R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

coronavirus 1

Coronanieuws na aanscherping maatregelen begin oktober

  • Coronanieuws vanuit Parochie H. Drie-eenheid (10-10-2020)
  • Aanvulling aantal aanwezigen bij een uitvaart en zang en muziek in de kerk (15-10-2020)
  • Aanvulling vanuit het bisdom (15-10-2020)
  • Regelingen voor de vieringen in onze drie kerken.

lik op een onderwerp onder 'Activiteiten' en het artikel wordt weergegeven in een aparte pagina/tabblad.
Of scrol naar beneden om de artikelen te lezen.

Categorie

Activiteiten

Algemeen (variabel) > Pianist Taizévieringen gezocht    
>
Huwelijk & Gezin (enquête bisdom)
>
Secretaris (m/v) parochiebestuur gezocht      
>
Vicevoorzitter (m/v) parochiebestuur gezocht      
>
Wijziging tijd vieringen Nicolaaskerk    
> Mutaties parochiebestuur        
> Tentoonstellingen (Catharijneconvent) Voorlopig gesloten
> Paasboodschap pastoor vd Vegt    
> Maandelijks mediteren   
Algemeen (vast)
> Agenda: Wat is er te doen?
> Overlijden - Ziekenzalving - Ziekenzegen   
> Stiltemomenten Online    
> Bijzonder Josefjaar    
> Vegtpraat  
> Ledenadministratie  
> Het Geinconvent   
> Wandelen vanuit de Emmauskerk  
> Doopdatums 
> BIJeen meest recente editie  
> Maaltijd op dinsdag (Geinlicht)
> Meest recente Nieuwsbrief  
> Repair Café Nieuwegein Voorlopig geannuleerd   
> Geplande Kind-op-schootvieringen    
Vieringen Regelingen voor vieringen
 
April 2021 > 24 april: SAM-Kledingactie Nieuwegein      > 25 april: Roepingenzondag (extra collecte)
Mei 2021 > 7, 14, 21, 28 mei: Rozenkrans bidden (Barbarakerk)
> 31 mei: Vesperlof ter afsluiting Mariamaand (Barbarakerk)
 
Juli 2021 > vanaf 1 juli: Wijziging tijd zondagsvieringen Nicolaaskerk      
November 2021 > 9 november: AED-training Nicolaaskerk      
Overleden kruis roos

Overlijden en ziekenzalving/-zegen:

  • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt (dus niet via een secretariaat van een van de kerken)

  • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.

Pianist gezochtGezocht: pianist voor de Taizévieringen in de Dorpskerk
Al vele, vele jaren heeft Roland Mees, musicus bij de Emmauskerk, de Taizévieringen in de Dorpskerk begeleid, samen met gitarist Mike van der Weg en (recent) klarinettist Antoon van den Boogaard. Onze pianist gaat helaas zeer binnenkort verhuizen en kan ingaande het nieuwe seizoen niet meer bij de vieringen aanwezig zijn.

Daarom zijn wij op zoek naar een pianist/pianiste (jong of minder jong, het maakt ons niets uit) die bereid is om vanaf september 2021 (uiteraard als Corona ons dat niet belet) eens per 2 maanden de Taizévieringen op de piano te begeleiden: september (3e zaterdag), november (2e zaterdag), januari (3e zaterdag), maart (3e zaterdag) en mei (3e zaterdag). Iedereen die belangstelling heeft kan zich bij ons melden.

Roepingenzondag 2021Roepingenzondag 25 april 2021
Extra collecte

Wat wil ik met mijn leven?
En wat wil God van mij?

Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de eerste keer? Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en word je bijzonder getrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en Zijn Kerk midden in de wereld van vandaag?

Huwelijk GezinMijn naam is Elise Bangma-Mertens en sinds september ben ik de nieuwe (project)medewerker Huwelijk & Gezin binnen het Aartsbisdom.

Door de coronacrisis is het helaas nog niet eerder gelukt om me aan jullie voor te stellen of om langs te komen in de parochies. Hopelijk kan dit binnenkort wel weer. Er komt langzaam ook perspectief om later dit jaar weer activiteiten te kunnen organiseren en ik zou dit heel graag willen doen. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig.

parochie logoHet parochiebestuur H. Drie-eenheid zoekt een nieuwe vicevoorzitter  (m/v)
 
Na 13 jaar heeft onze huidige vicevoorzitter, Jan Vlaar, in ons parochiebestuur zijn termijn erop
zitten en zijn wij per 1 januari 2022 op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter.
 
Doel van de functie
Leidinggeven aan het Parochiebestuur en coördinatie van de zakelijke en faciliterende verantwoordelijkheden.

parochie logoHet parochiebestuur H. Drie-eenheid zoekt een nieuwe secretaris (m/v)

Het doel van de functie
De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en de interne en externe communicatie.

Rozenkrans 3In deze mei-maand wordt elke vrijdagavond om 19:00 uur het rozenkransgebed gebeden in de Barbarakerk. In dat gebed worden de geloofsgeheimen overwogen: de blijde, de droeve en de glorievolle geheimen. Afhankelijk van de voorganger worden daar gebedsintenties aan toegevoegd.

Rekening houdend met de geldende gezondheidsvoorschriften zitten we niet voor het Maria altaar, maar zoveel als mogelijk gespreid in de kerk. Ondanks deze "afstandelijke" beperking toch van harte welkom.

Terug naar het oude …… of Op naar het nieuwe normaal…

Situatie gewijzigdRuim een jaar beheerst het Covidvirus onze samenleving en hiermee ook de gang van zaken in onze kerken. Vorig jaar waren de kerken rond Pasen helemaal leeg. Mogelijk kunnen we nu in de Goede of Stille Week en met Pasen wel onze kerken bezoeken en word het aantal verruimd.
We snakken er allemaal naar dat we weer terug kunnen naar het oude. Graag zien we weer volle kerken en gaan we terug naar de routine van voor Corona.

sam kleding 1Voorjaarsinzameling 2021 Sam’s Kledingactie

Afgelopen najaar hebt u met zijn allen een grote hoeveelheid kleding en schoenen gebracht voor SAM’s kledingactie. Bij elkaar meer  dan 1000 kilogram in Nieuwegein.
Die grote opbrengst was ook het geval bij de andere inzamelpunten in het land; de voorjaarsinzameling 2020 was immers geannuleerd. De totale landelijke opbrengst was 186.185 kilogram.
Komend voorjaar is de inzameling op 24 april en dan gaat de opbrengst naar een Cordaidproject in de Democratische Republiek Congo (DRC).

Tijdelijke tentoonstelling: Maria Magdalena

Maria MagdalenaNa jarenlange voorbereiding zou op 19 februari 2021 de tentoonstelling Maria Magdalena openen. Vanwege de aanhoudende effecten van de coronapandemie is besloten de opening van deze blockbuster-tentoonstelling uit te stellen tot 25 juni 2021. Maria Magdalena blijft vervolgens maar liefst zes maanden in Utrecht, tot en met 9 januari 2022.

Klik hier voor algemene informatie over de Kind-op-schootvieringen.

Bijeenkomsten voorlopig afgelast

Nieuwjaar 2021

front bijeen 06-03(Klik op afbeelding om het blad te openen)

De nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.
Editie: jaargang 6 nummer 3
Periode: 10 april - 28 mei 2021
Onderwerp: Hemelvaart - Pinksteren
Overzicht van redactieleden, publicatieschema en linken naar alle gepubliceerde nummers van BIJeen vindt u hier.
JosephjaarPaus kondigt bijzonder Jozefjaar af
Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag per direct een Jozefjaar afgekondigd.Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt op 8 december 2021 afgesloten. In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden.

mediterenWie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Het maximum aantal bezoekers per viering is vanaf 12 oktober 2020 beperkt tot 30 kerkgangers.
Voor alle kerken geldt een reserveringsplicht telkens in de week voorafgaande aan een viering.

In de Emmauskerk geldt de volgende regeling.

Het maximum aantal bezoekers per viering is vanaf 12 oktober 2020 beperkt tot 30 kerkgangers.
Voor alle kerken geldt een reserveringsplicht telkens in de week voorafgaande aan een viering.

Voor de Barbarakerk geldt de volgende regeling.

Het maximum aantal bezoekers per viering is vanaf 12 oktober 2020 beperkt tot 30 kerkgangers.
Voor alle kerken geldt een reserveringsplicht telkens in de week voorafgaande aan een viering.

Voor de Nicolaaskerk geldt de volgende regeling.

BoomMetBankOmdat samen in een groep mediteren nog niet kan, gaan we door met het maken van online-meditaties. Want er is veel behoefte aan stilte en rust, hebben we gemerkt.Met ingang van het seizoen 2020/2021 komt er meestal een keer per week nieuw materiaal.

Inschrijven Nieuwsbrief R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Nieuwsbrief logo

Klik op de afbeelding om u in te schrijven op de Nieuwsbrief.

PriestervooreeuwigOnder de titel Vegtpraat wil pastoor Van der Vegt u op de hoogte stellen over wat hem in de afgelopen tijd bezig hield.

Op weg met de A/ander

Weg naar ander
Omdat wij als Emmausgangers mensen zijn van de weg, zijn we in september 2019 gestart met een maandelijkse wandeling. Vanaf tien uur een uurtje lopen in het park voor de echte lopers, voor de mensen die wat minder goed ter been zijn een kortere weg rondom de kerk. Vanaf elf uur is er koffie en thee.

Er is besloten om te stoppen met deze wandelingen
Wel verschijnen er nog teksten om zelf privé op pad te gaan.

Start weer in september 2020
Weg naar ander
Het Geinconvent is een gespreksgroep voor senioren, die met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen. Meestal spreken we over geloof, kerk en bijbel. We zijn ook betrokken bij elkaars wel en wee, en dit stimuleert het onderlinge contact.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

LedenadminEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.


geinlicht

Extra informatie (februari 2021)

Normaliter genieten ‘gasten’ van onze Nicolaaskerk en de Dorpskerk op drie dinsdagen per maand van een maaltijd in het Geinlicht aan de Nedereindseweg. Corona heeft echter spreekwoordelijk roet in het eten gegooid. Zo kon helaas in de afgelopen maanden geen ontmoetingen plaatsvinden.
Op initiatief van de koks ontvangen de gasten nu als alternatief op de derde dinsdag van de maand een eenpansmaaltijd. De koks worden mede ondersteund door een aantal mensen die het leuk vinden de maaltijden thuis bij de gasten te bezorgen.

Repaircafe 2016 17
Repair Café Nieuwegein gaat voorlopig niet door vanwege coronavirus

Kom elke eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) naar Repair Café Nieuwegein van 11.00 en 14.00 uur in het Milieu Educatie Centrum naast de kinderboerderij en de molen. Wij bieden hulp bij de reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top