R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

image002 1New Generation is in september 1992 opgericht als Jongerenkoor Montfoort-Linschoten. De oprichters waren de toenmalige pastor Harry Bloo, Paul en Marinka van der Zandt en Jacques Linssen. In de eerste instantie was Jacques Linssen dirigent.

Kort hierna werd de naam gewijzigd in Jongerenkoor New Generation. Toen Jacques Linssen na een paar jaar stopte als dirigent nam Paul van der Zandt het van hem over. In 2006 is Paul gestopt als dirigent en verder gegaan als zanger. Hij heeft het dirigeerstokje overgedragen aan Antoeska Renes. In september 2013 is Antoeska Renes gestopt en is Anne Stokman Stokman dirigente geworden. In juni 2018 is Paul van der Zandt opnieuw het koor gaan dirigeren.

Omdat we geen leeftijdsgrens hanteren zijn we inmiddels een middenkoor geworden, en noemen we onszelf nu: “Koor New Generation”.
In het najaar van 2017 hebben we met een feestelijke viering ons 25-jarig bestaan gevierd, en we hopen er nog veel jaren bij te zingen.

NG 20180705 seizoensluiting koor ondertekening PaulRepertoire
Ondanks het feit dat we een middenkoor zijn, zingen we het liefst liederen die geschreven zijn voor jongerenkoren, omdat deze de boodschap en inspiratie die we willen meegeven op een swingende manier brengen. Veel van onze liedjes komen uit de bundels 'Sporen naar God'. We zingen de meeste liederen in het Nederlands, maar we zingen ook Engelstalig.

Repetities
We repeteren iedere donderdag van 20:00 – 21:15 uur in het Spaantje aan Pastoor Spaanplein nr. 5 in Montfoort.                                             

Zingen

Onder leiding van onze dirigent Paul van der Zandt zingen we gemiddeld 1 x per drie weken. Meestal in de Geboorte Johannes de Doperkerk in Montfoort, maar ook geregeld in het Kruispunt te Linschoten. We zingen de meeste liederen vierstemmig. Harriët Hoen begeleidt ons op de piano en sommige liedjes worden begeleid met een synthesizer en laptop.

Kerst
We bieden al een aantal jaren een "Kerstmannen en -vrouwenproject".
Dit is bedoeld voor mensen die eens willen uitproberen of ze het zingen bij een koor leuk vinden, of die alleen in een bepaalde periode willen zingen. Ze kunnen een aantal repetities voor de Kerstviering bijwonen en vervolgens meezingen in de viering op Kerstavond. We hebben inmiddels een paar trouw terugkerende Kerstleden.

Nevenactiviteiten
Naast het muzikaal opluisteren van de vieringen en incidenteel een korenuitwisseling haalt het koor ook veel plezier uit activiteiten buiten de kerk. Een paar voorbeelden:

- Een rolstoelwandeling met ouderen en minder validen, waarna we onder het genot van een kopje koffie een aantal smartlappen zingen.
- Zingen in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
- Deelname aan de Herdertjestocht.
- Deelname aan Korenfestival of Kerstmarkt.
Veel van onze koorleden zijn als vrijwilliger actief op andere werkvelden binnen onze geloofsgemeenschap.
Aan het einde van elk koorseizoen, in juni/juli, volgt er een gezellige afsluiting waarbij we vaak samen eten en een activiteit doen.

Activiteiten 2019
- Zaterdag 23 november om 19.00 uur zingen bij het Vormsel van jongeren uit Montfoort, Linschoten en Harmelen in de Bavokerk in Harmelen- Donderdag 28 november, 5 – 12 – 19 december Kerstmannen- en vrouwenproject
- Woensdag 18 november om 19.00 uur omlijsting van de kerstmaaltijd in het Antoniushof
- Zaterdagavond 21 december Herdertjestocht
- Dinsdagavond 24 december om 22.00 uur Kerstnachtmis in Montfoort

Julilea
Op zondag 27 oktober 2019 vierden we het 25-jarig koorjubileum van Carolien Benschop en Ria Gerards. Uit handen van voorzitter Harriët Hoen ontvingen beide koorleden een oorkonde, speld en bloemen. Zowel Carolien als Ria zijn op vele vlakken actief geweest of nog steeds actief binnen het koor, zoals in het bestuur en de tekstcommissie. Zij werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Het was een feestelijke en drukbezochte viering waarin ook de vormelingen die op 23 november in Harmelen hun Vormsel ontvangen werden gepresenteerd. Klik hier voor de foto's van deze viering.

Foto's
Op deze pagina hierboven de ondertekening van de overeenkomst met Paul van der Zand bij de seizoensafsluiting 2018. Om nog meer indruk te krijgen kunt u door hier te klikken nog wat foto's bekijken. Deze foto's zijn een selectie die een impressie geven van ruim 25 jaar. U ziet langskomen: Deelname jongerenkorenfestival Poeldijk 1996; een kooruitje in 2006 naar de musical 'Ja zuster nee zuster'; inzet bij rolstoelwandelen; enkele foto's van het 20 jarig jubileum, carnavalsviering 2014, het kooruitje en het zingen bij een 25 jarige bruiloft van een koorlid. 

De leden van ons koor zijn:  
Anja van Kooten, Anita Ram, Bert van Dam, Carla Oostendorp, Carola Brants, Carolien Benschop, Cees Kemp, Corrie van den Engel, Ellen van Zuilen, Els de Snaijer, Gerda van de Engel, Hans Vergeer, Harriët Hoen (pianist), Heidy Voskuilen, Hennie Spruit, Herman Sluijs, Ineke Benschop, Irene Noorthoek, Irene Sluijs, Kees van der Burg, Marinka van der Zandt, Marion de Lange, Monique Hoogenboom, Nick Maros, Paul van der Zandt (dirigent), Ria Gerards, Ria Vergeer, Simone van de Hoven, Sjanie Kemp en Trudie Froeling.   

Terugblik op een mooie viering 25-jarig jubileum
Op zondag 24 september 2017 vierde het koor New Generation met haar ruim 30 leden het 25-jarig jubileum. Pastor Bernard Höfte ging voor in een mooie jubileumviering die door een aantal koorleden zelf was samengesteld. Aan de leden van het koor was gevraagd naar hun persoonlijke motivatie, waarom ze lid van het koor zijn. We hoorden een rijke bloemlezing van verhalen en ervaringen.

Onbetaalbaar
Het thema van de viering was ‘Onbetaalbaar’ naar aanleiding van de evangelielezing van het weekend over de werkers van het eerste uur. Elk koorlid is onbetaalbaar, hoe kort of hoe lang je ook bij het koor lid bent. In de viering werden liedjes van het eerste uur ‘Up with people’, maar ook van het laatste uur gezongen: ’Het nieuwe Onze Vader’ en van alles daar tussen in. Bij de vredeswens gingen de leden van het koor met hun wensen door de kerk, met fragmenten van hun mooie liedteksten geschreven op vredesduiven.

Drie jubilarissen
Bij de afsluiting werden door voorzitter Harriët Hoen drie leden van het eerste uur in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. Paul en Marinka van der Zandt en Irene Sluijs. Naast bloemen was er ook een speciaal speldje vervaardigd, dat hen onder luid applaus werd opgespeld.

Felicitaties
Namens de pastoraatgroep sprak Gerard Vendrig de koorleden toe. Hij blikte terug op vele memorabele vieringen uit de vijfentwintig jaren. Daarmee markeerde hij ook de bijzondere positie van dit koor, wat ooit als 'jongerenkoor' begon, gericht op de nieuwe generatie. Het is een hechte groep die ook bij de voorbereidingen van vieringen aansluit en meedenkt over bij het thema passende liederen. In het fotoalbum zijn foto's te zien (klik hier) van deze viering. Wie dat wil kan ook (tot september 2018) terugkijken via deze link naar 'kerkdienstgemist'.

Terugblik andere activiteiten
Op zondag 26 maart 2017 was Koor New Generation te gast in de kerk van Cabauw. Dit bezoek stond in het kader van een korenuitwisseling met het Koor Simply Joy dat in Montfoort heeft gezongen tijdens het laatste vrijwilligersweekend in oktober. De koorleden moesten extra vroeg op en stonden om 9.00 uur klaar in de kerk om in te zingen. Niet alleen was de zomertijd ingegaan en duurde de nacht een uurtje korter, maar vanwege ziekte van dirigent Anne én invaldirigent Paul was de laatste repetitie niet doorgegaan.

Gelukkig kon Paul het koor op zondag wel dirigeren en kon Cabauw kennismaken met Koor New Generation. Naderhand was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. De korenuitwisseling is van beide kanten goed bevallen en voor herhaling vatbaar.” Van dit bezoek is een ludiek verslag geschreven in voetbalstijl. Dat kunt u (klik hier) lezen.

Het bestuur van New Generation bestaat uit:NewGenerationMannengezocht
Harriët Hoen, Voorzitter
Irene Noorthoek, Penningmeester
Irene Sluijs, Liturgie
Ineke Benschop, Lief en leed
Els de Snaijer, Lief en leed
Hans Vergeer, Algemeen lid

Voor informatie (klik hier) kunt u contact opnemen met Harriët Hoen.Terug naar startpagina       

Onderstaande foto's:

Optreden Kerstmarkt 2005
Mini concert bij Bert in het ziekenhuis 2012
Groepsfoto eerste lustrum 1997

NGkerstmarkt2005NGminiconcertBertZiekenhuisNGweekendje5jarigbestaan
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top