R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Oecumene logoDe afgelopen tweeduizend jaar heeft het christendom zich in vele verschijningsvormen verspreid. Het heeft over onze wereld een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Die ontwikkeling is helaas niet zonder breuken geweest.

Vandaag de dag proberen christenen nog steeds samen te helen. Een proces dat vraagt om doorzettingsvermogen en een lange adem. Via deze overzichtspagina die gaat over de oecumene in Montfoort en Linschoten willen wij u op de hoogte houden van gezamenlijke activiteiten en de lokale ontwikkelingen.


Een belangrijke vorm van samenwerking is er via de Werkgroep Oecumene Montfoort. GEMEENSCHAPSOPBOUW 2
Er zijn gezamenlijke activiteiten en vieringen.

In Linschoten maken wij als katholieke geloofsgemeenschap ook gebruik van het kerkgebouw 't Kruispunt en bestaat er een intensieve samenwerking op diverse terreinen.

Op de startpagina vindt u bij 'naar web links' (andere kerken) de websites van de andere geloofsgemeenschappen in Montfoort en Linschoten.

Terug naar startpagina        
Mantelmeeuw 1Stichting de Mantelmeeuw Woerden - oecumenisch collectedoel 2019

Wanneer je te horen krijgt dat je niet lang meer hebt te leven, komen er allerlei gevoelens op je af. Daarnaast zullen er ook veel vragen zijn die allemaal te maken hebben met de meest indringende vraag: Hoe nu verder?

Iedereen zal dit op een eigen manier beleven en iedereen zal de tijd die hem of haar rest op eigen wijze willen invullen. En vanuit diezelfde visie werken wij ook als stichting. Mensen moeten tot aan het einde van hun leven eigen keuzes kunnen blijven maken over de wijze waarop ze de laatste maanden, weken of dagen willen leven en vooral ook over de plek waar ze deze periode willen doorbrengen. Vaak is dit thuis, in de vertrouwde omgeving met die mensen om je heen die je lief zijn. Maar dit vraagt soms veel van de mensen om de zieke heen. En moet je dit als familie en vrienden dan allemaal maar aankunnen en op kunnen vangen?
 
Beroep doen op hulp
Gelukkig niet, gelukkig kun je een beroep doen op organisaties zoals Stichting De Mantelmeeuw. Zij kunnen hulp bieden door het inzetten van een getrainde en deskundige vrijwilliger die de familie ondersteunt en aanvult bij de dagelijkse zaken. Zij vervangen niet de professionele thuiszorg maar zijn er voor de zorgvrager en mantelzorgers door hetzelfde te doen wat anders de familie zou doen. Dat kan dus heel divers zijn en hangt helemaal af van wat de zorgvrager en de familie nodig hebben.

Oecumene logoDe werkgroep Oecumene Montfoort (als het Oecumenisch Beraad Montfoort op 6 maart 1979 opgericht) bestaat uit de:

- Protestantse Gemeente Montfoort en de
- Rooms-Katholieke Kerk te Montfoort.

De werkgroep Oecumene Montfoort heeft tot doel de samenwerking tussen beide kerken te bevorderen, welke kan bijdragen tot de groei naar de eenheid van de kerken.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top