloof in de Eucharistie worden verdiept of de betekenis ervan worden (her)ontdekt? Dit is het doel van het Jaar van de Eucharistie in ons aartsbisdom: de Eucharistie (weer) centraal stellen in ons geloofsleven, persoonlijk en in onze parochies.

Tijdelijke tentoonstelling: Body Language

Body languageVan wonden in de vorm van vagina’s en wandelende heiligen zonder hoofd tot Jezus die als een druif wordt uitgeperst. Welkom in de intrigerende belevingswereld van de middeleeuwer. Het Museum Catharijneconvent toont de meest fascinerende verbeeldingen van het lichaam uit het tijdvak 1300 - 1500. Het lichamelijke werd in die periode namelijk op een totaal nieuwe manier afgebeeld. Wat zat hier achter? En tot welke - in hedendaagse ogen - merkwaardige kunst leidde dit? Kruip in de huid van de middeleeuwer en ervaar een nooit eerder tentoongesteld fenomeen!

Op weg met de A/ander op de eerste woensdag van de maand

Weg naar ander
Start weer in september 2020! Voorlopig zonder koffie drinken.
Omdat wij als Emmausgangers mensen zijn van de weg, zijn we in september 2019 gestart met een maandelijkse wandeling. Vanaf tien uur een uurtje lopen in het park voor de echte lopers, voor de mensen die wat minder goed ter been zijn een kortere weg rondom de kerk. Vanaf elf uur is er koffie en thee.

Start weer in september 2020
Weg naar ander
Het Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlichtVoorlopig geannuleerd vanwege coronavirus.
Na de restauratie van de Dorpskerk en het Geinlicht komen ook alle activiteiten rondom de Dorpskerk weer op gang. Zo ook de maaltijd op dinsdag.

In januari 2002 werd hiermee gestart, samen met de Nicolaasparochie. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en ontvangen we een groep ouderen en alleenstaanden als onze gasten in het Geinlicht.

Repaircafe 2016 17
Repair Café Nieuwegein gaat voorlopig niet door vanwege coronavirus

Kom elke eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) naar Repair Café Nieuwegein van 11.00 en 14.00 uur in het Milieu Educatie Centrum naast de kinderboerderij en de molen. Wij bieden hulp bij de reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top